Home » 2018 » Şubat

BANGLADEŞ Şiirinin özellikleri

Sanskritçeden türemiş bir hint-ari dili olan bengalicede en eski nıi’linler (X .-X II. yy.) carya şarkılarıdır. Temalar esas olarak dinseldir. I ı ıvilas’m koşuklu Ramayana uyarlaması XV. Yüzyılın önemli bir yapılıdır. XVI. yüzyılda ortaya çıkan lirik bir tür, XV III. yüzyılda R. M. ilııy’ıın Annada Mangahyla doruk noktasına...
Continue reading

Baltık Ülkeleri Şairleri Estonya – Letonya – Litvanya

Estonya Şairleri SES – YuhanLiiv (1864-1913) Küçücük bir oğlanken ben Bir ses çınlamaya başladı içimde Az biraz boyattığımda Ses de yükseldi göğsümde Şimdi her yanım o sesle kaplı Göğsüm altında eziliyor Hayatimdir o, canımdır Dünya ona dar geliyor Türkçesi: Uldis Berzinç-Ataol Behramoğlu KENDİNDEN GEÇİŞ – Marie Under (1883-1980)...
Continue reading

BALTIK ÜLKELERİ Estonya – Letonya – Litvanya Şiirleri

ESTONYA XIII. yüzyılda Almanlarca sömürgeleştirilen bu ülkede edebiyat adına sadece folklor ürünleri varolagelmiştir. Eston dilinde ilk yazılı edebiyat ürünleri 18. yüzyılda yayımlanabilen dinsel yapıtlardır. Ulusal uyanış 19. yüzyılda başlamış, Eston dilinde şiir ve tiyatro alanında ürünler verilmiştir. J. Liiv’in (1 8 6 4 -1 9 1 3 )...
Continue reading

Azerbaycan Şairleri

Azerbaycan Şairleri HAYAT FELSEFESİ – Samed Vurgun (1906-1956) Kuşlar katar-katar illerden geçer, Beşer nesil-nesil dünyadan göçer; İnsanlık kâh zehir, kâh şerbet içer… Ezelden böyledir hükmü zamanın Düğümlü bir sırrı var asumanın! Çarhını kurdukça devranın eli Bazen ağlar olur, bazen gülmeli… İnsanın en büyük aşkı, emeli Bazen aslan gibi...
Continue reading

AZERBAYCAN Şiirinin Özellikleri

Azerbaycan sözlü halk yaratıcılığının bilinen en eski türü olan “bayati”ler, sonraki dönemlerde “koşma” ve “rubai” türlerine kaynak olmuşlardır. Yazılı edebiyatın ilk örneklerine ise 5. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. 7. yüzyıldan başlayarak arap saldırıları ve egemenliği sonucunda Azerbaycan halkı İslam dinini kabul etmiş, 7-11. yüzyıllar arasında Hatip Tebrizi, Pir Hüseyin...
Continue reading

AVUSTRALYA Şairleri

AVUSTRALYA Şairleri WALTZING MATİLDA – Banjo Paterson (1864-1941) Güler-oynar bir göçer su kenarında bir gün okaliptüsün altında kurmuş kampını kaynatırken suyunu bir yandan da söylermiş şarkısını “kim gelecek benimle kalk gidelim deyince kalk gidelim yürü kalk gidelim kim gelecek benimle kalk gidelim deyince” beklerken suyu kaynasın diye dikmiş...
Continue reading

AVUSTRALYA Şiirlerinin özellikleri

1787 yılında İngiliz kralı III. George, mecliste yaptığı konuşmasında: “Tutukevlerinin çok kalabalık olması sorununu çözümlemek için bir tasarı sunulmuştur. Bazı tutuklular Avustralya’ya gönderilecektir” demiş ve ardından 26 Ocak 1788’de ilk filo Sydney limanına demir atmıştır. İlk elli yıl, Avustralya beyazlar için bir tutukevi olmuş, ardından özgür göçmenler gelmeye...
Continue reading

Arnavutluk Şairleri

Arnavutluk Şairleri BİZ, BU YENİ ÇAĞIN ÇOCUKLARI – Migjetıi (1911-1938) Biz, bu yeni çağın çocukları, kopuyoruz babalarımızın boyunduruğundan, savaşmak ve kazanmak için kaldırdık yumruklarımızı, başlatmak için özgürce yaşamı. Biz, bu yeni çağın çocukları, bu öfkeli topraklarda yetişenler, kırbaç ve boyunduruk altında çalışanlar, bize artık zincirlerle boğulmak yok. Biz,...
Continue reading

Arnavutluk Şiirlerinin özellikleri

ARNAVUTLUK Arnavutluk yazını XVIII. yüzyılın başına kadar Arap, Fars ve Osmanlı yazınının etkisinde kaldı. Ulusal bilincin uyanmaya başladığı X IX . yüzyılda yazın türlerinin de geliştiği görülür. Çağdaş Arnavutluk şiiri, ülkenin bağımsızlığa kavuştuğu 1912’den itibaren gelişti. Bu dönemin en önemli şairi Migjeni’dir. Arnavutluk şiirinde geleneksel sözlü edebiyatın derin izleri vardır.
Continue reading

Irak Şairleri

ÖLÜM VE ZAMAN Sevgilim bütün Arkadaşlarım öldü Zamandan başka şey kalmadı Ve türkülerden başka Dostum küçük Ahmet Küçük Ahmet bile Öldü, Tanrı rahmet etsin benim Küçük dostum Ahmet. Ne dersin yurda döndüğümüzde Bizi tanımazsa kimse Ne dersin? Ey kederli serçe? Türkçesi: Melih Cevdet Anday FIRTINA Öldüremeyeceksiniz beni Kaçıramayacaksınız...
Continue reading