Home » Şiir - Deneme - Öykü » Archive by category Almanya-Avusturya Şiirleri

Alman Şairleri

Alman şairler OKUMA BİLEN BİR İŞÇİNİN SORULARI Kim yaptı yedi kapılı Tebai kentini? Adları betiklerde yazılı krallar mı? O koca taşları taşıyan onlar mı? Kaç kez yıkılan Babil kentini Onaranlar kimlerdi? Lima’nın altın kaplamalı evlerinde Tek bir maden işçisi oturdu mu? Çin seddi bittiği akşam Nereye gitti duvarcılar?...
Continue reading

ALMANYA-AVUSTURYA Şiirlerinin özellikleri

ALMANYA-AVUSTURYA “ALMANYA-AVUSTURYA” başlığı altında, Almanya, Federal Almanya, Eski Demokratik Almanya ve Avusturya şiirleri yer almaktadır. Çünkü 1945 öncesi şiirini günümüzün iki Almanya’sının şiirinden ayırmak ne kadar güçse -1900 ’lerde doğan ozanlar hayatlarının o ta rihten sonraki bölümünü iki Almanya’da sürdürmüşlerdir- Avusturya şiirini Prusya (Almanya ve iki Almanya) şiirinden ayırmak o ölçüde güçtür....
Continue reading