Home » 2018 » Ocak

Filistin Şairleri

ÖNDERLERE – İbrahim Tukan (1905-1942) Sîzsiniz coşkulu yurtseverler Sizsiniz ağır işlerin tanıkları Sîzsiniz boş sözlerden uzak iş gören Tanrı korusun güçlü kolları birleştirdiniz bir bildirgeyi Ordularda bir ordunun kararlı varlığını, Birleştiniz üstümüzde işte Yurtlar alan atalarımızın yeniden canlanan eski övüncü Üstümüzde ulusal bayramlarla topraklarımızın sevinci İyiliklerinizi söylemiş olacağız türkülerimizde...
Continue reading

Arap Ülkeleri Şairleri

CEZAYİR Şairleri GELECEK – Yusuf Septi (d. 1943) Birazdan bilmiyorum tam ne zaman görünecek bir adam kapınızda inleyen yabanıl aç kalmış acı bir çığlık silahı elinde yeğni bir değnek lir geç bir yaralı yürüyecek güçlükle size kadar dokunacak elinize omzunuza ya da ve yardım isteyecek sizden ve komut Er...
Continue reading

Arap Şiirlerinin özellikleri

“Cahiliye” adı verilen İslâm öncesi dönemde büyük bir Arap şiiri vardı. Bu büyük şiir klasik biçim ve özünü X IX . yüzyıla kadar koruyarak geldi. XIX. yüzyıldan bu yana, hemen hemen bütün Arap şairlerinde Arap bilinci, çağdaşlaşma, içinde yaşadıkları tarihsel bağlamın zorladığı ulusal ve toplumsal sorunlar, bir umut ya da...
Continue reading

ABD Şairleri

ABD Şairleri PES ETMİŞ BİR AVRUPALI İHTİLALCİYE –  Walt Whitman (1819-1892) Dayan be kardeşim, dayan be bacım!.. Devam ateşe!.. Hürlük uğruna bu, kıran kırana!.. Hürlük dediğin pes etmez öyle bir iki bozgunla; hürlük dediğin pes etmez zaten Halkın ilgisizliği, nankörlüğü ve döneklik edenler hep bir yana… Pes etmez öyle...
Continue reading

ABD Şiirlerinin Özellikleri

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Şiirlerinin özellikleri Günümüz Amerika Birleşik Devletlerinin 4 Temmuz 1776’ da İngiltere’ye karşı bağımsızlığını ilan etmesine karşın, bu ülkenin, Edgar Allan Poe, H.W. Longfellow, Walt Whitman ve R. W. Emerson’e gelinceye kadar, yani XIX. yüzyıl şairlerine gelinceye kadar, kendine özgü bir şiir geleneğinden söz etmek oldukça güçtür. Birinci Dünya Savaşı...
Continue reading

Alman Şairleri

Alman şairler OKUMA BİLEN BİR İŞÇİNİN SORULARI Kim yaptı yedi kapılı Tebai kentini? Adları betiklerde yazılı krallar mı? O koca taşları taşıyan onlar mı? Kaç kez yıkılan Babil kentini Onaranlar kimlerdi? Lima’nın altın kaplamalı evlerinde Tek bir maden işçisi oturdu mu? Çin seddi bittiği akşam Nereye gitti duvarcılar?...
Continue reading

ALMANYA-AVUSTURYA Şiirlerinin özellikleri

ALMANYA-AVUSTURYA “ALMANYA-AVUSTURYA” başlığı altında, Almanya, Federal Almanya, Eski Demokratik Almanya ve Avusturya şiirleri yer almaktadır. Çünkü 1945 öncesi şiirini günümüzün iki Almanya’sının şiirinden ayırmak ne kadar güçse -1900 ’lerde doğan ozanlar hayatlarının o ta rihten sonraki bölümünü iki Almanya’da sürdürmüşlerdir- Avusturya şiirini Prusya (Almanya ve iki Almanya) şiirinden ayırmak o ölçüde güçtür....
Continue reading