Home » Yazarlar » Archive by category Seyfettin Ülger

MASKELER VE YÜZLEŞME

           Eski çağlardan günümüze kadar uzanan maske kullanımını, iletişim sürecine dâhil olan egemen bir öge olarak tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda maske, hem mesajı niyet ve amaç kapsamında pekiştirip güçlendiren, hem de genel anlamda iletişim sürecini farklı bir zaman ve mekân boyutuna taşıyarak, hedef kitlede, anlaşılmaktan çok, duygusal çağrışımlar...
Continue reading

GENÇ OLMAK VE GENÇ KALABİLMEK – SEYFETTİN ÜLGER

Genç beyinler her zaman toplumun motor güçleri olmuştur, hayata aç, bağımlılıklardan azade, yaşamı keşfetmeye arzulu, yorulmak bilmeyen, atraksiyon tutkusu ve güçlü zihinleriyle Yeni bir Dünya yaratmaya hazır gibidirler. Yeni dedikse harbiden yeni, hayallerinde anımsadıkları başka bir Dünya; Özgürce kendilerini ifade ettikleri ama hor görülüp, itilip kakılmadıkları, tazecik beyinlerinde...
Continue reading

İDEALLER, HEDEFLER VE AMAÇLI YAŞAMAK – Turgut Çiftçi • 30 Ocak 2012

Çeşitli insan tipleri görürüz çevremizde; başkalarının derdini dert edinen özverili insanlar, yalnızca kendi dertleriyle yaşayan benciller, hiçbir şeyi dert edinmeyen gamsızlar…  Ve bunların arasındaki onlarca ton… Sayılamayacak kadar çok varlığın olduğu bir dünyada yaşıyoruz: Canlı- cansız… Hareketli- hareketsiz… Sayısız varlık çeşidi ve bu varlıkların meydana getirdiği olaylar karşısında...
Continue reading

İNSANLIĞIN İNKİŞAF SÜRECİ – Seyfettin ÜLGER

İnsanlık tarihinin şunun şurasında on beş bin yıl gibi bir süreç içerisinde geliştiğini yazılı tarihinse beş bin yıl gibi bir zamanla sınırlı olduğunu düşünürsek hayatımıza giren birçok terim ve ürettiğimiz aletlerin bu süreçle başladığını söyleyebiliriz. Bu dönemlerde;  İnsanların sabanla sürüm yapması bile bir devrim olarak nitelendirilebilmektedir. Su değirmenlerinin...
Continue reading

HİKMET ARAYIŞINDA İNSANLIĞIN SINAVI – SEYFETTİN ÜLGER

’ Hikmet müminin yitiğidir,nerede bulsa alır ‘’ Hadis. Bu hadis bizlere çok şey anlatıyor,aslında bu cümleyi bilmeyen Müslüman da yoktur ama üzerinde pek düşünmediğimiz, içeriğini hakkını vererek doldurmadığımız gerçeğini söylemeliyiz. Hikmet; Eşyayı özü, yerleşik karakteri ile tanımak,kainatın inceliklerini üstün ilimlerle bilmek ,engin görüş gibi manalara gelir. Başka bir...
Continue reading

Peygamberler ve hikmet arayışında güncel okumalar – SEYFETTİN ÜLGER

Peygamberler kendi hayatlarının sonuna kadar hikmeti öğrenme ve öğretmeyi önceliklerine alıp adalet  toplumu tesis etmeye çalışmış olmalarına rağmen ölümlerinin ardından kendi toplumları ve tabiatıyla da insanlık putperestlik ve mülk edinmede Rabb’leşme hastalığına geri dönmüştür. Bunun altında yatan en önemli sebeplerden biriside Rabb’lerinin sıfatlarını görünür kılabilecek alet ve ilme...
Continue reading

 KADINA ŞİDDET VE İNSAN OLMA YOLUNDA BİR GELECEK TASAVVURU

Erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddetin altında Kuran’ı referans alan erkek profili olduğunu düşünmüyorum. Müslüman bir birey açısından kadına şiddet orta sınıf muhafazakar insanların açmazı değildir zaten; orada daha çok elindekiyle yetinmeyen daha farklısını arayan bir erkek profilini bulabiliriz belki. Bunu da helal sınırlarını gözetmeye çalışarak yapıp yapmama arasında kalan...
Continue reading