Home » Tarih » Anadolu Medeniyetleri » Assurlar » Anadolu Medeniyetleri : Asssurlar Yeraltı Zenginlikleri

Anadolu Medeniyetleri : Asssurlar Yeraltı Zenginlikleri

Anadolu’nun Yeraltı Zenginlikleri

assur

Bugün de olduğu gibi, yeraltı zenginlikleri ekonomik açıdan önemli bir güç unsuru oluşturmaktaydı. Anadolu, yer altı zenginlikleri açısından oldukça zengindir. MÖ ikinci binyılda kullanılan ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan metallerin çoğu, Anadolu’nun değişik yerlerinde bulunmaktaydı. Özellikle gümüş ve bakır yatakları Anadolu’da çok sayıda mevcuttu.

Bakır, bilindiği gibi tunç alaşımını elde etmek için gerekli madenlerdendir. Bu nedenle de her türlü alet edevat yapımı için en önemli madenlerden birini teşkil ederdi. Sözü geçen madenlerin yanı sıra altın, demir gibi önemli madenler de Anadolu’da bulunuyordu. Anadolu’nun hammadde bakımından güney komşularına göre (Mezopotamya, Suriye) daha zengin olduğu görülmektedir. Yukarıda değinilen tuncun diğer madeni olan kalayın, Anadolu’da bulunup bulunmadığı hâlâ tartı şma konusudur. Bugüne kadar kalayın doğudan (Afganistan ya da Pakistan’dan) geldiği kabul edilmekteydi. Ancak Bolkar Dağları’nda bulunan Kestel Madeni ve henüz yeni keşfedilen ve Kayseri yakınlarında yer alan kalay yatakları, en azından ihtiyacın bir bölümünün Anadolu’dan karşılandığını gösterebilir.