Home » Tarih » Archive by category Endülüs (Page 2)

Endülüs Bilim – Teknik ve Ticaret Tarihi (özet)

Endülüs Bilim – Teknik ve Ticaret Tarihi (özet) Lütfi Şeyban İlk kitabımızdan (Reconquista / Endülüs’te Müslüman – Hıristiyan İlişkileri, İz Yayıncılık, İstanbul 2003) alıntıdır. A. MÜSLÜMANLAR İLE HIRISTIYANLAR ARASINDA EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 1. Tarım Alanındaki İlişkiler Medeniyetin her alanındaki gelişmelerde olduğu gibi, Endülüs tarımındaki ilerlemelerin başlaması da...
Continue reading

Endülüs-İslam Medeniyeti ve Hıristiyan Dünyaya Etkisi

(Batılı anlamda) “bir kurtuluş destanı yok Endülüs’ün. Ama bir ağıt yakan çıkmış (batıdan): Perez de Hita (1544-1618). Daha çok Gırnata İç Savaşları (guerras civiles de Granada) diye bilinen yapıtı Avrupanın ilk tarihî romanı..Öyle beğenildi öyle beğenildi ki ünü İspanya sınırlarını aştı. Avrupa edebiyatı bu (romandaki) Mağriplileri bağrına bastı....
Continue reading

GIRNATA’NIN DÜŞMESİNDEN XIX. YÜZYIL SONUNA KADAR ENDÜLÜS’TE İSLAM

GIRNATA’NIN DÜŞMESİNDEN XIX. YÜZYIL SONUNA KADAR ENDÜLÜS’TE İSLAM “ENDÜLÜS MİLLETİNE REVA GÖRÜLEN SOYKIRIMI VE BU MİLLETİN YÜZYILLARCA İSLÂMÎ İNANÇLARINI KORUMAK İÇİN VERDİKLERİ CESUR MÜCADELE” Prof.Dr. Muntasır Ali KETTANÎ (çev. Seyfettin Erşahin) Giriş XVI. VE XVII. YÜZYILLARDA ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARINA YAPILAN SOYKIRIM, onların torunları ve diğer Batı Akdeniz Müslümanları tarafından...
Continue reading

ENDÜLÜSTE Sosyal Hayat (sosyal ve kültürel etkileşim)

Sosyal Hayat = Convivencia ve Influencia (sosyal ve kültürel etkileşim) Fetih sonrasında İspanya’nın yerli halkı yavaş yavaş İslâmiyet’e girmeye başladı. Bunlar Müslüman olduktan sonra çoğunlukla Araplarca kullanılan isimleri alıyorlar, Arap geleneklerini benimsiyorlar, bundan da öte bazen ‘velâ’ yoluyla muhtelif Arap kabilelerine bağlanıyorlar ve Arapları taklit ediyorlardı.. III./IX. Yüzyılın...
Continue reading

ENDÜLÜSTE Dil-Edebiyat, Eğitim, Bilim ve Fikir Hayatı

Dil-Edebiyat, Eğitim, Bilim ve Fikir Hayatı Endülüs, toprakları üzerinde çok farklı unsurların barındığı ve müşterek kültürün hâkim olduğu toplumsal bir ortamdı. Bir arada yaşayan üç büyük din mensubu toplulukların konuştukları Arapça, Berberîce, İspanyolca, Portekizce, Lâtince, Fransızca, Katalanca gibi yedi lisânın karışmasından ortaya çıkan “Endülüs Acemiyyesi” (el-Lâtiniyye) adında yeni...
Continue reading

ENDÜLÜS’ün islam’ın bilimler tarihindeki yaratıcı yerine bir bakış – FUAT SEZGİN

4.11.2011 islam’ın bilimler tarihindeki yaratıcı yerine bir bakış Konuşmamı dinlemek zahmetine katlanmış sayın ziyaretçiler: Elli bir yıllık bir ayrılış kaderine boyun eğdikten sonra, size hitap edebilmenin derin saadetini duyuyorum. Bu derin saadet nereden doğuyor? ilkokula girişimin ikinci veya üçüncü haftasında bize dünyanın yuvarlaklığını anlatan hanım hocamız müslüman bilginlerin...
Continue reading

CENNET ENDÜLÜS

Lezzetlidir Endülüs topraklarında her nimet Eksik olmaz orada kalplerden neşe muhabbet Tam yaşanılacak yerdir orası İnsanlık hakkı için, sararıp solmaz orada hayat. Nerede, kim vazgeçer bir ülkeden ki, Uğruna eşler ve evlatlar şehit verilmiştir! Nerede, kim vazgeçer bir ülkeden ki, Her yanına sular ve ağaçlar serpilmiştir. Nasıl gören...
Continue reading

RÖNESANSI BİZANS DEĞİL ENDÜLÜS TETİKLEDİ

RÖNESANSI BİZANS DEĞİL ENDÜLÜS TETİKLEDİ Muhsin Öztürk (m.ozturk@aksiyon.com.tr) İstanbul’un fethi ile birlikte Bizans’tan İtalya’ya kaçan bilim adamı ve düşünürlerin Rönesans’a ön ayak olduğu görüşü zannedildiği gibi sadece bize özgü hamasetle değil, Batı’nın ‘aidiyet’ arayışıyla da ilişkili. İlişkili olmayan ise İstanbul’un fethi ve Rönesans. İstanbul’un fethinin sonuçları babında dile...
Continue reading

ENDÜLÜS DEVLET MÜESSESELERİ

ENDÜLÜS DEVLET MÜESSESELERİ Hükümdarlık Hâciblik – Başvezirlik Saray Kâtipliği Berîd (posta) Beytü’l-mâl (hazîne) Adliye Teşkilatı > Başkadı ve Kadı, Hâkim, Sâhibü’r-red ve Sâhibü’l-mezâlim, Ehlü’ş-şûrâ, Şâhid (adl/udûl), Vilâyetü’l-medîne/Vilâyetü’s-sûk, Muhtesib Ceyş (ordu) > Ordu teşkili, Orduda Hırsitiyan askerler (el-Mürtezika), Harp âletleri ve taktikleri, Denizcilik ve donanma Konunun burada sadece altbaşlıklarını...
Continue reading

Endülüs Coğrafyası ve Yer Adları

Endülüs Coğrafyası ve Yer Adları İspanya, Portekiz ve Güney Fransa’nın içinde bulunduğu Batı Avrupa’nın Ortaçağ tarihi neredeyse Endülüs tarihi ile özdeş durumdadır. Endülüs, Müslümanların ilk İslam fetihleri sürecinde Kuzey Afrika’yı fethetmelerinden sonra 711 yılında çıkarma yaparak kısa zamanda nerdeyse tamamını ele geçirdikleri İberya Yarımadası’nın Müslümanlar tarafından benimsenen coğrafya...
Continue reading

ENDÜLÜS’ÜN TARİHÎ TEMEL ÖZELLİKLERİ

ENDÜLÜS’ÜN TARİHÎ TEMEL ÖZELLİKLERİ 1) Coğrafî ve kültürel konum itibarıyla Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile doğrudan ilişkili. 2) İslâmiyet’in siyasi-askerî güç ve medeniyet bakımından Ortaçağ’da ulaştığı zirve ve Batı Aydınlanması’nın değer kaynağı ve aracısı. 3) Avrupalı İslam. 4) İçerisinde 7 civarında ırk ve 3 büyük semavi...
Continue reading

Endülüs Üzerine Söylenenler…

Endülüs’ten bize otuz kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Eğer yakılan bir milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı, çoktan uzayda galaksiler arasında geziyorduk . (Nobel ödüllü Fransız Fizikçi Pierre Curie) Toprağı buram buram bilgi tüten Kurtuba, Bilginlerinin adı taa uzaklarda çınlayan Kurtuba’ya ne oldu? Ey ibret dolu geçmişten ibret alacak yerde, günübirlik işlere...
Continue reading

Mega Yapılar Mühendislik Harikası : El Hamra Sarayı (Allah’tan başka galip yoktur)

Granada’daki El Hamra Sarayı, dünya mirasına Müslümanların eşi benzeri görülmemiş bir hediyesi. 1001 gece masallarındaki rüya sarayların gerçek alemdeki izdüşümü sayılabilecek olan Elhamra’nın doğal çevreye uyumu, girift yapısı, farklı süslemeleri ve yaşanan mekân ile su ve yeşili belli bir ahenk içinde buluşturabilmesi, kazandığı şöhretin hiç de haksız olmadığını...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Endülüslü Abbas Kasım İbn Firnas İlk Uçan İnsan

Görülüyor ki tarihte ilk uçak yapıp uçma şerefi de yine bir Müslüman bilginine aittir. İbn-i Firnas’ın bu başarısı Batı’da uçak yapıp uçmayı başaran Wringht Kardeşler’den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır. 21. yüzyılın eşiğinde İslâm dünyası, havacılık teknolojisinde hâlâ Avrupa ve Amerika’ya bağlı olup kendi zenginliğini uçak mukabilinde bu ülkelere...
Continue reading