Home » 2018 » Mart

Çin Şiirinin özellikleri

ÇİN Ülkemizde, Çin şiirinin uzmanlarından biri olan şair Eray Canberk, “Çin, bir şiir ve şairler ülkesidir diyebiliriz” diyor. Gerçekten de köklü, yaygın ve çok eskilere dayanan (İ. Ö. 1050) bir şiir geleneğinin egemen olduğu Çinde her Çinli kendini biraz şair sayar. Tarih boyunca Çin kültr yaşamında, siyasal değişimlerle...
Continue reading

Belarus – Bulgaristan – Çekoslovakya Şiirleri

BELORUSYA Belorus edebiyatının ilkyazdı örnekleri 11.-12. yüzydlara uzanmaktadır. Ilıı halkın ulusal edebiyatı önce Litvanya sonra Polonya egemenliği altında bulundukları sonraki yüzydlarda gelişimini sürdürmüş, özellikle folklor alanında oldukça zengin ürünler vermiştir. 18. yüzyılda Belorusyanın Rusya’yla birleşmesi sonucunda bu halkın dili ve edebiyatı bir yandan gelişirken bir yandan da baskılarla...
Continue reading

BANGLADEŞ Şairleri

KORKU BELİRTİLERİ -Şemsur Rahman (d. 1927) Teker teker korku belirtileri yavaşça siliniyor ortalıktan. Yaralı duvarları özel evlerin, dükkânların, istasyonların, öğrenci yurtlarının, iyileşiyorlar kafatasındaki deliklerin yeni etle dolması gibi. Kaybolmakta korku belirtileri teker teker, köylerden, kasabalardan. Elektrik direğinde çalışkan karga bir kez daha oturuyor, gagasında samanla-kuluçka zamanıdır anne-karganın. Yüreğin...
Continue reading