Home » Tarih » Anadolu Medeniyetleri » Archive by category Assurlar

Anadolu Medeniyetleri : Mama kralı Anum-Hirbi’nin Kaniş kralı Warşama’ya gönderdiği mektup’tan alıntılar

Kültepe’de bulunmuş olan Mama kralı Anum-Hirbi’nin Kaniş kralı Warşama’ya gönderdiği mektup’tan alıntılar: Mama kralı şöyle der: Kaniş kralı Warşama’ya de ki: “sen bana mektup gönderdin ve dedin ki: ‘kölen Taişamalı yı ben teskin edeceğim. Fakat sen kölen Sihubalı-yı teskin ediyor musun?’ Madem ki Taişamalı senin köpeğindir, ne için...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assurlar Diğer Karumlar

Diğer Karumlar Kültepe’nin yanında Anadolu’da Assur Ticaret Koloni Çağı ile çağdaş başka yerleşmeler de bulunmaktadır. Kültepe metinlerinden tanıdığımız ve yeri saptanabilen bir diğer karum “Karum Hattuş”tur. Bu karum aslında daha sonra Hitit başkenti Hattuşa olarak tanınan şehirden başkası değildir. Ünlü Neşa (Kültepe) kralı Anitta metnine göre Karum Hattuş,...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur (Kayseri) Kültepe’deki Ticaret

Kültepe’deki Ticaret Kültepe’de ele geçen metinlerin arasında ticaret ile ilgili değişik konularda yazılmış belgeler mevcuttur. Teslim ve iade belgeleri, kayıtlar, satın alma belgeleri, borç senetleri, rehin muameleleri, isim listeleri, yol masraf kayıtları, ihtilaşarın kaydedildiği metinler, mahkeme tutanakları ve mektuplar vardır. Bu çeşitlilik sayesinde, dönemin ticareti hakkında çok renkli...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur (Kayseri) Kültepe

KÜLTEPE (KANiŞ/NEŞA) Orta Tunç Çağı Anadolu’su hakkında en önemli bilgiler Kayseri yakınlarındaki Kültepe (Kaniş/ Neşa) kazısından edinilmektedir. Kültepe’nin Assur Ticaret Kolonileri Çağı’ndaki isminin iki farklı yazılışı vardır: Kaniş ve Neşa. Yazılı belgelerde daha çok Kaniş ismi kullanılmaktadır. Buradaki ilk kazılar E. Chantre (1893) ve H. Winckler ile H....
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur Ticaret Organizasyonu

Ticaretin Organizasyonu Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda yapılan ticaret son derece iyi organize edilmiş ve hem Assur Devleti’nin, hem de Anadolu’daki yerel beylerin/ kralların kâr elde ettiği bir ticaretti. Bu nedenle siyasi güçler tarafından da destek görmekteydi. Bahsi geçen bu kâr, yazılı belgelere, ödenen vergiler olarak yansımaktadır. Assur’dan yola...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : ASSUR TİCARET KOLONİLERİ CAĞI’NDA TİCARET

ASSUR TİCARET KOLONİLERİ CAĞI’NDA TİCARET Ticaretin Önkoşullarının Oluşması MÖ ikinci binyıl yılın başlarında Anadolu’da küçük yerleşmelerin yerini, sayıları gittikçe artan büyük merkezler almıştır. Bu kentleşme bir yandan değişik sosyal sınışarın ortaya çıkmasına yol açarken, diğer yandan çevre halkların da ilgisini çekerek onların da göç etmelerine neden olmuştur. Artan...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri – Assurlar -Anadolu’da Yazının Kullanılması

Anadolu’da Yazının Kullanılması Yazı, ilk olarak Mezopotamya’da icat edilmiştir. Sümerlerin MÖ dördüncü binyılın sonlarına doğru icat ettiği yazı, önceleri resim özelliğine sahip iken biçimsel olarak değişerek, çivi ya da kama şeklini almıştır. Çivi Yazısı olarak adlandırılan bu yazı, MÖ ikinci binyıla gelindiğinde içeriksel ve biçimsel değişimini tamamlamış ve...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Asssurlar Yeraltı Zenginlikleri

Anadolu’nun Yeraltı Zenginlikleri Bugün de olduğu gibi, yeraltı zenginlikleri ekonomik açıdan önemli bir güç unsuru oluşturmaktaydı. Anadolu, yer altı zenginlikleri açısından oldukça zengindir. MÖ ikinci binyılda kullanılan ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan metallerin çoğu, Anadolu’nun değişik yerlerinde bulunmaktaydı. Özellikle gümüş ve bakır yatakları Anadolu’da çok sayıda mevcuttu. Bakır, bilindiği...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Yazılı (Tarihi) Sürecin Başlangıcı – Assurlar

GİRİŞ Coğrafi Çerçeve Anadolu’nun coğrafi konumu bilindiği gibi iki kıtayı, Avrupa ve Asya’yı, birleştiren bir köprü durumundadır. Bu nedenle, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin uğrak ve yerleşim yeri olmuştur. Anadolu’nun fiziksel ve iklimsel özellikleri, her dönemde insan hayatını ve dolayısıyla tüm ekonomik hayatı etkilemiştir. Eskiçağ’da doğal zorlukları aşmak, uzun...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Tarihin En acımasız Devleti Assurlar

Bundan 3,000 yıl önce, ilk imparatorluklar duman bulutu ve ölüm kokusu arasında genişlediler. Bugünkü Irak’ta bulunan Ninova Sarayı, ilk büyük imparatorlukların gücünü ve azmini temsil ediyordu. Sarayda fildişi, bazalt, mermer ve sandal ağacı süslemeleri yer alırdı. Zenginliklerinin en büyük kaynağı savaşın getirdiği ganimetlerdi. Asur kralı Sanherip imparatorluk kurma...
Continue reading