Home » Archive by category Ekonomi (Page 3)

Ahi Bölüm 4 – YARAN ODALARI

Bölüm 4 YARAN ODALARI Benim ailemde biz, beş oğlan, bir kız kardeştik. En büyük ağabeyim benden 21 yaş büyüktü. Hepimiz ana-baba bir kardeştik. Büyük ağabeyimle onun küçüğünün, evimizin arka bahçesinde bir yaran odaları vardı; orada akşamları toplanırlardı. Bu tür genç odalarında 20–35 yaş arasındaki gençler toplanırlardı. 35–40 yaşın...
Continue reading

Ahi Bölüm 2 – Ahi örgütünün Anadolu’da yerleştirilip yaygınlaştırılmasıyla şu sonuçlar elde edildi – Bölüm 2

Ahi örgütünün Anadolu’da yerleştirilip yaygınlaştırılmasıyla şu sonuçlar elde edildi: 1- Göçebelikten yerleşikliğe geçiş yani Türk şehirleşmeciliği çok hızlandı. 2- On Üçüncü yüzyılın ikinci yarısı başlarına dek büyük bir çoğunlukla, Türk olmayan yerli halkın elinde ve tekelinde bulunan sanat ve ticaret işyerlerine Türkler de sahip olmaya, katılmaya, ona canlılık...
Continue reading

AHILIK KURULUŞU, İLKELERİ VE FONKSİYONLARI :Dr. Fahri Solak

AHILIK KURULUŞU, İLKELERİ VE FONKSİYONLARI Dr. Fahri Solak Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İstanbul, 1. AHILİGİN KURULUŞU Ahilik, Türkistan Türklerinin “ahı” yani cömertlik felsefesinin İslami fütüvvet geleneğiyle kaynaşması ile ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış bir dünya görüşü ve bu zihniyete dayalı olarak ortaya çıkmış bir kurumdur. Fütüvvet kelime olarak...
Continue reading

Ahi Bölüm 1 – Ahilik Nedir?

AHİLİK NEDİR? Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır. Ahi diye anılan kişi kesin olarak bir sanat, ticaret ya da meslek sahibidir. O bununla birlikte olgun, ahlaklı, merhametli, iyiliksever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilir bir kişidir. Özellikle...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Suyu gözeten adam – Mustafa Özel

Çocuk rüyalarımı süsleyen şehirdir Malatya. Babamın uzun ve soğuk kış gecelerinde, kömür sobamızın etrafına çömelmiş konu komşuya ballandıra ballandıra okuduğu Battalnâme”de, Şehr-i Malatya”dan huruç ile Kayser-i Rûm üzere sefer eyleyen Hüseyin Gazi oğlu Seyyit Battal, Bizans tekfurlarına kök söktürüyordu. Üslup mutantan ve mübalağalıydı. Fakat Malatyalıları tanıdıkça Battal Gazi”nin...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : İtimat, dinden öncedir! – Mustafa ÖZEL

Çok konuşuyor, az dinliyoruz. Danışmıyor, danışıyor gibi yapıyoruz. Ortaokulda Pirali isimli bir arkadaşımız vardı. O kadar konuşurdu ki, en sabırlı öğretmenlerimiz bile çileden çıkardı. O ise hiç istifini bozmadan, klasik lafını söylerdi: “Ama hocam, ben çok konuşuyorum, öz konuşuyorum!” İster siyaset ister iş hayatında olsun, liderlerimizin çoğu Pirali”ye...
Continue reading

Kumar oynama PLANLA! – Mustafa Özel

Roma’nın filozof imparatoru Marcus Aurelius, iki bin yıl kadar önce şöyle diyordu: “Kazanç ve güvenliği sağlayan şey kumar değil planlamadır.” Bunun bugün de geçerli olduğunu kim inkâr edebilir? Yönetim disiplininin temel bir parçası olarak stratejik planlamaya önem veren şirketler serpilip gelişirken, diğerleri nal toplamaya, sonunda da nalları dikmeye...
Continue reading

Tercih yapacak cesaret olmadan ileri teknolojili ihracat bu ülkeye zor gelir – Güven SAK

Geleceğin verimlilik artışlarını getirecek yeni teknolojiler konusunda bir patent yoğunlaşması bizim memlekette görünmüyor. Biz patentleri belli bir noktada yoğunlaşmayan, her konuya tebelleş, en maymun iştahlı ülke konumundayız maalesef. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde ileri teknolojili ihracatın payının yüzde 4’lerde olduğunu artık pek iyi biliyoruz. Çin’de, Kore’de yüzde 25’lerde olan...
Continue reading

Hayallerinizi bölmek istemem ama Batı medeniyeti bana pek de çöküyormuş gibi gelmiyor – Güven SAK

Bir vakitler Joseph Stiglitz, kalkınmanın “bir organizasyon kabiliyeti meselesi” olduğunu söylemişti. Aynen öyle. Peki, burada 21’inci yüzyılın ilk 15 yılı biterken biz ne yapıyoruz? Batı medeniyetinin çöküşünü izlediğimizi zannediyoruz. Hep mi böyle, yoksa bu aralar mı bana öyle geliyor bilemeyeceğim. Ama sanki hep şu “Batı medeniyeti artık çöküyor”...
Continue reading

You Are Hired! You Are Fired! (İşe alındınız! Kovuldunuz!) – Salih Cenap

Özellikle Amerikan film ve dizilerinde sıkça işittiğimiz bu sözlerin bizim dilimizde elbette bir karşılığı var ama hayatımızda gerçek bir karşılığı olduğunu söylememiz oldukça zor. Özellikle Amerika’da, insanların işe alınması da işten çıkartılması da patronun iki dudağı arasındadır. Amerikan dizilerinde çoğu zaman mesleğini hakkıyla yapan kahramanların etrafında kurgulanan senaryolarda,...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Stratejist liderlere muhtacız – Mustafa ÖZEL

Stratejist liderlere muhtacız Strateji ihtiyacı, rekabetten kaynaklanıyor. Rekabet olmasaydı, şirket yönetimi problem olmayacaktı. “Okullar olmasaydı şu Milli Eğitimi ne güzel idare ederdik” diyen bakan gibi, rekabet olmasaydı strateji geliştirme zahmetine de katlanmayacaktık. Şirketler sonugelmez bir rekabete mahkûmdurlar. Bu kesintisiz çekişme içinde ”dostluk” anları enderdir. İttifaklar sık sık değiştirilir,...
Continue reading

Artık bize de akıllı bir devlet lazım

10 yıl sonrasının planını yapıp orta teknolojiden ileri teknolojiye sıçramanın altyapısını önümüzdeki dönemde inşa edemezsek yandı gülüm keten helva bana kalırsa. Doğrusu ya, ben Batı Asyalıların Doğu Asyalılardan öğrenecekleri pek çok şey olduğu kanaatindeyim. Akıllı devlet bahsi de bunlardan bir tanesi. Bugün Singapur üzerinden başlayayım ve sizinle birkaç...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Stratejinin formülü var mı? -Mustafa ÖZEL

Stratejinin formülü var mı? Strateji denen kutsal kâseyi Amerikan işletme yöneticileri 1960”larda keşfettiler. Igor Ansoff”un Corporate Strategy başlıklı kitabı 1965 yılında yayımlandı. Bu eser stratejik planlama teorisinin gelişiminde bir çeşit bilimsel devrim bildirisidir. Strateji tesbitinde anahtar kavramları tahlil (özellikle bulunduğunuz yer ile ulaşmak istediğiniz yer arasındaki farkın tahlili)...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Yerini bilmeyen geleceğini karartır – Mustafa ÖZEL

Yerini bilmeyen geleceğini karartır Geçen haftaki söyleşiye devam ediyoruz. Soru-cevap formu okuyucuya ilginç gelmiş olmalı ki, en fazla tepkiyi bu yazıya aldım. Güzel bir soru şuydu: “Yargıtay başkanı Sami Selçuk, Türkiye”nin AB”ne alınması durumunda Avrupa”nın ”siper” kazanmış olacağını söyledi. Nasıl yorumluyorsunuz?” Doğru söze ne denir? İki kutuplu sistemin...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : LİDERLİK kollektif bir süreçtir- Mustafa ÖZEL

LİDERLİK kollektif bir süreçtir Amerika”da liderlik bireysel bir süreçtir; paylaşılmaz ve kıskançlıkla korunur. Japonya”da ise kollektif bir süreçtir; paylaşılarak geliştirilir. Batılı yönetim anlayışında karar mekanizmasına bölüm şefleri, yöneticiler, genel müdür ve nihayet yönetim kurulundaki belli kişiler hâkimdir.Kollektif liderlik denince akla hemen Japonlar gelir. Bundan yirmi yıl kadar önce,...
Continue reading

Memur Cumhuriyeti – Salih Cenap

Devlet müesseselerinin içinde bizzat bulunup mesai harcayan hemen herkes, bu müesseselerde yapılan çalışmaların ne kadar yavaş ve verimsiz yürüdüğünü derhal görür. Memurların çoğu, hayatlarını idame ettirmelerine yetecek bir ücret karşılığında, her gün yarı açık cezaevi niteliğinde bir devlet dairesine girip zaman öldürmeyi kabul etmiş, gönüllü mahkûmlara benzerler. Memurların...
Continue reading

Bilişerek geri mi kalıyoruz? – Ertuğrul Akbaş

Türkiye son 14 yıldır “Teknokent” kuruyor. Yine bir “Bilişim Vadisi” kuruluyor haberinde “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması noktasında Bilişim Vadisi’nin büyük katkı sağlayacağını belirtti.” yazıyordu. “Bilişim vadisi nedir? Nasıl kurulur? Bu konuda bilgisi olan var mı?“ sorusu sanırım 14 yılın sonda hala...
Continue reading