Home » Eğitim » Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 7 : Singapur

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 7 : Singapur

“Singapur, güçlü eğitim sistemi sayesinde canlı bir ekonomiye kavuşmuştur. Bu başarının arkasında, ülkenin iyi yetiştirilmiş ve işini seven öğretmenleri yer almaktadır.”

 egitimTemel Göstergeler

Beş milyonluk nüfusu ve 700 kilometrekarelik yüzölçümüyle bir kent devleti boyutunda olan Singapur; yüksek nitelikli eğitimi, ekonomik gelişmesinin temel dayanağı saymaktadır. Yüksek öğretim standartları, sürekli iyileşme kültürünü desteklemektedir. İleri görüşlü politikalar; ülkedeki uygulamaları dünyadaki diğer başarılı örneklerle kıyaslamak amacıyla yerel ve uluslararası ayrıntılı incelemelere başvurmanın yanı sıra ülke koşullarını da göz önünde tutmaktan geri kalmamaktadır.

  • Singapur başlıca Çinliler, Malaylar ve Hintlilerden oluşan, çok-ırklı bir toplumdur. Devletin dili ve iş yaşamında kullanılan dil İngilizcedir. 1980’lerden bu yana, İngilizce, okullarda öğretimin başta gelen aracı olmuştur. Öğrenciler aynı zamanda kendi anadillerinde de (başta Malayca, Tamilce ve Çince) öğretim almaktadırlar. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 59’u evlerinde İngilizceden başka bir dili konuşmaktadır.
  • 2010 yılında Singapur, GSMH’sinin yüzde 3.1’ini eğitim harcamalarına ayırmıştır. Bu oran, toplam bütçe harcamasının yüzde 20’sine karşılık gelmektedir ve büyüklük bakımından, savunma harcamalarından sonra ikinci sırayı almaktadır.
  • Yaklaşık 522,000 öğrencisi ve 360 okuluyla, Singapur’un eğitim sistemi, küçük ölçekli olmanın üstünlüğünden yararlanmaktadır. İlköğretim altı, orta öğretimse dört veya beş yıl sürmektedir.
  • 9. ve 10. sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı, bir çok OECD ülkesinden fazladır (OECD ortalaması 25 olmasına karşın, Singapur için bu sayı 36’dır). Öte yandan, çocukların sınıfta geçirdikleri zaman da daha uzundur. Singapurlu 9. ve 10. sınıf öğrencileri, eğitim dilinde haftada ortalama 3 saat 21 dakika ders görürler (OECD ortalaması 3 saat 37 dakika). Matematik dersinin haftalık ortalama süresi 4 saat 54 dakika ve fen bilimlerinde 4 saat 27 dakikadır. (OECD ortalamaları, aynı sırayla, 3 saat 34 dakika ve 3 saat 22 dakika.)
  • Yurttaşlık ve ahlak bilgisi dersleri; dürüstlük, yetkinliğe adanma, işbirliği, disiplin, sadakat, alçakgönüllülük ve ulusal gurur değerlerini aşılamakta başat rol oynamakta, genel iyiliğe (kamu yararına) vurgu yapmaktadır.

 

Sonuçlar

Singapurlu öğrenciler uluslararası değerlendirmelerde düzenli olarak en yüksek puanları alanlar arasında yer almaktadır. Ülkenin PISA’ya ilk kez katıldığı 2009 yılında, Singapurlu öğrenciler PISA testlerinde en yüksek başarıya ulaşanlar içine girmiştir.

  • Singapurlu çocuklar PISA 2009’da, okuma dalında ortalama 526 puana ulaştılar. Bu başarı Singapur’u katılımcı ülkeler arasındaki ilk sekizin arasına yerleştirmiştir. OECD ortalaması yüzde 7.6 olduğu halde, Singapurlu öğrencilerin yüzde 15.7’si 5. ve 6. aşamalara ulaşmıştır.
  • Matematik dalında Singapurlu öğrenciler ortalama 562 puana ulaştılar. Bu başarı yalnızca Çinli (Şangay) öğrencilerin gerisinde kalmış bulunuyor. Fen bilimlerindeyse, Singapur’u en başarılı dört eğitim sisteminin arasına sokan 542 puana ulaştılar.

 

Güçlü Bir Öğretim Ordusu 

1965’ten bu yana egemen bir devlet olan Singapur, Asya’nın büyük başarı öykülerinden biridir. Yarım yüzyıldan kısa bir sürede, kendisini gelişmekte olan bir ülkeden, canlı ve modern bir ekonomiye dönüştürmüştür. Eğitim bu sürecin tam merkezinde yer almış, öğretmenlerin eğitimine ve okullarda sağlam bir yönetime odaklanma, Singapur’un başarısında temel etmenler olmuştur.

Aynı siyasi partiyle sağlanan istikrarlı bir yönetim, kararlı eğitim politikalarının uygulanmasını sağlayan temeli oluşturmuştur. 1990’lardan bu yana, öğretmen ve yöneticileri seçmek, ücretlendirmek, eğitmek ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bulunan kapsamlı sistem, yüksek nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Özellikle seçilme ölçütlerinin yüksekliğinden dolayı, öğretmenlik çok değer verilen bir uğraştır. Öğretmen adayları, her bir aday kümesi içindeki en başarılı üçte birlik bölümden, okul yöneticilerinin de katıldığı jürilerce seçilmektedir. Sağlam akademik yeteneğin yanı sıra akademik olmayan nitelikler, seçme sürecinde dikkate alınan temel noktalardır. Yalnızca, öğrencileri eğitmeyi ve geliştirmeyi sağlayacak düzeyde karakter yapısı, mesleki yatkınlık ve yetenekle kuşanmış olanlar öğretmen olarak işe alınmaktadır.

Başarı Ödeneği

Eğitilmek üzere kabul edilen öğretmen adayları, tam ücretlerinin yanı sıra diğer sektörlerde çalışan yeni mezunlara yakın bir aylık ek ödenek alırlar. Bütün öğretmenler, Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Eğitim Enstitüsü’nde (NIE) eğitim görürler. İşe kabul aşamasındaki eğitim düzeylerine göre; öğretmen adayları lisans, lisans üstü veya mesleki eğitim alırlar. Adaylar, en az üç yıl süreyle öğretmenlik yapmakla yükümlüdürler.

NIE (Ulusal Eğitim Enstitüsü) ile okullar arasında yakın bir işbirliği bulunmaktadır. Öğretmenliğin yeni mezunlar için çekici bir uğraş olarak kalması yolunda, Eğitim Bakanlığı, ücretler konusunda özel duyarlılık göstermektedir. Öte yandan, yüksek başarılı öğretmenler, başarı ödeneği olarak önemli ek tutarlar kazanabilmektedir.

Değişime ayak uydurmaları ve uygulamalarını sürekli iyileştirmeleri amacıyla, öğretmenlere yıllık 100 saatlik mesleki gelişim programı sunulmaktadır. Bu programın çoğu durumda öğretmene hiçbir maliyeti yoktur. Singapur’daki birçok başka uğraş alanında olduğu gibi, öğretmenler yıllık olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme; öğrencilerin akademik ve karakter gelişimlerine katkıları, anne babalarla ve çeşitli toplum kümeleriyle işbirliği düzeyleri, meslektaşlarına ve okullarına katkıları bir bütün olarak dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu aynı zamanda onlara, kişisel mesleki gelişim planlarının temelini oluşturan ilerleme alanlarını ortaya çıkarma yolunda yardımcı olmaktadır. Başarısı düşük öğretmenlere yardım sağlanmakta, yalnızca iyileşme göstermedikleri durumda işten el çektirilmektedir.

Mesleğe yeni başlayan bütün öğretmenlere, hizmetteki ilk üç yılları boyunca, sürekli danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Okul yöneticisi olma olasılığı bulunan öğretmenler, önderlik yeterlikleri bakımından düzenli aralıklarla değerlendirilmekte, öğrenmeleri ve yeteneklerini ortaya koymaları için kendilerine fırsat tanınmaktadır – örneğin; çeşitli komitelerde hizmet vermeleri, okulda bir bölümün başına getirilmeleri veya Eğitim Bakanlığı’nda yarı-zamanlı çalışmaları yoluyla. Bu aşamalardan sonra, müdür yardımcısı adayları görüşülmek üzere seçilir ve pozisyona atama öncesi eğitime yönlendirilirler. Bu eğitimden başarıyla çıkanlar, NIE’de (Ulusal Eğitim Enstitüsü) altı ay süreli yönetimsel önderlik eğitimine devam ederler. Bu eğitim, uluslararası bir çalışma gezisini ve okullarda yenilenmeyle ilgili bir proje hazırlamayı da içerir. Geleceğin okul müdürlerini hazırlama yolunda bir kilometre taşı olan, söz konusu “Önderler Eğitimde” programı için her yıl yalnızca 30 – 40 kişi seçilir. Yöneticilerin yenilenmesi ve ‘Yeteneklerin dolaşımı’ uygulaması çerçevesinde, Bakanlık okul müdürlerini düzenli olarak farklı okullara atar.

 

Derleyen: Mehmet Karakelle
Kaynak : http://pearsonfoundation.org