Home » Z_Ders Notları » Uluslar_arası_İlişkiler » Archive by category 8.Dönem

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI – II

ENTEGRASYON TEORİLERİ Giriş Entegrasyon kavramı bütünleşme ve uyum anlamında kullanılmaktadır. Uluslararası ilişkilerde entegrasyon, birimlerin birbiriyle uyumu, bütünleşmesi, ortak siyasi otorite ve idare altında  ortak politikaların geliştirilerek uygulanması olarak tanımlanabilir. Entegrasyon incelenirken ekonomi ve siyaset alanında ayrı ele alınmıştır. Entegrasyonun temelini “2. Dünya Savaşı sonrası ülkelerin birbirleriyle ilişkileri yoğun...
Continue reading

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Siyaset Biliminde Bilimsel Kavramlaştırma ve Ölçüm Giriş Kavramlaştırma ve ölçüm siyaset hakkında geliştirilen kuramsal (teorik) önermeleri görgül (ampirik) gözleme dayalı sistematik sınama yoluyla yanlışlama etkinliğinin temel merhalelerinden birisi, hatta ilkidir. Kavramlaştırma gözlemlediğimiz ya da ileride bir zamanda gözlemlemeyi hayal ettiğimiz bir olgunun (fenomenin) veya olayın (event) anlamlandırılması için...
Continue reading

KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

KÜLTÜR VE KÜLTÜREL YETERLİLİK Giriş Kültür sözcüğü, Latince kökenli olup Türkçeye Fransızcadan gelmiştir. Latince’de “cultura” sözcüğü, “toprağı ekip biçme” ve “hayvan yetiştirme” anlamına gel- mekteydi. 17. yüzyılın sonuna doğru halkın “bütün bir yaşama biçimi” şeklinde Almanca ve İngilizceden Batı dillerine girmiştir. 18. yüzyıla gelindiğinde ise antropo- lojideki gelişmeler...
Continue reading

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ

ETKİLİ İLETİŞİM VE DOĞRU ANLAMAK Giriş İnsanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünü olan iletişim, insanın ana rahmine düştüğü andan itibaren sahip olduğu en temel beceridir. İletişim en temel becerimizdir ama aynı zamanda başımızı da ağrıtan ve bizi en fazla üzen beceri yine iletişim becerimizdir. Herkes kendisini en iyi...
Continue reading

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye-Avrupa Birliği (Ortaklık) İlişkileri Türkiye-Avrupa Birliği (Ortaklık) İlişkilerinin Ortaya Çıkışı Türkiye, OECD, Avrupa Konseyi, NATO gibi önemli bazı uluslararası oluşumların içinde yer almıştır. Türkiye, 31 Temmuz1959’de bu hareketin en önemli örgütlenmesi olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET, bugünkü adıyla Avrupa Birliği’ne) başvurmuştur. Bu başvurunun altında nedenler nelerdir: •          Batılılaşma...
Continue reading