Home » Şiir - Deneme - Öykü » Archive by category Baltık Ülkeleri Şiirleri

Baltık Ülkeleri Şairleri Estonya – Letonya – Litvanya

Estonya Şairleri SES – YuhanLiiv (1864-1913) Küçücük bir oğlanken ben Bir ses çınlamaya başladı içimde Az biraz boyattığımda Ses de yükseldi göğsümde Şimdi her yanım o sesle kaplı Göğsüm altında eziliyor Hayatimdir o, canımdır Dünya ona dar geliyor Türkçesi: Uldis Berzinç-Ataol Behramoğlu KENDİNDEN GEÇİŞ – Marie Under (1883-1980)...
Continue reading

BALTIK ÜLKELERİ Estonya – Letonya – Litvanya Şiirleri

ESTONYA XIII. yüzyılda Almanlarca sömürgeleştirilen bu ülkede edebiyat adına sadece folklor ürünleri varolagelmiştir. Eston dilinde ilk yazılı edebiyat ürünleri 18. yüzyılda yayımlanabilen dinsel yapıtlardır. Ulusal uyanış 19. yüzyılda başlamış, Eston dilinde şiir ve tiyatro alanında ürünler verilmiştir. J. Liiv’in (1 8 6 4 -1 9 1 3 )...
Continue reading