Home » Tarih » Antik Çağlar » Archive by category Antik Mısır

Ana Hatlarıyla Antik Mısır’da Mumyalama

Tarihte hiçbir toplum yoktur ki kendine ait bir cenaze seremonisi yapmış olmasın. Bu seremonilerden birisi de, dünyada birçok medeniyette yapılmış olmasına rağmen daha çok Antik Mısır ile özdeşleşmiş olan, mumyalama işlemidir. Eski Mısır’da, mumyalama geleneği daha geçmiş bir tarihe uzanan bir dini ritüel olsa da en gelişkin haline...
Continue reading

Antik Mısır : Kısım 16 – Sonsuzluk Garantisi II / Görünüşü Kurtarmak

  Her şeyden önce V. ve VI. sülale dönemine ait mezarlar, sıra dışı sanat çalışmalarıdır. Mezarların renkli rölyefleri, Eski Mısırlı ustaların Dahşur ve Gize’deki kraliyet mezarlıklarında birçok nesil boyunca bilenmiş becerilerine tanıklık etmektedir. Daha büyük anıtlar dikmek için yeri olan, iz bırakmakta hırslı geç Eski Krallık üst düzey...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 15 – Sonsuzluk Garantisi I, Onlar ve Biz

Piramit Çağı’nın görünüşteki istikrarı çok önemli bir anlamda yanılsamaydı. Görkemli görüntüsünün arkasında, kraliyet ailesi anlaşmazlıklarla çalkalanmaktaydı. IV. sülale en iyi durumundayken patlak veren (ve üzeri örtüldüğü için hiç de daha az gerçek olmayan) bir dizi hanedan bunalımına getirilen çözümde, sonraki Eski Krallığın son dönem hükümdarları, halef olma hakkını...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 14 – Güneşin Oğlu II, Piramitler Çağı V

Gize piramitleri IV. sülale dönemindeki (2575-2450) eski Mısır toplumunun uygun simgeleridir. Saray mensuplarının ve işçilerin mezarlarının kralın mezar anıtının çevresinde toplanmaları (ya da statülerinin izin verdiği kadar kralınkine yakın olmaları) gibi, genel olarak ülkede kralın iktidarına aynı bağımlılığı sergiledi. Yönetici sınıfın üyeleri, krala hizmetlerini vurgulayarak kendilerini mütevazı yazıcılar...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 13 – Güneşin Oğlu I , Piramitler Çağı IV

Eşleri ve çocuklarıyla birlikte bütün bir yıl boyunca piramit alanında yaşayanlar yalnızca görece küçük bir uzman taşocağı işçisi, topograf, mühendis ve zanaatkârlar gurubuydu. Çalışanların çoğu, Mısır’ın dört bir yanındaki kasabalarında veya köylerinde yaşayan ailelerinin yanına dönmeden birkaç aylık bir dönem için hizmet eden geçici işçilerdi. Sıradan işçilerin yerleştirildikleri...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 12 – Yeryüzündeki En Büyük Gösteri, Piramitler Çağı III

Piramit inşa etme sanatı, Snefru’nun hükümdarlığı sırasında aşamalı olarak mükemmelleşmiş, oğlunun yönetimi sırasında doruklara ulaşmıştır. Khufu/Keops (Hufu) hakkında hemen hiçbir şey bilinmemekle birlikte hükümdarlık döneminin olaylarına ilişkin bilgiler kabataslaktır. Khufu Ama Khufu’nun babasının gölgesinde büyümüş, gençliğini saray maiyetinin piramit inşa etme takıntısının etkisi altında geçirmiş ve mezar anıtlarda...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 11 – Snefru’nun Hikâyesi / Piramitler Çağı II

Snefru tahtta on yıl geçirdikten sonra, Meydum Piramidi bitmek üzereyken daha gözü pek bir tasarıya girişti. Bir kere daha büyük Memfis Nekropolü’nün güney ucundaki bakir bir yeri seçti (bugünkü Dahşur/Dahshur). Arazi Neterihet’in (Zoser’in) Mısır’ın ilk piramidi olan basamaklı piramidinin görüş alanı içindeydi, ama tamamen yeni bir anıt tarzını...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 9 – Mutlak İktidar / Yeni Yönelimler II / Piramitler Çağı’na Giriş

II. sülalenin görünüşteki istikrarı ülke genelinde artan gerilimi gizlemekteydi diye yazmıştık. Nineter’in hükümdarlık döneminin ortalarında (yaklaşık 2700 yılları) sivil itaatsizlik baş göstermiş gibi görünmektedir. Palermo Taşı’ndaki anlaşılması oldukça güç bir madde, ‘Shem-ra ve kuzeye ağır darbeler indirilmesi’nden bahsetmektedir. Belki de, I. sülalenin Yukarı Mısır’a odaklanması, Mısır’ın kuzeyinde yaşayan...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 8 – Mutlak İktidar / Yeni Yönelimler I

Devlet faaliyetlerinin seçkinlere odaklanışı özellikle I. sülale devri ortasındaki (yaklaşık 2850 yılları) hükümdarlık dönemi zamanında olmuştur. Eski Mısır’ın doğuşunda kral Den’in yönetimi; kral unvanından mezar tasarımına kadar yenilikler taşıdığı için bir kilometre taşıdır. (Bir giriş merdiveninin konulması, geçmişe bakıldığında mezar odasına ulaşmayı kolaylaştırmak için olduğu açık gibi görünse...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 7 – Mutlak İktidar / Yazı / Ekonomi / Vergi

Ulusal yönetimin Eski Mısır’daki gelişimi, I. sülaleden III. sülaleye dek süren, Erken Sülale Dönemi (2950-2575) diye bilinen firavun uygarlığının oluşum safhasının en büyük başarılarından biriydi. Dönemin başında ülke yeni birleşmişti. Narmer ve ardılları Akdeniz kıyılarından Afrika’nın ortalarına kadar uzanan, geniş bir ülkeyi yönetmenin zorluğu ile karşı karşıyaydılar. Erken...
Continue reading

Antik Mısır -Kısım 6 – Oyundaki Rol / Resmi Törenler / Kurbanlar

İkonografi. Nüfusun % 95’inin okuma-yazma bilmediği Mısır’da çok önemli bir propaganda silahı olmuştur. Antik dünyada krala tehdit nadiren kitlelerden kaynaklanmıştır. Kralın asıl dikkat etmesi gereken yakın çevresidir. Mısır’ın usta propagandacıları, krala okur-yazar sınıf arasında destek sağlamanın zekice bir aracını icat ettiler. Zaman içinde krallık makamı gerçek bir dokunulmazlık...
Continue reading

Antik Mısır Kısım 5 – Yaşasın Kral / Taç ve Asa

Mısır’ın M.Ö. 2950 yılında birleşmesi dünyanın ilk ulus devletini oluşturmuştu. Narmer’den başlayarak Mısır kralları kendilerini yeni bir siyasal yapıyı yöneten hükümdarlar olarak bulmuşlardı. Bu çok zor bir işti: farklı halklar arasında millet olma duygusunu güçlendirmek ve bu duyguyu Birinci Çağlayan’dan Akdeniz sahillerine dek uzanan bölgeye yaymak Mısır’ın ilk...
Continue reading

Antik Mısır’da efsanevi kişi : İMHOTEP

İmhotep (“barış içinde gelen”, MÖ 2667 – MÖ 2648[1]), Antik Mısır’da mimar, yazar, hekim, mucit, mühendis, heykeltraş, astronom ve firavun Djoser’in veziri olan efsanevi kişi. İmhotep, çağının en büyük dehalarından biridir; bilimsel bilgileri yenileyip zenginleştiren bazı hekimlik ve astronomi incelemelerinin yer aldığı Ahlak Bilgilerinin yazarıdır. Adı “Sulh ve...
Continue reading

Antik Mısır Kısım 4 – Tek Toprak İki Ülke

  Eski Mısırlılar yüzlerini güneye çevirmişlerdi. Çünkü Nil oradan doğuyor, taşkın güneyden geliyordu. Eski Mısırlılara göre güney yönü haritanın en üstünde, kuzey yönü ise en altındaydı. Bu konumlandırmaya göre doğu solda batı sağda (Eski Mısır’da bu iki sözcük eşanlamlıydı) kalıyordu. Ülkeye verimliliğini veren alüvyonlu toprak anlamına gelen ‘Kemet’...
Continue reading

Mühendislik Harikası – Keops Piramidi

Mısır’ da Giza’ da ki bu üç piramit bugün de görülebilecek durumdadır. Bunlar, İÖ yaklaşık 2613-2494 yılları arasında Mısır kralları için mezar olarak yapılmıştı. Dünyanın yedi harikası arasında günümüze kadar gelebileni Mısır piramitleridir. Mısırın çeşitli bölgelerinde onlarca piramit vardır. Piramitlerin nasıl ve niye yapıldığı hakkında çeşitli görüşler olmasına...
Continue reading

Antik Mısır -Kısım 3 – Nil

‘Yaşamın Kaynağı Nil..’ Tarihin babası Heredotos’a göre ‘Mısır Nil’in hediyesidir.’ Nil Vadisi her iki tarafı engin, kurak, uçsuz bucaksız çöllerle kaplı dar bir şerittir. Nehir yalnızca manzarayı değil, Mısırlıların kendileri ve dünyadaki yerleri hakkında düşünme tarzlarını da biçimlendirerek alışkanlıklarını ve göreneklerini etkilemiştir. Evrenin nasıl kurulduğuna dair en eski...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 2 – Şekillenen Vadi ve Üstünlük Savaşları

İlk yerleşik topluluklar M.Ö. beşinci bin yılın başlarında taşkın yatağının kıyılarında tarih sahnesine çıkmışlardır. Bu topluluklar Nabta Playa’daki anıt taşları diken halklarla aşağı yukarı çağdaştılar. Sığır çobanları gibi vadi sakinleri de tarım yapmaktaydı. Düzenli yağış önemli bir faktördü. Nil’in yağış düzeni buna olanak sağlayınca tarım daha elverişli hale...
Continue reading

Antik Mısır -Giriş

Bu bölümde Eski Mısır uygarlığının başlangıç evresinden son ana değin nasıl süreçlerden geçtiğini irdeleyeceğiz. Bu süreçler; iklim şartları, taht mücadeleleri, askeri ve politik kararlar, dinsel yapı, mimari boyut şeklinde ele alınabilir. Bahsi geçen bu konular uygarlığın ilerlemesinde, belli bir yerde tıkanmasında ya da gerilemesinde kilit rol oynamıştır. Uygarlık...
Continue reading