Home » Dinler Tarihi » Archive by category Sihizm

Sihlerin ilk Gurusu Guru Nanak Dev

Guru Nanak Dev (15 Nisan 1469 – 7 Mayıs 1539), Sihlerin ilk gurusu. Öğretisi büyük bölümü günümüze ulaşan kutsal ilahilerden bilinmektedir. Ticaretle uğraşan Khatri kastının bir alt bölümü içinde yer alması, izleyiclerinin hızla çoğalmasında önemli rol oynamıştır. Efsanelerde birkaç yıl bir tahıl ambarında çalıştıktan sonra kendini dine vererek...
Continue reading

Sihlerin Altın Tapınağı Hindistan

Amritsar, bir milyonu geçkin nüfusuyla Hindistan’ın Pencap Bölgesi’nde bulunan sihler için kutsal kabul edilen, bölgenin en büyük ve en önemli şehri. Şehir, 1574 yılında Sihizm’in dördüncü gurusu Guru Ram Das tarafından kurulmuş. 1947 yılında Britanya Hindistanı’nın ikiye bölünmesiyle Pencap, Hindistan ve Pakistan arasında paylaştırılarak ikiye bölünmüş ve Amritsar...
Continue reading

Sihizim İbadet Anlayışları Bölüm 7

Sabah erkenden güneş doğmadan önce meditasyon ve dua Sihlerin günlük ibadetleri arasındadır. Sihlerde Hristiyanlık ya da Yahudilikte olduğu gibi belirli bir ibadet günü olmamakla birlikte Batıda Hıristiyan ülkelerde yaşayan Sihler toplu ibadetlerini pazar günü yaparlar. Her ne kadar genel yapısı itibarıyla İslam ve Hiduizm arasında bir gelenek olsa...
Continue reading

Sihizim Teknik ve Metodlar Bölüm6

Bu konuda daha fazla bildi için Sihizm’in teknik ve metodları maddesine bakınız. Üç Altın Kural, önem sıralarına göre: Kirat Karō: – Tanrı’yı hatırlayarak, dürüst kazanç, emek vb. Nām Japō: – Sihizmdeki Tanrı Adına ki bu “Waheguru”dur, meditasyon ve ibadet etmek. Naam Japna isminin tekrarlanmasıdır. Vand Chakkna: – İhtiyacı...
Continue reading

Sihizm Temel Değerler – Bölüm5

Tüm Sihler şu değerlere inanmak zorundadır: Eşitlik: Tanrı katında tüm insanlar eşittir. Tanrı’nın ruhu: Tüm yaratıklar Tanrı’nın ruhlarına sahiptirler, bu nedenle de uygun şekilde saygı görmelidirler. Kişisel hak: Her kişinin yaşama hakkı vardır. Davranışlar: Kurtuluş kişinin hareketleri, davranışları doğrultusunda edinilebilir; iyi işler, Tanrı’nın hatırlanması vb. Aile hayatı yaşamak:...
Continue reading

Sih Dini Felsefesi – Bölüm 4

Temel İnanç ve İlkeler Konu hakkında daha fazla bilgi için Sihizm’in temel inanç ve ilkeleri maddesine bakınız. Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı’ya inanç üzerine kuruludur, bunu savunur. Bu özellik Guru Granth Sahib’de çeşitli kereler tekrarlanmıştır. Sihler Tanrı’ya herhangi bir...
Continue reading

Sihizm’in Guruları – Bölüm 3

Sihizm’in On Gurusu Sihizm on guru (öğretmen veya üstad) tarafından, 1469’dan 1708’e kadarki dönemde kurulmuştur. Her üstad (guru) bir öncekinin mesajını (çağrısını) güçlendirmiş ve yeni şeyler ekleyerek geliştirmiştir. Sihizm dini böyle ortaya çıkmıştır. Guru Nanak ilk guruydu ve Guru Gobind Singh insan biçimindeki son gurudur. Guru Gobind Singh...
Continue reading

Sihizm Tarihi – Bölüm 2

Guru Nanak Dev (1469-1538) Sihizmin kurucusu, Talwandi (Lahor yakınında, bugünki Pakistan’da) kasabasında doğmuştur. Ebeveynleri Khatri kastından Hindulardı. Bibi Nanki adlı kendisinden büyük bir kız kardeşi vardı. Kız kardeşinin onda Tanrı’nın Işığını gördüğüne fakat bu sırrı kimseye açmadığına inanılır. Yine kız kardeşinin Guru Nanak’ın ilk inananı olduğu bilinmektedir. Nanak’ın...
Continue reading

Sihizm Giriş – Bölüm 1

  Sihizm (Pencapça: ਸਿੱਖੀ), genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan’da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 1500’lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Dünya’daki büyük dinlerden sayılan Sihizm’in 23 milyondan fazla inananı vardır. Sihizm sözcüğü Sih sözcüğünden türemiştir. Sih ise öğrenci anlamına gelen Sanskrit...
Continue reading