Home » Tarih » Anadolu Medeniyetleri » Assurlar » Anadolu Medeniyetleri : Assurlar Diğer Karumlar

Anadolu Medeniyetleri : Assurlar Diğer Karumlar

Diğer Karumlar

Kültepe’nin yanında Anadolu’da Assur Ticaret Koloni Çağı ile çağdaş başka yerleşmeler de bulunmaktadır. Kültepe metinlerinden tanıdığımız ve yeri saptanabilen bir diğer karum “Karum Hattuş”tur. Bu karum aslında daha sonra Hitit başkenti Hattuşa olarak tanınan şehirden başkası değildir. Ünlü Neşa (Kültepe) kralı Anitta metnine göre Karum Hattuş, Anitta tarafından bir gece baskını sonucunda ele geçirilir. Anitta kenti yok eder ve “yerine yabani otlar eker”. Ayrıca kentin tekrar yerleşim görmemesi için de kenti lanetler. Bu lanetin etkili olduğu söylenemez, çünkü yaklaşık yüz yıl sonra Hitit kralı I. Hattuşili burayı kendine başkent olarak seçer. Arkeolojik olarak tespit edilen yerleşmeleri her zaman metinlerden bilinen Karum ya da wabartum isimleriyle eşitlemek mümkün değildir. Bunun en güzel örneklerinden biri Aksaray ilinde yer alan Acemhöyük’tür. Burada envanterleri ile beraber iki saray yapısı ele geçmiştir. Bu saraylardan biri 70 kadar mekâna sahiptir. Her ne kadar buranın Karum Buruşhattum olduğu düşünülse de, ortaya çıkarılan buluntular bunu henüz kanıtlamamıştır. Aynı şekilde Sivas’ta yer alan ve Karum fiamuha olabileceği düşünülen Kayalıpınar için de kanıt oluşturacak yazılı belgeler eksiktir.

anu25_04

Neşa Kralı Anitta: Kuşşaralı Pithana’nın oğlu. Neşa kentini fethettikten sonra burayı kendine merkez seçer. Bazı araştırmacılar tarafından Hititlerin ilk kralı olarak da kabul edilir. Kültepe’de adını taşıyan bir mızrak ucu/hançer ele geçmiştir.

Karumların Sonu

Karumların tam olarak neden ve nasıl sona erdikleri bilinmiyor. O dönemde Anadolu’nun bir hâkimiyet mücadelesi içinde olduğu düşünülebilir. Muhtemelen bu mücadele Assurlu tüccarların işine zarar vermeye başlamıştır. Bir diğer   ihtimal ise, farklı ve daha karlı hammadde kaynakların ve pazarların ortaya çıkması olabilir. Sonuç olarak yaklaşık MÖ 1750 yıllarından sonra bu eski merkezlerde ticaret kesintiye uğramış, bu nedenle de kentler giderek ıssızlaşmıştır. MÖ 1650 yıllarında ise I. Hattuşili, Anadolu’nun ilk güçlü krallığı olan Hitit Devleti’ni kurmuştur. Kurulan yeni devlet ile bu merkezlerin çoğu tarih sahnesinden kaybolur.