Home » Archive by category Ekonomi (Page 4)

Yöneticilik Dersleri : Muzaffer Halim niçin iflas etti? – Mustafa Özel

Çift-yönlü muhasebe, mekanistik düşünce temeli üzerinde inşâ edilen ilk kozmostur.Herkes kendi selahiyeti dairesindeki işlerle iştigal ederse asıl terakki dahi o zaman hâsıl olur. Girişken ve bilgili Muzaffer Halim Bey, Smith yahut Goethe”yi okumamış olabilirdi; ama Ahmed Midhat veya Halit Ziya”yı okumamış olması affedilmez bir günahtı. Hiç değilse Felatun...
Continue reading

Yöneticilik dersleri : Din, ticaret ve çokortaklı şirketler – Mustafa Özel

Türkiye”de çok ortaklı şirketler halinde vücut bulan kollektif girişimciliğin ortaya çıkmasında en büyük amil, üretimden ranta kayan muhafazakârlaşmış kapitalist sınıftır. Çokortaklı şirketlerle alakalı tartışmalar sürüyor ve maalesef kötülerin yanında iyilerin de aleyhine bir hava yaratılıyor. Bu dayanışmacı ekonomik örgütlenmeyi başından beri destekledim. Desteğin ötesinde, beni olağanüstü heyecanlandıran bir...
Continue reading

Yöneticilik dersleri : Strateji, Fark meydana getirmektir. – Mustafa Özel

Strateji, farklı bir faaliyetler kümesi gerektiren emsalsiz ve değerli bir konum yaratmaktır. Yirminci yüzyıl sonlarının en önemli yönetim bilginlerinden biri sayılan Michael Porter”ın son kitabı da rekabetçi stratejilere odaklanmış. Geçen hafta, stratejinin ne olmadığını belirginleştirmeye çalıştık ve stratejiyle işlem etkinliği arasındaki farka dikkat çektik. Bu hafta, stratejinin ne...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Strateji ne değildir – Mustafa Özel

  Stratejik konumlarıyla rakiplerinkinden farklı faaliyetleri icra etmek veya aynı faaliyetleri farklı biçimlerde icra etmek demektir. Sadece işlem etkinliğine dayalı rekabet iki tarafı da tahrip edicidir ve ancak rekabeti sınırlandırmak suretiyle giderilebilecek sürtüşmelere yol açar Stratejik konumlanma ya rakiplerinkinden farklı faaliyetleri icra etmek veya aynı faaliyetleri farklı biçimlerde...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Bırak, seni geçsinler – Mustafa Özel

Etkin yönetici, iyi planlayan; görev, yetki ve sorumluluğu paylaşan; adamlarına danışan ve sorunları onlarla beraber çözen yöneticidir. İşi, yetkiyi ve sorumluluğu paylaşmak demek, adamlarımızın kendi işlerini bizden daha iyi yapmalarına fırsat vermek demektir. Her işi, altındaki yöneticiden daha iyi yaptığını, kendisi işi ucundan tutmadığı zaman sonuç alamadığını söyleyen...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Etkin amirlik – Mustafa Özel

Liderin her adamı, kendi ekibinin orkestra şefi olmazsa etkici yöneticilik gerçekleşemez. Yöneticilerin planlanan sonuçları elde edebilmeleri için, şirketin her kademesinde etkin bir “amirlik” düzeninin yerleştirilmesi şarttır. Amir, emir veren demektir. Bundan, şirketi buyruklara dayalı bir ilişkiler ağı olarak görme sonucu çıkarılmamalıdır. Her amir, doğal bir lider olmaya çalışmalıdır....
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Plan Kimin İşidir – Mustafa Özel

Her kademedeki yönetici plan yapmalıdır, sadece en tepedeki değil. Bazı yöneticiler planlamadan yan çizer, hatta gıcık kaparlar. Bunlar, ortaya çıkan veya aciliyet kazanan sorunlara tepkici davrananlardır. Sonuçta, iş takvimleri (terminler) kontrolden çıkar. İşgörenler ortalıkta gözükmez. Kalite hataları alır başını gider. Departmanlar arası işbirliği zedelenir. Ekipmanlar çalışmaz olur. İş...
Continue reading