Home » Şiir - Deneme - Öykü » Arnavutluk Şiirleri » Arnavutluk Şiirlerinin özellikleri

Arnavutluk Şiirlerinin özellikleri

ARNAVUTLUK
Arnavutluk yazını XVIII. yüzyılın başına kadar Arap, Fars ve Osmanlı yazınının etkisinde kaldı. Ulusal bilincin uyanmaya başladığı X IX . yüzyılda yazın türlerinin de geliştiği görülür.
Çağdaş Arnavutluk şiiri, ülkenin bağımsızlığa kavuştuğu 1912’den itibaren gelişti. Bu dönemin en önemli şairi Migjeni’dir. Arnavutluk şiirinde geleneksel sözlü edebiyatın derin izleri vardır.