Home » Dinler Tarihi » Archive by category Yahudilik

İslam ve Yahudilik

İslam ve Yahudilik Müslümanların hakimiyeti altındaki Yahudilerin tarihi ile İslam ve antisemitizm İslam ve Yahudilik arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Geleneksel olarak, İslam topraklarında zımmi statüsünde yaşayan Yahudilerin dinlerini uygulamalarına ve kendi iç meselelerini yönetmelerine, çeşitli koşullar çerçevesinde izin veriliyordu. Müslümanlara cizye (her özgür yetişkin gayrımüslüm erkekten alınan...
Continue reading

Yahudilik – Cemaat liderliği

Cemaat liderliği Klasik Kohenlik (Kehuna) Kohen Yahudilikte Kudüs Tapınağı’nın işleri ve kurbanlardan sorumlu olan mabet görevliliğinin rolü İkinci Tapınak’ın M.S. 70 yılında yıkılmasından bu yana önemli ölçüde azalmıştır. Babadan oğula geçen bir statü olan Mabet görevliliği müessesesi, günümüzde artık törensel görevler dışında herhangi bir görevi olmamasına rağmen, halen...
Continue reading

Yahudi mezhepleri

Yahudi mezhepleri   Avrupa ile Batı Asya’nın Hıristiyan ve Müslüman ülkeler arasında bölündüğü Ortaçağ’ın sonlarında, Yahudiler de kendilerini iki ana gruba bölünmüş buldular. Orta ve Doğu Avrupa’da, yani Almanya ve Polonya’daki Yahudilere Aşkenaz deniyordu. Sefarad Yahudilerinin geleneği ise, Müslüman hakimiyeti altındaki İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Akdeniz...
Continue reading

Yahudi hukuk literatürü

Yahudi hukuk literatürü Halaha Yahudi hukuku ve geleneğinin (“halaha”) temelini aynı zamanda Pentakök ya da Musa’nın (Moşe Rabenu) Beş Kitabı olarak da bilinen Tora oluşturur. Rabinik geleneğe göre, Tora’da 613 yönerge vardır. Bu yönergelerin bazıları sadece erkeklere veya sadece kadınlara, kimileri sadece kadim mabet görevlileri Kohenler ile Levilere...
Continue reading

Yahudilik – Tanah (İbrani Kutsal Kitabı) ve yorumu

Tanah  (İbrani Kutsal Kitabı) ve yorumu Mesora Targum Yahudi Kutsal Kitap tefsiri (ayrıca bakınız aşağıda Midraş) Talmud Dönemi’nin çalışmaları (klasik rabinik metinleri) Mişna ve yorumu Tosefta ve kısa risaleler Talmud: Babil Talmudu ve yorumu Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu ve yorumu Midraş yazını: Midraş Halaha Midraş Agada Halaha yazını Yahudi...
Continue reading

Yahudilik, Mezhepleri, önemli günleri

Yahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī) , ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile gelen, ardından da Talmud’da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamalar bütününe verilen ad. Musevilik,...
Continue reading