Home » Archive by category Bilim İnsanları

İSLAM VE TARİHSEL İSLAM ÜZERİNE FELSEFİ ANALİZLER: Sadık Türker – Bize Yön Veren Metinler Cilt1 Bölüm 2

’Bize Yön Veren Metinler’ başlıklı çalışma boyunca seçilen metinlerle ilgili kısa tanıtıcı bilgilere yer verilmişse de, resmin bütününün değerlendirilmesini sağlayacak bir mühendislik çalışması gerekliydi. Yani dil ve edebiyat bölümünde yer verilen Bin- bir Gece Masalları ile sözgelişi Müslümanlardaki mekanik ve sibernetik fikrinin ne ilişkisi var, dinî bir terim...
Continue reading

Bugünlerde Bunları Konuşuyorlar – Alev Alatlı

Alev Alatlı Bugün size dünya düşünce gündemini teşkil eden birbirine bağlı üç gelişmeden söz etmek istiyorum. Bunlardan ilki, 1920’li yıllarda baş veren, günümüzde “İkinci Aydınlanma Çağı” diye adlandırılagelen düşünce devrimi. İkincisi, temellerini “Yuvarlak Masa” “Bilderberg Toplantıları” ve “Roma Kulübü” hareketlerinin teşkil ettiği öne sürülen “Yeni Dünya Düzeni”. Üçüncüsü...
Continue reading

Sabri ÜLGENER, – ZİHNİYET VE DİN -Analiz

ÜLGENER, ZİHNİYET VE DİN               Muhammed DAĞ[1] Bu çalışmada  Zihniyet ve Din –İslam Tassavuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı- adlı eser perspektifinde Ülgener’in iktisadi ahlak, zihniyet, din ve iktisadi yaşam  arasında kurduğu ilişki irdelenecek. Söz konusu bu irdelemeye geçmeden önce de Ülgener’in genel yaşamı hakkında bilgi vermeye çalışılacak....
Continue reading

Bilim Dünyasını Ayağa Kaldıran Kadın : Canan Dağdeviren

Türk bilim insanı Canan; dünyayı sarsan buluşlarına rağmen mütevazı tavırları ve sade hayat felsefesiyle bizden biri… Rising Stars in EECS Workshop Photos Copyright Noah Berger/2014 medyada geniş yer bulan bir haber içimizi gururla doldurmuş, bir Türk kızı; Canan Dağdeviren gencecik yaşına rağmen iki önemli medikal cihaz geliştirmeyi başararak,...
Continue reading

Tesla’nın Zamanının Çok Ötesinde Bir İnsan Olduğunun 21 Kanıtı

Nikola Tesla Sırp asıllı Amerikalı mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanıdır. 1856’da Hırvatistan’daki Smijlan’da doğar. Sıradışı bir hafızası vardır ve 6 dil öğrenir. Gratz’taki Politeknik Enstitüsünde matematik, fizik ve mekanik çalışarak 4 yıl geçirir. 1. Dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden’ değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan’ deneye/buluşa...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : İlk İslam Filozofu > El Kindi

El-Kindî 801–873 yılları arasında Küfe şehrinde yaşadı. Tam ismi Ebu Yusuf Yâkub İbn İshak el-Kindî’dir. İsmi Batılı kaynaklarda Alkindus olarak geçer. Ailesi devletin önemli kademelerinde söz sahibi idi ve Küfe şehrinin yöneticisiydi (3). Kindî çalışmalarına, ilk olarak, atalarının, Kindî’nin İslâmiyet’le şereflenip Efendimiz’in (sav) Ashabına katılan ilk hükümdarı el-Eş’as...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Büyük Kartoğraf ve Coğrafyacı ve Denizci > Piri Reis

Osmanlı denizcisi, büyük kartoğraf ve coğrafyacı. Piri Reis; 1470’li yıllarda Gelibolu’da doğdu. Esas adı Muhittin Piri, babası Karamanlı Hacı Ali Mehmet’tir.Piri Reis; daha küçük yaşlarda iken, amcası ve ünlü denizci Kemal Reis’in yanında deniz seferlerine başladı. Kemal Reis tarafından iyi bir denizci olarak yetiştirildi. 1487-1493 yılları arasında, amcası...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar: İkinci Üstad / Magister secundus > Farabi

Farabi (Arapça: ابونصر محمد بن محمد فارابی‎ / Abū Nasr Muhammad al-Fārāb;  Batı′da bilinen adıyla Alpharabius (d. 872  Fārāb – 14 Aralık 950 ile 12 Ocak 951 arası Şam), 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci (en), mantıkçı ve müzisyendir (en). Yorumları ve...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Cahit ARF – Matematik Dehası

Arf 1910’da Selanik’te doğdu. Matematiğe karşı yeteneği fark eden ailesi, liseyi bitirmesi için onu Fransa’ya gönderdi. Dönüşünden sonra girdiği devlet sınavını kazanarak 1930’da gittiği Fransa’da Ecole Normale Superieure’ü bitirdi. Döndüğünde Galatasaray Lisesi matematik öğretmenliğine atanan Cahit Arf, 1933’te İÜ Fen Fakültesi doçent adaylığına getirildi. Doktorasının Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nde...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : İbn-i Rüşd

İbn-i Rüşd (Arapça: ابن رشد‎; Künyesi Ebū ‘l-Velīd Muḥammed ibn Aḥmed ibn Muḥammed ibn Rüşd ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد; Latince: Averroes, d. 14 Nisan 1126 – ö. 10 Aralık 1198), Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhcı, matematikçi ve tıpçı. Kurtuba’da doğdu ve Marakeş, Fas’ta öldü. İbn-i...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar: Sıfırı bulan Adam Harezmi

Bilim dünyasında matematik, astronomi ve coğrafya alanındaki kalıcı eserleriyle tanınan, bilime sağladığı katkılarla Türk Dünyasını da temsil eden, özellikle cebir kitabıyla, “0”(sıfır) rakamını ortaya atmasıyla ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm sistemleriyle “Cebirin Babası” ünvanıyla tanınan Harezmi’nin hayatını, çalışmalarını ve eserlerini sizler için araştırdık.   Harezmi Kimdir? Kısaca El-Harezmi olarak...
Continue reading

Antik Mısır’da efsanevi kişi : İMHOTEP

İmhotep (“barış içinde gelen”, MÖ 2667 – MÖ 2648[1]), Antik Mısır’da mimar, yazar, hekim, mucit, mühendis, heykeltraş, astronom ve firavun Djoser’in veziri olan efsanevi kişi. İmhotep, çağının en büyük dehalarından biridir; bilimsel bilgileri yenileyip zenginleştiren bazı hekimlik ve astronomi incelemelerinin yer aldığı Ahlak Bilgilerinin yazarıdır. Adı “Sulh ve...
Continue reading

ENDÜLÜS’ün islam’ın bilimler tarihindeki yaratıcı yerine bir bakış – FUAT SEZGİN

4.11.2011 islam’ın bilimler tarihindeki yaratıcı yerine bir bakış Konuşmamı dinlemek zahmetine katlanmış sayın ziyaretçiler: Elli bir yıllık bir ayrılış kaderine boyun eğdikten sonra, size hitap edebilmenin derin saadetini duyuyorum. Bu derin saadet nereden doğuyor? ilkokula girişimin ikinci veya üçüncü haftasında bize dünyanın yuvarlaklığını anlatan hanım hocamız müslüman bilginlerin...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Yıldızlara giden yol Meryem el İcliyye (El- Usturlabi)

Meryem El-İcliyye nin çok sıradışı bir hikayesi vardır. 10’uncu yüzyılda yaşayan bir çok kadının aksine o, kendisine bir meslek edinmiş ve bugüne kadar hep alet yapım becerisiyle anılır olmuştur. El-icliyye, Bağdat’ta ünlü bir usturlap yapımcısının çırağı olan babasının öğrencisi olmuştur. El-Usturlabi; olarak da bilinen El-İcliyye, Suriye’nin kuzeyindeki Halep...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Bilinen İlk Kadın Matematikçi : İskenderiyeli Hypatia

Günümüzde bile kadının hem toplumdaki hem bilimdeki yeri tartışılırken, 1600 sene önce yaşamış İskenderiyeli Hypatia (370–415), felsefe ve bilim alanında önemli katkılarda bulunmuş ancak dönemin gerici zihniyeti tarafından, onun “inanmadan önce sorgulama ve bildiklerinin arkasında durma” olarak belirteceğimiz düşünce tarzı sebebiyle yokedilmiştir. Bu sadece Hypatia’nın değil bilim dünyasının...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Bir Deha : Mimar Sinan

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Sinan, At Meydanı’ndaki saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, vatanın bağlarında ve bahçelerinde su yolları yapmak, kemerler meydana getirmek istedi. Devrinin mahir ustaları mahiyetinde han, çeşme ve türbe...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Tüm Zamanların En Yetkin Bilim Adamlarından Biri : Er Razi

RÂZÎ [864-925] KİMDİR İslam dünyasının sayılı doktor ve kimyacılarındandır. Keşifleriyle tanınır. HAYATI 864’te Rey şehrinde doğdu, İskit Türklerindendir. Batıda Rhazes, Doğuda ise Ebû Bekir Er-Râzî veya kısaca Râzî adıyla tanınır. Küçük yaşlarındayken pek göze çarpar bir durumu yoktu. Akranları gibi filoloji ve matematik okudu. Kabiliyeti daha çok mûsikî...
Continue reading