Home » 2017 » Mart

Kitap Özeti: Stratejik Derinlik – Ahmet Davutoğlu

Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Ahmet Davutoğlu, Küre Yayınları, 2004 – İSTANBUL Türkiye’yi çevreleyen yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzaları, coğrafî olarak dünya anakıtasının merkezini, tarihî olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği alanları kapsamaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemin getirdiği dinamik uluslararası ve bölgesel konjonktürde en...
Continue reading

AFRİKA’DA SÖMÜRGECİLİĞİN XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINA KADAR KURULAMAMASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN ROLÜ

AFRİKA’DA SÖMÜRGECİLİĞİN XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINA KADAR KURULAMAMASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN ROLÜ Doç. Dr. Ahmet KAVAS Sömürgecilik her ne kadar Fenikeliler gibi Akdeniz ve Kızıldeniz havzasında etkili olan ve farklı noktalarda koloniler kuran devletlerin dönemine kadar giden üç bin yıllık bir geçmişse sahipse de aslında bugün bizim anladığımız manada...
Continue reading

Fransa’nın Dış Politikası

Dış Politika Bir devletin başka bir devlete veya devletler ya da geniş anlamıyla uluslararası alana karşı izlediği politikaya dış politika denir. Ayrıca bir ülkenin diğer ülkelere yönelik siyasi, ekonomik, hukuki, sosyal vb. tutumlarına da dış politika denilir. Uluslararası alandan kasıt ise ayrı ayrı devletlerin dış politikalarının birbirleriyle temasa...
Continue reading

Fransız stratejisi nedir? Modern Fransız stratejisinin tarihsel gelişimi

Fransız stratejisi nedir? Modern Fransız stratejisinin tarihsel gelişimi Modern Fransız stratejisi denince ilk akla gelen Napolyon’dur. Napolyon, Haziran 1815’te yapılan Waterloo Savaşı’nda yenildi. Fransa’nın mağlubiyeti, Napolyon liderliğindeki 16 yıllık ‘Fransız stratejisi’nin sonu; İngiliz yükselişinin başlangıcıdır. Napolyon’un İngilizlere mağlup olmasından sonra, askeri ve ekonomik olarak ne kadar iyi durumda...
Continue reading

İngiliz Sömürge Stratejileri – İngiltere’nin Sömürgecilik Tarihi

Öncelikle konunun başlığının içinde geçen “Ortadoğu” ve “Sömürge” terimlerinin tam bir netliğe kavuşturulması ve bizim konumuzda bu terimlerden bahsederken neyin ifade edildiğinin bilinmesi konunun anlaşılması bakımından yararlı olacaktır. Ortadoğu; Ortadoğu ’nun sınırlarının çizilmesinin zorluğu , bölgenin belirgin bir coğrafi birim olmamasından değil, “Batı” gibi siyasal ve kültürel unsurlar...
Continue reading

ABD hala küresel bir güç mü?

ABD hala küresel bir güç mü? Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay Bir devletin ya da devletler topluluğunun küresel güç olabilmesi için, askeri, ekonomik ve nüfus alanlarında rakiplerinden önde olması gerekir. Bu faktörlerden birisinde zayıf olan devlet ya da devlet topluluklarının küresel güç olabilmeleri söz konusu değildir. 1...
Continue reading

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI CONQUEST OF SYRIA AND MESOPOTAMIA CONTRIBUTION TO THE TRANSLATION IN THE ABBASID ERA Murat TURAL Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öz İslam devleti‟nin sınırlarının Mezopotamya ve Suriye‟ye ulaşması ile Müslümanlar Helenistik, İran ve Hint kültürleri ile karşılaştılar. Bunun sonucunda...
Continue reading

İngiliz Stratejisi

Ahmet Akın, (E) Topçu Kur.Alb. İngiliz Stratejisi Bordo renkli alan 1921’de İngiliz İmparatorluğuna ait bölgeleri göstermektedir. İngiltere, 1939’da dünya karasal alanının dörtte birini, dünya nüfusunun ise beşte birini kontrol ediyordu. 50 yıl sonra, 1989’da Britanya Adası dışında kalan sömürgelerinin hiç bir önemi kalmadı. Hatta İngiltere Kuzey İrlanda’da bir...
Continue reading

Kitap Özeti ÖLÜM ve SÜRGÜN : Justin McCarthy

Justin McCarthy ÖLÜM ve SÜRGÜN -Ergenekon SAVRUN ÖZET Amerikalı, ünlü tarih profesörü Justin McCarthy’nin ‘Ölüm ve Sürgün’ (Death and Exile),adlı eseri on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyılın başlarında Balkanlarda, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesi ve tehcir edilmesinin tarihi olduğu kadar Müslümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel kıyımların...
Continue reading

Çocuğunuzun İleride Kendisine Yeten Bir Yetişkin Olabilmesi İçin Gerekli Beceriler

Başarılı yetişkinler olmaları için çocukların üzerinde çok büyük bir baskı var. “Bebek” ve “küçük” sözcüklerinin arkasına sık sık “Mozart” ve “Einstein” eklenmesi bu yüzden. Ancak bu hazırlık süreci çocukların zihinsel ve fiziksel olarak hasta ediyor. Pek çok anne baba, çocuklarının davranış şeklini ve sıkı çalışmalarını ödüllendirip sürece inanmaları...
Continue reading

Kitap Özeti : Antik Çağda Kitap

ANTİK ÇAĞDA KİTAP “Kitap, insanlığın kültür hayatındaki en önemli olgulardan biridir. Sosyolojik açıdan bakıldığında, kitap tüm toplumların (ya da en azından çoğunun) gerçekliğin kapılarını tam anlamıyla aralamalarını sağlayan bir araçtır. Kitap, dünyanın tüm görüntülerinin yazı ve resirole simgesel bir biçimde canlandırılmasını. mümkün kılar. Kitap, kişisel varoluşu geniş bir...
Continue reading

Çocuğa Sözünü Dinlet(eme)mek

Rehber öğretmenler olarak çocuğunun söz dinlemezliğinden yakınan velilerin, “Hocam bu çocuk sözümü hiç dinlemiyor”, “Ne dersem tersini yapıyor, artık söz geçiremiyorum” türü cümlelerle rehberlik servislerine gelmelerine aşinayızdır. Aslında anne-babanın iletişim tarzına, beden diline, kendilerini ifade etme şekline bakarak çocuğuna söz geçirip geçiremediğine ilişkin birçok bilgi edinebiliyoruz. Tam bu...
Continue reading

Kitap Özeti : 3’üncü ALTERNATİF-“He 3rd Alternatife”-Stephan R. COVEY

3’üncü ALTERNATİF-“He 3rd Alternatife”-Stephan R. COVEY Geçiş Noktası Hayat çözülmesi olanaksız görünen sorunlarla doludur. Tüm insanlar sıkıntı çeker, genelde sessizce. Çoğu kişi çalışarak ve daha iyi bir gelecek umarak, sorunlarına rağmen cesaretle yoluna devam eder. Birçoğu için terör, yüzeyin hemen altındadır. Bu terörlerin bazıları fiziksel, bazıları psikolojik, ama...
Continue reading

Yaşamdan Kopuk Matematik : Müjdat ATAMAN

“Kızım ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. Her hafta matematik dersinden deneme sınavı yapıyorlar. Okulun açıldığı ilk aylarda on matematik sorusu soruluyordu ve kızım da bu kolay soruların hepsini doğru yanıtlıyordu. Her şey yolundaydı. Bugünlerde her hafta yapılan bu deneme sınavında yirmiye yakın matematik sorusu sorulmaya başlandı. Kızım üç ya...
Continue reading

Kitap Özeti: ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALISKANLIGI – 3.bölüm

ALISKANLIK “KAZAN/KAZAN” DİYE DÜSÜN İnsan Etkileşimiyle İlgili Altı Paradigma Kazan/Kazan, bir teknik değildir. Bu, insanlar arasındaki etkileşimle ilgili bütüncül bir felsefedir. Aslında insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin altı paradigmasından biridir. Diğer paradigmalar ise şunlardır: *Kazan/Kazan *Kaybet/Kaybet *Kazan/Kaybet *Kazan *Kaybet/Kazan *Kazan/Kazan ya da Anlaşma Yok Kazan/Kazan Kazan/Kazan zihinsel ve duygusal...
Continue reading

Kitap Özeti: ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALISKANLIGI – 2.bölüm

ALISKANLIK SONUNU DÜSÜNEREK İSE BASLA “Sonunu Düşünerek İse Başlamanın Anlamı Joseph Edison’un su sözlerini düşünün: Yüce insanların mezarlarına baktığım zaman, içimdeki her türlü kıskançlık duygusu ölüyor. Güzel insanların mezar taslarını okuduğumda, her türlü aşırı istek sönüyor. Bir mezar tasında anne ve babanın ıstırabını okuduğumda, merhametten içim eziliyor. Aynı...
Continue reading