Home » Archive by category Ekonomi (Page 2)

Yöneticilik Dersleri – MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: BÖLÜM -3

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: BÖLÜM -3 Çapraz Satış Çapraz satış, mevcut müşterilere veya aktif olmayan müşterilere ilave ürün veya hizmetlerin satılmasıdır. Çapraz satış, kısa vadeli sonuçlardan çok uzun vadede pazarı ele geçirmeyi ve mevcut müşterileri tatmin etmeyi ha defleyen bir yönetim anlayışıyla gerçekleşir. Bunu için de, yönetim kurulu başkanından en...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri -ŞİRKET MİMARİSİ: BÖLÜM – 2

ŞİRKET MİMARİSİ: BÖLÜM – 2 Şirket Mimarisi Temel olarak şu soruyla uğraşmalıyız: “Nasıl farklı olabiliriz?” Bu soruya verilecek cevaplar, her şirketin kendi içinde, onun en değerli gerçek veya potansiyel üstünlüklerini teşhis etmek suretiyle bulunacaktır. Bu “ayırt edici yetenekler” dört geniş kategoriye ayrılabilir: Birincisi, yenilik yapmaktır. Nazik bir avantajdır...
Continue reading

YÖNETİCİLİK DERSLERİ -LİDERLİK VİZYONU: 1.BÖLÜM

YÖNETİCİLİK DERSLERİ Yazar : Mustafa ÖZEL LİDERLİK VİZYONU: 1.BÖLÜM Bir Liderin Düşleri “Tarih, düş görenlerin mülküdür. Bugün dünya tarihine biçim vermekte olan bütün insanların gençken büyük düşleri olmuştur. Kişiliği yapan, düşlerdir. Seyir halindeki geminin dümenidir düş. Küçük ve gözden ırak görünebilir, fakat geminin rotasını o belirler. Düşsüz hayat, dümensiz...
Continue reading

Ortaklık Kültürü – Bölüm 9

Ortaklık Kültürü Bölüm 9 1- insana Dair Bilgiler insana dair bilgiler, her ortağın kendisini ne kadar tanıdığı ve kendisine dair bilgilerinin ne ölçüde tutarlı olduğuyla başlar. Böyle bir başlangıcın nedeni, kendisini yeterince tanıyamayan ve analiz edemeyen bir insanın başkalarına yönelik etkili analizler yapmasının mümkün olmayacağı gerçeğidir. Her ortak...
Continue reading

Ortaklık Kültürü -Bölüm 8

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 8 2- işletme Fonksiyonları Açısından Bir işletmenin faaliyet gösterebilmesi için bir takım fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlar görünüşte birbirinden farklı faaliyetlerden meydana gelseler de, işletme çerçevesi içerisinde birbirlerini tamamlamakta ve uygun işletildikleri zaman bir sisteme dönüşmektedirler. İşletme yönetimi, üretim, pazarlama, tedarik, muhasebe,...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları -Süreç Boyutu – Bölüm 7

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 7 D- Surec Boyutu Herhangi bir kurumun yönetimi bir defaya mahsus başlayıp gelişen ve bitip tükenen bir hadise değildir. Sürekli tekrar edilen faaliyetlerden meydana gelen işletmecilik, yönetim faaliyetini de sürekli olarak tekrarlanması gereken bir özelliğe kavuşturur. Bir işletmenin üretim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe,...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları -Davranış Boyutu – Bölüm 6

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 6 C- Davranış Boyutu Davranış ve düşünce arasındaki ilişki elbette ki her zaman üzerinde kafa yorulan ve analitik yaklaşımlarla değerlendirilen bir konudur. Düşüncenin davranışı belirleyen yapısı ve davranışın düşünceye olan etkisi daima üzerinde değerlendirmeler yapılacak bir konu olarak kalmaya devam edecektir. Çünkü her...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 5

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 5 B- Düşünsel Boyut 1- Hukukî Ortaklık Yeterli mi? Birden fazla insanın bir araya gelerek herhangi bir sektörde ortak bir hukukî oluşum gerçekleştirmeleri ortaklığın yeterliliğini sağlayabilir mi? Bu ve benzeri sorulara verilecek cevap elbette ki, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından “evet” olacaktır. Ancak...
Continue reading

Ortaklık Kulturunun Farklı Boyutları : Bölüm 4

Ortaklık Kulturunun Farklı Boyutları Bölüm4  A- Sahiplik Boyutu 1- Ortaklık Bilinci veya Bilinçli Ortaklık Bilinç kavramı her hangi bir işin o işe ait bilgiye vakıf olarak yerine getirilmesiyle ilgilidir. Bilinçli olmanın faydası, bilerek ve farkında olarak bir işe kalkışma, bir yetkiyi kullanma veya bir sorumluluğu üstlenmeye imkân vermesidir....
Continue reading

Cumhuriyet Doneminde Ortaklıklar Bölüm 3

C- Cumhuriyet Doneminde Ortaklıklar 1- Adi Ortaklık iki ya da daha fazla kişinin ortak bir gayeyi gerçekleştirmek için mal ve emeklerini koydukları ortaklık türüdür. Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır. Sözlü olarak kurulabileceği gibi, ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile de kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirtilmemişse,...
Continue reading

I- Kultur ve Ortaklık ilişkisi Bölüm 2

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ   I- Kultur ve Ortaklık ilişkisi Bölüm 2   a- Kültür Kültür insan hayatını etkileyen en önemli kavramlardan birisidir. Onun maddî ve manevî tüm birikimini ifade eder. Tarih, sosyoloji ve etnoloji gibi pek çok sosyal bilim dalının kendilerini ilgilendiren yönleriyle ele alıp inceledikleri bir kavramdır. Latince...
Continue reading

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ – Bölüm 1

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ Büyümek için Ortaklık Kültürü Şart Bölüm 1 Giriş İmam Gazâli’nin “Cevizin kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler, cevizin tamamını kabuk zannederler” şeklinde, insanın var olduğu her durumda geçerli olabilecek bir sözü vardır. Bu söz üzerinde hayatın her alanını içine alacak şekilde derinliğine düşünüldüğü zaman, önemli sonuçlara ulaşmak...
Continue reading

AHİ TEŞKİLATINDA YÖNETİM FONKSİYONLARIYLA UYGULAMALAR Bölüm 2

2.2. Ahi Teşkilatında Örgütleme Bölüm2 Ahi teşkilatının örgüt yapısına teşkilatın genel yapısı ve teşkilatta yer alan işletmelerin yapısıolmak üzere iki açıdan bakılabilir. Teşkilatın genel yapısı açısından bakıldığında, kapsamlı bir örgüt şemasıyla karşılaşmaktayız. “Ahi teşkilatına bağlı bütün merkezlerdeki Ahi Babalarının atanma ve azilleri, Kırşehir’deki Şeyh’ül-mesayih adı verilen Ahi Teşkilatı...
Continue reading

AHİ TEŞKİLATINDA YÖNETİM FONKSİYONLARIYLA UYGULAMALAR Bölüm 1

AHİ TEŞKİLATINDA YÖNETİM FONKSİYONLARIYLA UYGULAMALAR Bölüm 1 Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim, literatürde kabul görmüş beş yönetim fonksiyonudur. Henry Fayol tarafından 1925’te önerilen bu beş fonksiyon, hâlâ yönetimle ilgili çalışmalarda referans olarak kabul edilmektedir ve konuyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ancak 13. yüzyılda ortaya çıkan Ahilik felsefesinin...
Continue reading

Osmanlı Esnaf Teşkilatının Temelleri

  Osmanlı Esnaf Teşkilatının Temelleri Osmanlı Esnaf Teşkilatı, münferit bir çalışma olarak ele alınsa dahi tarihi derinliği bu konunun bir tez çalışması sınırları ve süresi içinde hakkıyla çalışılmasına imkan vermeyecektir. Konunun girift yapısı da bir ikinci etmen olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar bizim çalışmamız esası itibariyle...
Continue reading

ANADOLU’NUN TÜRK VE İSLÂM YURDU HALİNE GELİSİNDE AHÎLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Bölüm 2

2. ANADOLU’NUN TÜRKLESMESİ VE İSLÂMLASMASINDA AHİLERİN ROLÜ Bölüm 2 2. 1.Anadolu’nun Türklesmesinde Ahîlerin Egitim, Kültür ve Sosyo-Ekonomik Rolleri Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra yüzlerini batıya dogru çevirip Anadolu’ya girmis ve burasını bir Türk yurdu haline dönüstürmüslerdi. Ancak bu süreç kısa bir zaman diliminde gerçeklesmemistir. Her ne kadar Malazgirt...
Continue reading

ANADOLU’NUN TÜRK VE İSLÂM YURDU HALİNE GELİSİNDE AHÎLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Bölüm 1

ANADOLU’NUN TÜRK VE İSLÂM YURDU HALİNE GELİSİNDE AHÎLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Bölüm 1 GİRİS Fütüvvet ve Ahiliğin menşei hakkında birbirinden farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bizde çalışmamıza metodolojik olarak öncelikle “Ahî” tabirini açıklayarak başlamak istiyoruz. “Ahî” sözcüğünün kökenine ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştır. “Ahî” kelime olarak Arapça “erkek kardesim”...
Continue reading

Ahi Bölüm 6 – AHİLERİN ÖDÜNÇ PARA VERME VE YARDIM SANDIKLARI

Bölüm 6 AHİLERİN ÖDÜNÇ PARA VERME VE YARDIM SANDIKLARI Her esnafın sandığında altı kese (torba) bulunurdu. Bunlar: 1- Atlas kese: Esnaf vakfına ait her türlü hüccet ve yazışma belgeleri bu kesenin içinde saklanırdı. 2- Yeşil kese: Esnafa ait vakıf gelirlerin senetleri ve tapu senetleri bu kese içinde saklanırdı....
Continue reading

Ahi Bölüm 5 – XIII-XIX. Y. YILLARDA TÜRK EKONOMİSİNİN TEMEL DİREĞİ AHİLİĞİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 5 XIII-XIX. Y. YILLARDA TÜRK EKONOMİSİNİN TEMEL DİREĞİ AHİLİĞİN ÖZELLİKLERİ Ahilik, kişiye mesleğinde ve ahlakî davranışında yüksek fazilet ve saygınlık verdiğinden, 12301ı yıllardan, meslek ve sanatın her türlü kontrolünün bu kuruluştan alınıp, meslek ve sanat tutmanın serbest bırakıldığı 1860’h yıllara dek 630 seneden çok bir süre, Anadolu...
Continue reading