Home » 2015 » Haziran

Kitap Tavsiyesi : Karamazov Kardeşler

Tüm zamanların en başarılı romanları arasında sayılan Karamazov Kardeşler Dostoyevski’nin kaleme aldığı son büyük eseri  ve başyapıtıdır.Bencil, paraya ve zevke düşkün Fyodor Pavloviç Karamazov’un esrarengiz ölümü, birbirinden çok farklı karakterlere sahip oğullarının hayatını geri dönüşü olmayacak bir şekilde değiştirmekle kalmayıp tüm Rusya’nın yakından takip ettiği bir davaya dönüşecektir....
Continue reading

Hinduizm’de Kast Sistemi

Hinduizm’de Kast Sistemi Sınıf farklılıkları gözetme, ayrımcılık sebebiyle anayasada yasak olmasına rağmen, Hindistan’da yaşayan Hindular arasında belli sosyal tabakalara ayrılma (Kast Sistemi), toplumda hala görülmektedir. Kast sisteminin temel ilkesi; doğumdan itibaren tüm insanlar arasında görevlerin, hakların, sorumlulukların ve gücün kesin çizgilerle ayrılmış olmasıdır, yani sosyal sınıflar arasında bir...
Continue reading

Kitap Tavsiyesi : Suç ve Ceza

Düştüğü yoksulluk çıkmazında toplum kurallarının bağından kurtulduğuna inanan bir gencin hikâyesini anlatan Suç ve Ceza ahlâkın anlamını sorgular. Dostoyevski’nin yazın hayatının olgunluk döneminde kaleme aldığı Suç ve Ceza, Raskolnikov adlı gencin ahlâki hesaplaşması üzerinde yükselir: Raskolnikov öldürmeyi planladığı tefeciden aldığı parayı hayırlı bir amaç için kullanırsa, işlediği suçun...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Mama kralı Anum-Hirbi’nin Kaniş kralı Warşama’ya gönderdiği mektup’tan alıntılar

Kültepe’de bulunmuş olan Mama kralı Anum-Hirbi’nin Kaniş kralı Warşama’ya gönderdiği mektup’tan alıntılar: Mama kralı şöyle der: Kaniş kralı Warşama’ya de ki: “sen bana mektup gönderdin ve dedin ki: ‘kölen Taişamalı yı ben teskin edeceğim. Fakat sen kölen Sihubalı-yı teskin ediyor musun?’ Madem ki Taişamalı senin köpeğindir, ne için...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assurlar Diğer Karumlar

Diğer Karumlar Kültepe’nin yanında Anadolu’da Assur Ticaret Koloni Çağı ile çağdaş başka yerleşmeler de bulunmaktadır. Kültepe metinlerinden tanıdığımız ve yeri saptanabilen bir diğer karum “Karum Hattuş”tur. Bu karum aslında daha sonra Hitit başkenti Hattuşa olarak tanınan şehirden başkası değildir. Ünlü Neşa (Kültepe) kralı Anitta metnine göre Karum Hattuş,...
Continue reading

Hinduizm – Karma Ve Samsara

Karma ve Samsara Karma yasası Karma ve Samsara, MÖ 6. yüzyıldan beri bulunan yazılarda geçen ve Hinduizm’in temelini oluşturan kavramlardır. Bunlar, sonsuz Yeniden Doğuş Döngüsü (Reenkarnasyon) ve Samsara kavramlarının üstesinden gelme anlamı taşır. Upanişad’lar zamanında, bireylerin ruhunun, yani varlığın özünün, Atman’ın, evrensel ruh Brahman’la özdeşleşmesi, maneviyat bilicinin gelişmesiyle...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur (Kayseri) Kültepe’deki Ticaret

Kültepe’deki Ticaret Kültepe’de ele geçen metinlerin arasında ticaret ile ilgili değişik konularda yazılmış belgeler mevcuttur. Teslim ve iade belgeleri, kayıtlar, satın alma belgeleri, borç senetleri, rehin muameleleri, isim listeleri, yol masraf kayıtları, ihtilaşarın kaydedildiği metinler, mahkeme tutanakları ve mektuplar vardır. Bu çeşitlilik sayesinde, dönemin ticareti hakkında çok renkli...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur (Kayseri) Kültepe

KÜLTEPE (KANiŞ/NEŞA) Orta Tunç Çağı Anadolu’su hakkında en önemli bilgiler Kayseri yakınlarındaki Kültepe (Kaniş/ Neşa) kazısından edinilmektedir. Kültepe’nin Assur Ticaret Kolonileri Çağı’ndaki isminin iki farklı yazılışı vardır: Kaniş ve Neşa. Yazılı belgelerde daha çok Kaniş ismi kullanılmaktadır. Buradaki ilk kazılar E. Chantre (1893) ve H. Winckler ile H....
Continue reading

Bilimin Çözülememiş 10 Gizemi

Bilim’in her şeye bir açıklama getirmesi gerektiği, hali hazırda tüm sorulara cevap verebiliyor olması gerektiği çoğu insan için bir önyargı ve karşılanmayacak bir beklentidir. Temelde zamansal bir sorun olan bu eksiklik bilimin doğası gereği bulunmaktadır. Bu sorular cevaplandıkça, bilinmeyenler çözüldükçe gelişen teknoloji ve araştırma yöntemleri ile yeni bilinmeyenler...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur Ticaret Organizasyonu

Ticaretin Organizasyonu Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda yapılan ticaret son derece iyi organize edilmiş ve hem Assur Devleti’nin, hem de Anadolu’daki yerel beylerin/ kralların kâr elde ettiği bir ticaretti. Bu nedenle siyasi güçler tarafından da destek görmekteydi. Bahsi geçen bu kâr, yazılı belgelere, ödenen vergiler olarak yansımaktadır. Assur’dan yola...
Continue reading

Terbiye Çocuğun Karakterini Nasıl Öldürür?

Uçağa biniyorum. Körükte anne kızına bağırıyor: “İnci, montunu giy. Yoksa amca kızacak.” Çocuk giymiyor. Anne söylene söylene zorla montu İnci’ye giydiriyor. Anne uyarılara devam ediyor: “İnci gitme gel. İnci dokunma oraya. İnci kime söylüyorum ben? İnci, düşeceksin!” Zavallı İnci uçağa biniyor. Anne devam ediyor: “İnci uslu dur. Bak...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : ASSUR TİCARET KOLONİLERİ CAĞI’NDA TİCARET

ASSUR TİCARET KOLONİLERİ CAĞI’NDA TİCARET Ticaretin Önkoşullarının Oluşması MÖ ikinci binyıl yılın başlarında Anadolu’da küçük yerleşmelerin yerini, sayıları gittikçe artan büyük merkezler almıştır. Bu kentleşme bir yandan değişik sosyal sınışarın ortaya çıkmasına yol açarken, diğer yandan çevre halkların da ilgisini çekerek onların da göç etmelerine neden olmuştur. Artan...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri – Assurlar -Anadolu’da Yazının Kullanılması

Anadolu’da Yazının Kullanılması Yazı, ilk olarak Mezopotamya’da icat edilmiştir. Sümerlerin MÖ dördüncü binyılın sonlarına doğru icat ettiği yazı, önceleri resim özelliğine sahip iken biçimsel olarak değişerek, çivi ya da kama şeklini almıştır. Çivi Yazısı olarak adlandırılan bu yazı, MÖ ikinci binyıla gelindiğinde içeriksel ve biçimsel değişimini tamamlamış ve...
Continue reading

Okuma Alışkanlığı Kazandırmak İçin Böyle Bir Yol Daha Önce Düşünülmemişti

2006 yılından beri Brezilya‘daki okuma-yazma oranını artırmaya çalışan sivil toplum kuruluşu Instituto Pró-Livro 23 Nisan Dünya Kitap Günü‘nde farklı bir organizasyona imza attı. Ziraldo, Pedro Bandeira, Ana Maria Machado gibi ünlü Brezilyalı isimlerin hikayelerini ve çizimlerini toparlayan, derleyen kuruluş bunların her birini birer uçurtma haline getirdi. “Stories In The Sky”...
Continue reading

İklim değişikliğine büyük ölçüde dayanacak ülkeler

İklim değişikliğinin etkileri son hızıyla ilerlerken dünyadaki ülkeler bunları yatıştırmak için ayak sürümeye devam ediyor; araştırmacılar ise olaylar kaçınılmaz şekilde kötü olmaya başladığı için kimlerin en büyük risk altında olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu amaçla, ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, 1995’den bu yana 192 BM ülkesinin iki...
Continue reading

Hinduizm – İslamın Etkileri

İslamın etkileri 711 yılından itibaren Sindh’in Müslüman orduları tarafından fethedilmesiyle Hindistan’da İslam varlığının etkisi görülmüştür. Gazneliler Hanedanlığından önce duraklama dönemi yaşayan bu ülke, 11. yüzyılın sonunda Gazneliler tarafından Panjab’a kadar genişletilmiş, Muhammed Ghuri ve eski Delhi sultanlarının da etkisiyle Kuzey Hindistan’ın büyük bir bölümü ele geçirilmiştir. Bu bağlamda...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Asssurlar Yeraltı Zenginlikleri

Anadolu’nun Yeraltı Zenginlikleri Bugün de olduğu gibi, yeraltı zenginlikleri ekonomik açıdan önemli bir güç unsuru oluşturmaktaydı. Anadolu, yer altı zenginlikleri açısından oldukça zengindir. MÖ ikinci binyılda kullanılan ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan metallerin çoğu, Anadolu’nun değişik yerlerinde bulunmaktaydı. Özellikle gümüş ve bakır yatakları Anadolu’da çok sayıda mevcuttu. Bakır, bilindiği...
Continue reading

Kitap Tavsiyesi : Savaş ve Barış

Yazılı Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri sayılan bu roman hakkında kısa bir özet yazmak, neredeyse imkansızdır. Yayınlanma tarihi: 1869 Yazar: Lev Tolstoy İllüstratör: Leonid Pasternak Karakterler: Andrey Nikolayeviç Bolkonskiy, Nataşa Rostova, Diğer Türler: Felsefi roman, Savaş Romanı, Tarihî roman, Aşk romanı Roman 1800’lü yılların başlarında Rusya’da geçmektedir....
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Yazılı (Tarihi) Sürecin Başlangıcı – Assurlar

GİRİŞ Coğrafi Çerçeve Anadolu’nun coğrafi konumu bilindiği gibi iki kıtayı, Avrupa ve Asya’yı, birleştiren bir köprü durumundadır. Bu nedenle, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin uğrak ve yerleşim yeri olmuştur. Anadolu’nun fiziksel ve iklimsel özellikleri, her dönemde insan hayatını ve dolayısıyla tüm ekonomik hayatı etkilemiştir. Eskiçağ’da doğal zorlukları aşmak, uzun...
Continue reading

Hinduizm – İnançlar

İnançlar Hinduizm’in kabul ettiği inançlar genel olarak şunlardır: Vedalar (Samhitalar, Brahmanalar, Aranyakalar ve Upanişadlar) Tanrı sözüdür, ileri seviye ruhsal varlıklar olan Rişi’lere vahiy yoluyla gelmiştir. Aşkın ve içkin olan her yerde var olan, hem yaratıcı hem de yaratılışın kendisi olan ve pek çok şekilde tezahür edebilen, farklı şekillerde...
Continue reading