Home » Archive by category Şiir – Deneme – Öykü

Çin Şairleri

Çin Şairleri, şiirleri AĞAÇ – Z’in Zö-Hao Ağaç sonsuza uzanır. Boşluğu yakalar Ve yine de sonsuz ellerinin içindedir. Birbirine girmiş kökleri geçmişin içine dalar, Dolaşık dallan uzanır geleceğe doğru, Tomurcukları, gür yaprakları, Okşar, bulutları, güneşi, yıldızları. Yaşamı en yükseğe, en büyüğe ulaşır, En derine, en genişe. Gökyüzü mavi...
Continue reading

Çin Şiirinin özellikleri

ÇİN Ülkemizde, Çin şiirinin uzmanlarından biri olan şair Eray Canberk, “Çin, bir şiir ve şairler ülkesidir diyebiliriz” diyor. Gerçekten de köklü, yaygın ve çok eskilere dayanan (İ. Ö. 1050) bir şiir geleneğinin egemen olduğu Çinde her Çinli kendini biraz şair sayar. Tarih boyunca Çin kültr yaşamında, siyasal değişimlerle...
Continue reading

Belarus – Bulgaristan – Çekoslovakya Şiirleri

BELORUSYA Belorus edebiyatının ilkyazdı örnekleri 11.-12. yüzydlara uzanmaktadır. Ilıı halkın ulusal edebiyatı önce Litvanya sonra Polonya egemenliği altında bulundukları sonraki yüzydlarda gelişimini sürdürmüş, özellikle folklor alanında oldukça zengin ürünler vermiştir. 18. yüzyılda Belorusyanın Rusya’yla birleşmesi sonucunda bu halkın dili ve edebiyatı bir yandan gelişirken bir yandan da baskılarla...
Continue reading

BANGLADEŞ Şairleri

KORKU BELİRTİLERİ -Şemsur Rahman (d. 1927) Teker teker korku belirtileri yavaşça siliniyor ortalıktan. Yaralı duvarları özel evlerin, dükkânların, istasyonların, öğrenci yurtlarının, iyileşiyorlar kafatasındaki deliklerin yeni etle dolması gibi. Kaybolmakta korku belirtileri teker teker, köylerden, kasabalardan. Elektrik direğinde çalışkan karga bir kez daha oturuyor, gagasında samanla-kuluçka zamanıdır anne-karganın. Yüreğin...
Continue reading

BANGLADEŞ Şiirinin özellikleri

Sanskritçeden türemiş bir hint-ari dili olan bengalicede en eski nıi’linler (X .-X II. yy.) carya şarkılarıdır. Temalar esas olarak dinseldir. I ı ıvilas’m koşuklu Ramayana uyarlaması XV. Yüzyılın önemli bir yapılıdır. XVI. yüzyılda ortaya çıkan lirik bir tür, XV III. yüzyılda R. M. ilııy’ıın Annada Mangahyla doruk noktasına...
Continue reading

Baltık Ülkeleri Şairleri Estonya – Letonya – Litvanya

Estonya Şairleri SES – YuhanLiiv (1864-1913) Küçücük bir oğlanken ben Bir ses çınlamaya başladı içimde Az biraz boyattığımda Ses de yükseldi göğsümde Şimdi her yanım o sesle kaplı Göğsüm altında eziliyor Hayatimdir o, canımdır Dünya ona dar geliyor Türkçesi: Uldis Berzinç-Ataol Behramoğlu KENDİNDEN GEÇİŞ – Marie Under (1883-1980)...
Continue reading

BALTIK ÜLKELERİ Estonya – Letonya – Litvanya Şiirleri

ESTONYA XIII. yüzyılda Almanlarca sömürgeleştirilen bu ülkede edebiyat adına sadece folklor ürünleri varolagelmiştir. Eston dilinde ilk yazılı edebiyat ürünleri 18. yüzyılda yayımlanabilen dinsel yapıtlardır. Ulusal uyanış 19. yüzyılda başlamış, Eston dilinde şiir ve tiyatro alanında ürünler verilmiştir. J. Liiv’in (1 8 6 4 -1 9 1 3 )...
Continue reading

Azerbaycan Şairleri

Azerbaycan Şairleri HAYAT FELSEFESİ – Samed Vurgun (1906-1956) Kuşlar katar-katar illerden geçer, Beşer nesil-nesil dünyadan göçer; İnsanlık kâh zehir, kâh şerbet içer… Ezelden böyledir hükmü zamanın Düğümlü bir sırrı var asumanın! Çarhını kurdukça devranın eli Bazen ağlar olur, bazen gülmeli… İnsanın en büyük aşkı, emeli Bazen aslan gibi...
Continue reading

AZERBAYCAN Şiirinin Özellikleri

Azerbaycan sözlü halk yaratıcılığının bilinen en eski türü olan “bayati”ler, sonraki dönemlerde “koşma” ve “rubai” türlerine kaynak olmuşlardır. Yazılı edebiyatın ilk örneklerine ise 5. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. 7. yüzyıldan başlayarak arap saldırıları ve egemenliği sonucunda Azerbaycan halkı İslam dinini kabul etmiş, 7-11. yüzyıllar arasında Hatip Tebrizi, Pir Hüseyin...
Continue reading

AVUSTRALYA Şairleri

AVUSTRALYA Şairleri WALTZING MATİLDA – Banjo Paterson (1864-1941) Güler-oynar bir göçer su kenarında bir gün okaliptüsün altında kurmuş kampını kaynatırken suyunu bir yandan da söylermiş şarkısını “kim gelecek benimle kalk gidelim deyince kalk gidelim yürü kalk gidelim kim gelecek benimle kalk gidelim deyince” beklerken suyu kaynasın diye dikmiş...
Continue reading

AVUSTRALYA Şiirlerinin özellikleri

1787 yılında İngiliz kralı III. George, mecliste yaptığı konuşmasında: “Tutukevlerinin çok kalabalık olması sorununu çözümlemek için bir tasarı sunulmuştur. Bazı tutuklular Avustralya’ya gönderilecektir” demiş ve ardından 26 Ocak 1788’de ilk filo Sydney limanına demir atmıştır. İlk elli yıl, Avustralya beyazlar için bir tutukevi olmuş, ardından özgür göçmenler gelmeye...
Continue reading

Arnavutluk Şairleri

Arnavutluk Şairleri BİZ, BU YENİ ÇAĞIN ÇOCUKLARI – Migjetıi (1911-1938) Biz, bu yeni çağın çocukları, kopuyoruz babalarımızın boyunduruğundan, savaşmak ve kazanmak için kaldırdık yumruklarımızı, başlatmak için özgürce yaşamı. Biz, bu yeni çağın çocukları, bu öfkeli topraklarda yetişenler, kırbaç ve boyunduruk altında çalışanlar, bize artık zincirlerle boğulmak yok. Biz,...
Continue reading

Arnavutluk Şiirlerinin özellikleri

ARNAVUTLUK Arnavutluk yazını XVIII. yüzyılın başına kadar Arap, Fars ve Osmanlı yazınının etkisinde kaldı. Ulusal bilincin uyanmaya başladığı X IX . yüzyılda yazın türlerinin de geliştiği görülür. Çağdaş Arnavutluk şiiri, ülkenin bağımsızlığa kavuştuğu 1912’den itibaren gelişti. Bu dönemin en önemli şairi Migjeni’dir. Arnavutluk şiirinde geleneksel sözlü edebiyatın derin izleri vardır.
Continue reading

Irak Şairleri

ÖLÜM VE ZAMAN Sevgilim bütün Arkadaşlarım öldü Zamandan başka şey kalmadı Ve türkülerden başka Dostum küçük Ahmet Küçük Ahmet bile Öldü, Tanrı rahmet etsin benim Küçük dostum Ahmet. Ne dersin yurda döndüğümüzde Bizi tanımazsa kimse Ne dersin? Ey kederli serçe? Türkçesi: Melih Cevdet Anday FIRTINA Öldüremeyeceksiniz beni Kaçıramayacaksınız...
Continue reading

Filistin Şairleri

ÖNDERLERE – İbrahim Tukan (1905-1942) Sîzsiniz coşkulu yurtseverler Sizsiniz ağır işlerin tanıkları Sîzsiniz boş sözlerden uzak iş gören Tanrı korusun güçlü kolları birleştirdiniz bir bildirgeyi Ordularda bir ordunun kararlı varlığını, Birleştiniz üstümüzde işte Yurtlar alan atalarımızın yeniden canlanan eski övüncü Üstümüzde ulusal bayramlarla topraklarımızın sevinci İyiliklerinizi söylemiş olacağız türkülerimizde...
Continue reading

Arap Ülkeleri Şairleri

CEZAYİR Şairleri GELECEK – Yusuf Septi (d. 1943) Birazdan bilmiyorum tam ne zaman görünecek bir adam kapınızda inleyen yabanıl aç kalmış acı bir çığlık silahı elinde yeğni bir değnek lir geç bir yaralı yürüyecek güçlükle size kadar dokunacak elinize omzunuza ya da ve yardım isteyecek sizden ve komut Er...
Continue reading

Arap Şiirlerinin özellikleri

“Cahiliye” adı verilen İslâm öncesi dönemde büyük bir Arap şiiri vardı. Bu büyük şiir klasik biçim ve özünü X IX . yüzyıla kadar koruyarak geldi. XIX. yüzyıldan bu yana, hemen hemen bütün Arap şairlerinde Arap bilinci, çağdaşlaşma, içinde yaşadıkları tarihsel bağlamın zorladığı ulusal ve toplumsal sorunlar, bir umut ya da...
Continue reading

ABD Şairleri

ABD Şairleri PES ETMİŞ BİR AVRUPALI İHTİLALCİYE –  Walt Whitman (1819-1892) Dayan be kardeşim, dayan be bacım!.. Devam ateşe!.. Hürlük uğruna bu, kıran kırana!.. Hürlük dediğin pes etmez öyle bir iki bozgunla; hürlük dediğin pes etmez zaten Halkın ilgisizliği, nankörlüğü ve döneklik edenler hep bir yana… Pes etmez öyle...
Continue reading

ABD Şiirlerinin Özellikleri

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Şiirlerinin özellikleri Günümüz Amerika Birleşik Devletlerinin 4 Temmuz 1776’ da İngiltere’ye karşı bağımsızlığını ilan etmesine karşın, bu ülkenin, Edgar Allan Poe, H.W. Longfellow, Walt Whitman ve R. W. Emerson’e gelinceye kadar, yani XIX. yüzyıl şairlerine gelinceye kadar, kendine özgü bir şiir geleneğinden söz etmek oldukça güçtür. Birinci Dünya Savaşı...
Continue reading

Alman Şairleri

Alman şairler OKUMA BİLEN BİR İŞÇİNİN SORULARI Kim yaptı yedi kapılı Tebai kentini? Adları betiklerde yazılı krallar mı? O koca taşları taşıyan onlar mı? Kaç kez yıkılan Babil kentini Onaranlar kimlerdi? Lima’nın altın kaplamalı evlerinde Tek bir maden işçisi oturdu mu? Çin seddi bittiği akşam Nereye gitti duvarcılar?...
Continue reading