Home » Şiir - Deneme - Öykü » Avustralya Şiirleri » AVUSTRALYA Şiirlerinin özellikleri

AVUSTRALYA Şiirlerinin özellikleri

1787 yılında İngiliz kralı III. George, mecliste yaptığı konuşmasında: “Tutukevlerinin çok kalabalık olması sorununu çözümlemek için bir tasarı sunulmuştur. Bazı tutuklular Avustralya’ya gönderilecektir” demiş ve ardından 26 Ocak 1788’de ilk filo Sydney limanına demir atmıştır. İlk elli yıl, Avustralya beyazlar için bir tutukevi olmuş, ardından özgür göçmenler gelmeye başlamış. ilk Avustralya şiirleri, özellikle anonim halk şiirleri, Ingiliz ve İrlanda halk şiirinin bir uzantısı niteliğindedir. 1851-1861 “Altına hücum” ve 1861-1865 ilk kentleşme dönemlerinde, ilk Avustralya ozanları bireysel çalışmalarını ortaya koymaya başlamışlardır.
XX. yüzyıl başlarında, Avustralya’da çağdaş şiir özellikle kentler dışındaki yaşamı yansıtarak ortaya çıkmış ve Filtzgerald, Slessor, Wright, Martin, Dutton, Thiele, Manifol, Campbeel, Stewani ve Hope gibi ozanlar yetişmiştir. 1930’lara kadar biçimsel olarak İngiliz şiiri etkisinde olan Avustralya şiiri 1950’lerde Slessor ve Webb gibi ozanlarca özgünleştirilmiştir. Fakat 1968’e kadar sözü edilmeye değer özgün bir Avustralya şiiri biçimlenememiştir.
“68 Kuşağı’ nın ortaya çıkması, Avustralya şiirinde bir kutuplaşmaya yol açmış; Melbourne kaynaklı, özü güçlü, ama biçim ve mesajı tutucu şiire karşı, daha çok Sydney kaynaklı, bir ölçüde ilerici, fakat yer yer fazla biçimci “68 Kuşağı” oluşmuştur. “68 Kuşağına Amerikan avandgarde’larının büyük etkisi olduğu gözlemlenebilir. Siyasal bağlamda Vietnam savaşını destekleyip desteklememek en büyük nitelendirici özellik sayılmıştır. Daha sonra bu ayrım kesinliğini yitirmiş ve şiirde sağ-sol ayrımı anlamsız duruma gelmiştir. “68 Kuşağı’ nm bugün de ça balarını sürdüren temsilcileri arasında John Tranter, Robert Adamson, Michael Dransfıel ve John Farbes vardır.
Yetmişli yıllardan sonra İngilizce dışı dil kökenli ozanlar da çıkmıştır. Bunlar kendilerini kabul ettirme çabası içindedirler. Alman kökenli Manfred Jorgensen, Yunan kökenli Antigone Kefala, Avusturya kökenli Rudi Kraussman ve Polonya kökenli Peter Skrzynekci bunlar arasındadır.
(G. Gencer-N. Ziyalan)