Home » Ekonomi » Archive by category Ortaklık Kültürü

Ortaklık Kültürü – Bölüm 9

Ortaklık Kültürü Bölüm 9 1- insana Dair Bilgiler insana dair bilgiler, her ortağın kendisini ne kadar tanıdığı ve kendisine dair bilgilerinin ne ölçüde tutarlı olduğuyla başlar. Böyle bir başlangıcın nedeni, kendisini yeterince tanıyamayan ve analiz edemeyen bir insanın başkalarına yönelik etkili analizler yapmasının mümkün olmayacağı gerçeğidir. Her ortak...
Continue reading

Ortaklık Kültürü -Bölüm 8

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 8 2- işletme Fonksiyonları Açısından Bir işletmenin faaliyet gösterebilmesi için bir takım fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlar görünüşte birbirinden farklı faaliyetlerden meydana gelseler de, işletme çerçevesi içerisinde birbirlerini tamamlamakta ve uygun işletildikleri zaman bir sisteme dönüşmektedirler. İşletme yönetimi, üretim, pazarlama, tedarik, muhasebe,...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları -Süreç Boyutu – Bölüm 7

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 7 D- Surec Boyutu Herhangi bir kurumun yönetimi bir defaya mahsus başlayıp gelişen ve bitip tükenen bir hadise değildir. Sürekli tekrar edilen faaliyetlerden meydana gelen işletmecilik, yönetim faaliyetini de sürekli olarak tekrarlanması gereken bir özelliğe kavuşturur. Bir işletmenin üretim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe,...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları -Davranış Boyutu – Bölüm 6

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 6 C- Davranış Boyutu Davranış ve düşünce arasındaki ilişki elbette ki her zaman üzerinde kafa yorulan ve analitik yaklaşımlarla değerlendirilen bir konudur. Düşüncenin davranışı belirleyen yapısı ve davranışın düşünceye olan etkisi daima üzerinde değerlendirmeler yapılacak bir konu olarak kalmaya devam edecektir. Çünkü her...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 5

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 5 B- Düşünsel Boyut 1- Hukukî Ortaklık Yeterli mi? Birden fazla insanın bir araya gelerek herhangi bir sektörde ortak bir hukukî oluşum gerçekleştirmeleri ortaklığın yeterliliğini sağlayabilir mi? Bu ve benzeri sorulara verilecek cevap elbette ki, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından “evet” olacaktır. Ancak...
Continue reading

Ortaklık Kulturunun Farklı Boyutları : Bölüm 4

Ortaklık Kulturunun Farklı Boyutları Bölüm4  A- Sahiplik Boyutu 1- Ortaklık Bilinci veya Bilinçli Ortaklık Bilinç kavramı her hangi bir işin o işe ait bilgiye vakıf olarak yerine getirilmesiyle ilgilidir. Bilinçli olmanın faydası, bilerek ve farkında olarak bir işe kalkışma, bir yetkiyi kullanma veya bir sorumluluğu üstlenmeye imkân vermesidir....
Continue reading

Cumhuriyet Doneminde Ortaklıklar Bölüm 3

C- Cumhuriyet Doneminde Ortaklıklar 1- Adi Ortaklık iki ya da daha fazla kişinin ortak bir gayeyi gerçekleştirmek için mal ve emeklerini koydukları ortaklık türüdür. Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır. Sözlü olarak kurulabileceği gibi, ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile de kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirtilmemişse,...
Continue reading

I- Kultur ve Ortaklık ilişkisi Bölüm 2

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ   I- Kultur ve Ortaklık ilişkisi Bölüm 2   a- Kültür Kültür insan hayatını etkileyen en önemli kavramlardan birisidir. Onun maddî ve manevî tüm birikimini ifade eder. Tarih, sosyoloji ve etnoloji gibi pek çok sosyal bilim dalının kendilerini ilgilendiren yönleriyle ele alıp inceledikleri bir kavramdır. Latince...
Continue reading

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ – Bölüm 1

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ Büyümek için Ortaklık Kültürü Şart Bölüm 1 Giriş İmam Gazâli’nin “Cevizin kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler, cevizin tamamını kabuk zannederler” şeklinde, insanın var olduğu her durumda geçerli olabilecek bir sözü vardır. Bu söz üzerinde hayatın her alanını içine alacak şekilde derinliğine düşünüldüğü zaman, önemli sonuçlara ulaşmak...
Continue reading