Home » Ekonomi » Archive by category Yöneticilik Dersleri

Yöneticilik Dersleri :KALİTEYİ KOLLAMAK: BÖLÜM -4

KALİTEYİ KOLLAMAK: BÖLÜM -4 Kaliteyi Keşfeden Adam W.Edwards Deming, Japonlara kalite bilincini aşılayan adam. Anahtar kelimeleri: Kalite ve sistem. Kalite kelimesi şirket felsefelerinin anahtar kavramı haline gelmiş bulunuyor. Amerikalı yöneticiler kalite sorunlarının suçunu işçilere yüklerken, Deming kalite ve üretkenliğin artırılmasında insiyatifin yöneticilerde olması ve suçu da başkalarına atmamaları...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri – MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: BÖLÜM -3

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: BÖLÜM -3 Çapraz Satış Çapraz satış, mevcut müşterilere veya aktif olmayan müşterilere ilave ürün veya hizmetlerin satılmasıdır. Çapraz satış, kısa vadeli sonuçlardan çok uzun vadede pazarı ele geçirmeyi ve mevcut müşterileri tatmin etmeyi ha defleyen bir yönetim anlayışıyla gerçekleşir. Bunu için de, yönetim kurulu başkanından en...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri -ŞİRKET MİMARİSİ: BÖLÜM – 2

ŞİRKET MİMARİSİ: BÖLÜM – 2 Şirket Mimarisi Temel olarak şu soruyla uğraşmalıyız: “Nasıl farklı olabiliriz?” Bu soruya verilecek cevaplar, her şirketin kendi içinde, onun en değerli gerçek veya potansiyel üstünlüklerini teşhis etmek suretiyle bulunacaktır. Bu “ayırt edici yetenekler” dört geniş kategoriye ayrılabilir: Birincisi, yenilik yapmaktır. Nazik bir avantajdır...
Continue reading

YÖNETİCİLİK DERSLERİ -LİDERLİK VİZYONU: 1.BÖLÜM

YÖNETİCİLİK DERSLERİ Yazar : Mustafa ÖZEL LİDERLİK VİZYONU: 1.BÖLÜM Bir Liderin Düşleri “Tarih, düş görenlerin mülküdür. Bugün dünya tarihine biçim vermekte olan bütün insanların gençken büyük düşleri olmuştur. Kişiliği yapan, düşlerdir. Seyir halindeki geminin dümenidir düş. Küçük ve gözden ırak görünebilir, fakat geminin rotasını o belirler. Düşsüz hayat, dümensiz...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Suyu gözeten adam – Mustafa Özel

Çocuk rüyalarımı süsleyen şehirdir Malatya. Babamın uzun ve soğuk kış gecelerinde, kömür sobamızın etrafına çömelmiş konu komşuya ballandıra ballandıra okuduğu Battalnâme”de, Şehr-i Malatya”dan huruç ile Kayser-i Rûm üzere sefer eyleyen Hüseyin Gazi oğlu Seyyit Battal, Bizans tekfurlarına kök söktürüyordu. Üslup mutantan ve mübalağalıydı. Fakat Malatyalıları tanıdıkça Battal Gazi”nin...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : İtimat, dinden öncedir! – Mustafa ÖZEL

Çok konuşuyor, az dinliyoruz. Danışmıyor, danışıyor gibi yapıyoruz. Ortaokulda Pirali isimli bir arkadaşımız vardı. O kadar konuşurdu ki, en sabırlı öğretmenlerimiz bile çileden çıkardı. O ise hiç istifini bozmadan, klasik lafını söylerdi: “Ama hocam, ben çok konuşuyorum, öz konuşuyorum!” İster siyaset ister iş hayatında olsun, liderlerimizin çoğu Pirali”ye...
Continue reading

Kumar oynama PLANLA! – Mustafa Özel

Roma’nın filozof imparatoru Marcus Aurelius, iki bin yıl kadar önce şöyle diyordu: “Kazanç ve güvenliği sağlayan şey kumar değil planlamadır.” Bunun bugün de geçerli olduğunu kim inkâr edebilir? Yönetim disiplininin temel bir parçası olarak stratejik planlamaya önem veren şirketler serpilip gelişirken, diğerleri nal toplamaya, sonunda da nalları dikmeye...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Stratejist liderlere muhtacız – Mustafa ÖZEL

Stratejist liderlere muhtacız Strateji ihtiyacı, rekabetten kaynaklanıyor. Rekabet olmasaydı, şirket yönetimi problem olmayacaktı. “Okullar olmasaydı şu Milli Eğitimi ne güzel idare ederdik” diyen bakan gibi, rekabet olmasaydı strateji geliştirme zahmetine de katlanmayacaktık. Şirketler sonugelmez bir rekabete mahkûmdurlar. Bu kesintisiz çekişme içinde ”dostluk” anları enderdir. İttifaklar sık sık değiştirilir,...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Stratejinin formülü var mı? -Mustafa ÖZEL

Stratejinin formülü var mı? Strateji denen kutsal kâseyi Amerikan işletme yöneticileri 1960”larda keşfettiler. Igor Ansoff”un Corporate Strategy başlıklı kitabı 1965 yılında yayımlandı. Bu eser stratejik planlama teorisinin gelişiminde bir çeşit bilimsel devrim bildirisidir. Strateji tesbitinde anahtar kavramları tahlil (özellikle bulunduğunuz yer ile ulaşmak istediğiniz yer arasındaki farkın tahlili)...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Yerini bilmeyen geleceğini karartır – Mustafa ÖZEL

Yerini bilmeyen geleceğini karartır Geçen haftaki söyleşiye devam ediyoruz. Soru-cevap formu okuyucuya ilginç gelmiş olmalı ki, en fazla tepkiyi bu yazıya aldım. Güzel bir soru şuydu: “Yargıtay başkanı Sami Selçuk, Türkiye”nin AB”ne alınması durumunda Avrupa”nın ”siper” kazanmış olacağını söyledi. Nasıl yorumluyorsunuz?” Doğru söze ne denir? İki kutuplu sistemin...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : LİDERLİK kollektif bir süreçtir- Mustafa ÖZEL

LİDERLİK kollektif bir süreçtir Amerika”da liderlik bireysel bir süreçtir; paylaşılmaz ve kıskançlıkla korunur. Japonya”da ise kollektif bir süreçtir; paylaşılarak geliştirilir. Batılı yönetim anlayışında karar mekanizmasına bölüm şefleri, yöneticiler, genel müdür ve nihayet yönetim kurulundaki belli kişiler hâkimdir.Kollektif liderlik denince akla hemen Japonlar gelir. Bundan yirmi yıl kadar önce,...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Muzaffer Halim niçin iflas etti? – Mustafa Özel

Çift-yönlü muhasebe, mekanistik düşünce temeli üzerinde inşâ edilen ilk kozmostur.Herkes kendi selahiyeti dairesindeki işlerle iştigal ederse asıl terakki dahi o zaman hâsıl olur. Girişken ve bilgili Muzaffer Halim Bey, Smith yahut Goethe”yi okumamış olabilirdi; ama Ahmed Midhat veya Halit Ziya”yı okumamış olması affedilmez bir günahtı. Hiç değilse Felatun...
Continue reading

Yöneticilik dersleri : Din, ticaret ve çokortaklı şirketler – Mustafa Özel

Türkiye”de çok ortaklı şirketler halinde vücut bulan kollektif girişimciliğin ortaya çıkmasında en büyük amil, üretimden ranta kayan muhafazakârlaşmış kapitalist sınıftır. Çokortaklı şirketlerle alakalı tartışmalar sürüyor ve maalesef kötülerin yanında iyilerin de aleyhine bir hava yaratılıyor. Bu dayanışmacı ekonomik örgütlenmeyi başından beri destekledim. Desteğin ötesinde, beni olağanüstü heyecanlandıran bir...
Continue reading

Yöneticilik dersleri : Strateji, Fark meydana getirmektir. – Mustafa Özel

Strateji, farklı bir faaliyetler kümesi gerektiren emsalsiz ve değerli bir konum yaratmaktır. Yirminci yüzyıl sonlarının en önemli yönetim bilginlerinden biri sayılan Michael Porter”ın son kitabı da rekabetçi stratejilere odaklanmış. Geçen hafta, stratejinin ne olmadığını belirginleştirmeye çalıştık ve stratejiyle işlem etkinliği arasındaki farka dikkat çektik. Bu hafta, stratejinin ne...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Strateji ne değildir – Mustafa Özel

  Stratejik konumlarıyla rakiplerinkinden farklı faaliyetleri icra etmek veya aynı faaliyetleri farklı biçimlerde icra etmek demektir. Sadece işlem etkinliğine dayalı rekabet iki tarafı da tahrip edicidir ve ancak rekabeti sınırlandırmak suretiyle giderilebilecek sürtüşmelere yol açar Stratejik konumlanma ya rakiplerinkinden farklı faaliyetleri icra etmek veya aynı faaliyetleri farklı biçimlerde...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Bırak, seni geçsinler – Mustafa Özel

Etkin yönetici, iyi planlayan; görev, yetki ve sorumluluğu paylaşan; adamlarına danışan ve sorunları onlarla beraber çözen yöneticidir. İşi, yetkiyi ve sorumluluğu paylaşmak demek, adamlarımızın kendi işlerini bizden daha iyi yapmalarına fırsat vermek demektir. Her işi, altındaki yöneticiden daha iyi yaptığını, kendisi işi ucundan tutmadığı zaman sonuç alamadığını söyleyen...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Etkin amirlik – Mustafa Özel

Liderin her adamı, kendi ekibinin orkestra şefi olmazsa etkici yöneticilik gerçekleşemez. Yöneticilerin planlanan sonuçları elde edebilmeleri için, şirketin her kademesinde etkin bir “amirlik” düzeninin yerleştirilmesi şarttır. Amir, emir veren demektir. Bundan, şirketi buyruklara dayalı bir ilişkiler ağı olarak görme sonucu çıkarılmamalıdır. Her amir, doğal bir lider olmaya çalışmalıdır....
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Plan Kimin İşidir – Mustafa Özel

Her kademedeki yönetici plan yapmalıdır, sadece en tepedeki değil. Bazı yöneticiler planlamadan yan çizer, hatta gıcık kaparlar. Bunlar, ortaya çıkan veya aciliyet kazanan sorunlara tepkici davrananlardır. Sonuçta, iş takvimleri (terminler) kontrolden çıkar. İşgörenler ortalıkta gözükmez. Kalite hataları alır başını gider. Departmanlar arası işbirliği zedelenir. Ekipmanlar çalışmaz olur. İş...
Continue reading