Home » Archive by category Eğitim (Page 5)

Oyun Parklarında Çocuklar Neden Giderek Daha Öfkeli Hale Geliyorlar?

Ebelemece….sadece basit bir ebeleme oyunu. Yeterince masum gözüküyor! Acaba öyle mi? Birçok öğretmene göre öyle değil! Çocuklar genelde öyle bir güçle vuruyorlar ki, bu vuruş rakiplerinin sırtında vahşice yerleştirilmiş bir tokat olarak sonuçlanıyor. Buna ben bir kaç kez şahit oldum. “Ahhhhhh!” ellerinin ve dizlerinin üstünde duran çocuk ağlıyor...
Continue reading

Çocuğunuz;

– Varsın, bir çivi bile çakamasın…ama, dersleri iyi olsun. – Varsın, omuzlarda cenaze taşıyanlara bön bön baksın…ama, matematiği düzgün olsun. – Varsın, evin çalan telefonuna cevap veremesin…ama, notları yüksek olsun. – Varsın, eve gelen misafirlerinizle üç kelime konuşamasın…ama, fen lisesine gitmiş olsun. – Varsın, ağlayan bir çocuk görünce...
Continue reading

Bazen Okuldaki Uygunsuz Davranışlar Göründükleri Gibi Olmayabilirler

Sigmund Freud, “Bazen bir puro sadece bir purodur” der. Buradaki anahtar kelime “bazen” kelimesi, çünkü bazen bir puro bir purodan daha fazlasıdır. Aynı şey okulda “uygunsuz davranış” için de geçerlidir. Bazen okuldaki uygunsuz davranışın sebebi görünenden daha farklıdır ve her zamankinden tamamen farklı bir müdahale gerektirebilir. Çocukların yaptıkları...
Continue reading

Öğrenciler Nasıl Motive Olur? – Proje Tabanlı Öğrenme

Eğitimcilerin, öğrenenlere daha iyi ulaşmak, öğrencilerin bir üst eğitimde veya okul dışında ihtiyaçları olan becerileri kazandırmak için eğitimi nasıl geliştireceklerine dair pek çok fikirleri var. Fakat sıklıkla, bu fikirler yetişkinler arasında kalıyor. Her hangi bir fikir gerçek anlamıyla sadece sınıfta sınanabilir. Öğrencilere kendi eğitimleriyle ilgili ne düşündükleri çok...
Continue reading

Doğu ve Batının Öğrenmeye Farklı Bakışı

1979 yılında, Jim Stigler henüz Michigan Üniversitesi’nde üniversite öğrencisiyken, öğrenme metotlarını araştırmak üzere Japonya’ya gitti ve kendini kalabalık bir dördüncü sınıfın arka sırasında otururken buldu. “Öğretmen sınıfa, üç boyutlu küplerin kağıt üzerine nasıl çizileceğini öğretmeye çalışıyordu” diye anlatıyor Stigler. “Bir çocuk bir türlü çizmeyi başaramıyordu. Çizdiği küp yarım yamalak görünüyordu....
Continue reading

Bir Öğretmen Masalı

Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, civar kentlerin birinde iyi kalpli ve akıllı bir öğretmen yaşarmış. Kendini tümüyle öğrencilerine adayan, öğrencilerine öğrenmeleri gerekeni öğrenebilecekleri biçimde öğretmeye özen gösteren genç öğretmen; zamanla şehrin en sevilen en saygı duyulan insanı olmuş. Öğretmen öğrencilerinin tümüyle gurur duyarmış duymasına da, ama...
Continue reading

Finlandiya Serbest Oyun Yoluyla Çocukların Dikkatini Güçlendiriyor

Beşinci sınıf öğrencilerimden Sami, tıpkı bir zombi gibi yürüyerek yanıma geldi ve canı sıkılmış bir ses tonuyla, “Sanırım patlayacağım! Ben bu programa alışkın değilim” dedi. Ona inandım. Çünkü öfkesinden dolayı yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hafif bir korku içinde “Eyvah!” dedim. Öğretmen olarak Finlandiya’daki ilk yılım için ne harika bir...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 9 : Almanya

2000 yılında ilk kez uygulanan PISA testlerinde, Alman öğrencilerin okuma ve okur-yazarlık alanlarında OECD ülkeleri ortalamasının oldukça altında yer alması ülkede sarsıcı bir etki yaratmıştı. Ortaya çıkan bu durum, Almanya’nın okul sistemi ve onun iyileştirilmesi konusunda ne yapılması gerektiği üzerine ülke düzeyinde bir tartışmanın başlamasını sağladı. Temel göstergeler...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 8 : Polonya

“Son on yılda, belli başlı okul reformları sayesinde Polonya, düşük başarılı öğrencilerin sayısını önemli ölçüde düşürmüş, okullar arasındaki başarı oranı farkını yarı yarıya azaltmış bulunuyor.” Temel göstergelerPolonya’nın öğrenci başına eğitim harcaması 40,000 dolar dolayındadır. Bu miktar, ABD ve Norveç gibi zengin ülkelerin yarısından azdır. Bununla birlikte, bir dizi...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 7 : Singapur

“Singapur, güçlü eğitim sistemi sayesinde canlı bir ekonomiye kavuşmuştur. Bu başarının arkasında, ülkenin iyi yetiştirilmiş ve işini seven öğretmenleri yer almaktadır.”  Temel Göstergeler Beş milyonluk nüfusu ve 700 kilometrekarelik yüzölçümüyle bir kent devleti boyutunda olan Singapur; yüksek nitelikli eğitimi, ekonomik gelişmesinin temel dayanağı saymaktadır. Yüksek öğretim standartları, sürekli...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 6 : Kanada, Ontario

“Kanada eğitim reformunun temel hedefi, her sosyal tabaka ve kökenden öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmesini güvence altına almak.”  Geniş toprakları, düşük nüfus yoğunluğu ve yine düşük olan doğum oranları, göçmen alımını ülke için önemli ve gereksinim duyulan bir dayanak durumuna getiriyor. 2003 yılından bu yana, eğitim standartlarını artırma ve ekonomisini...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 5 : Hollanda

Hollandalı eğitim yöneticileri, öğretmenlerin mesleki niteliklerini ve öğretme becerilerini artırararak, öğrencilerin yüksek başarı düzeyini güvence altına alma yolunda çaba gösteriyorlar. Hollanda Eğitiminin Temel Göstergeleri   Hollanda anayasası, devlet kurumları ile özel olanlar arasında kamu desteği bakımından ayrım yapmaksızın, eğitim alanında seçme özgürlüğünü güvence altına alır. Kayıt yaptıran çocuk sayısının...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 4 : Güney Kore

Hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörünün üzerinde yükselen başarılarıyla, G. Kore; öğrenme sürecine yaratıcı bir yaklaşımı harekete geçirme yolunda sayısal teknolojiden yararlanıyor. Öğrenciler böylece, istedikleri her yerde ve her zaman eğitim malzemelerine ulaşma olanağına kavuşuyorlar  Temel göstergeler  Geçen yarım yüzyıl boyunca, G. Kore, hem eğitim hem...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 3 : Brezilya

TEMEL GÖSTERGELER Halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesi, Brezilya’nın ekonomik gelişmesi bakımından yaşamsal önem taşıyor. 200 Milyonluk nüfusunun dörtte birini 15 yaş altı çocukların oluşturduğu ülke, muazzam bir dönüşüm fırsatını elinde tutmakta. 1950’lerde, Brezilya nüfusunun yüzde 64’ü kırsal alanda yaşamaktaydı ve toplam nüfusun yüzde 50’den fazlası okuma yazma bilmiyordu. Son...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 2 : Belçika (Flaman Bölgesi)

Flaman eğitiminin başındakiler, öğrenciler için yalnızca temel düzeyde bir başarı hedefi koymakta ve okulların bunlara uyup uymadığını denetlemek amacıyla düzenli denetimler yapmakla yetinmekteler.  TEMEL GÖSTERGELER 6.3 milyon nüfuslu Flaman Bölgesi, Belçika’nın toplam nüfusunun yüzde 57’sini barındırıyor ve ülke topraklarının yüzde 44’ünü kaplıyor. Son iki kuşaktan bu yana sürdürülen...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 1 : Portekiz

Son on yıl içinde eğitim sisteminde yaptığı reform ve uygulamalarla önemli ilerlemeler kat etmiş ülkelerin eğitim sistemlerine yer vereceğiz. Şimdi Portekiz’den haberler… Ülkenin eğitim sistemi, yaygın bir verimsizlik ve fırsat eşitsizliği ile yüz yüze bulunuyor. Ancak Portekiz bugün okulları yeniden düzenleme ve modernleştirme yolunda yürüyor: Okullar, yeniden herkese daha...
Continue reading

Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya

… Finlandiyalı çocukların okul yaşamı, Finlandiya’nın bizzat uygulamakta olduğu gençlik ve eğitim politikalarının sonucudur; PISA testlerinin değil. Fin eğitim sisteminde okuma becerileri, bilim ve matematik okur yazarlığı kadar sosyal bilimler, görsel sanatlar, spor ve pratik becerilerin geliştirilmesi de önemli. Finli çocuklar anaokul ve ilkokul hayatları boyunca oyun oynar...
Continue reading

Ünlü Psikolog Peter Gray’den Bilgisayar Oyunlarına Farklı Bir Bakış

Yaptığım pek çok konuşmada bana aileler tarafından en çok sorulan sorulardan biri, çocuklarının bilgisayar oyunu saatlerini kısıtlamanın iyi bir fikir olup olmadığı. Bazı aileler ise bana, “aklı başında her ailenin yapması gerektiği gibi” çocuklarının bilgisayar oyunu saatlerini hatta tüm ekran saatlerini zaten kısıtladıklarını söylüyor. Beni tanıyanlar belki cevabımı...
Continue reading