Home » 2015 » Mayıs (Page 3)

Endülüs’ün Düşüşünden Sonra Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Mektup ya da Feryadnâme (1505)

Endülüs’ün Düşüşünden Sonra Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Mektup ya da Feryadnâme (1505) (1) Efendimiz Halifemize dâim kerîm selam olsun! (2) Kafirleri alaşağı eden şerefli yüce efendimize selam olsun! (3) Heryerde Allah’ın yardımıyla zaferler ve mülkler kazanana selam olsun! (4) Şehirlerin en kıymetlisi İstanbul’a yerleşen efendimize selam olsun! (5)...
Continue reading

Türkiye CERN’e ortak üye oldu

Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ortak üyesi oldu. Ortak üyelik statüsü, Mayıs 2014’te imzalanan anlaşmanın ardından hayata geçti. Türkiye, Büyük Patlama simülasyonları gerçekleştirerek Evren’in sırlarını çözmeye çalışan CERN’e ortak üye oldu. CERN’in sayfasından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmanın ardından Türkiye’nin yeni ortak üye haline geldiğini duyurdu....
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 8 – Mutlak İktidar / Yeni Yönelimler I

Devlet faaliyetlerinin seçkinlere odaklanışı özellikle I. sülale devri ortasındaki (yaklaşık 2850 yılları) hükümdarlık dönemi zamanında olmuştur. Eski Mısır’ın doğuşunda kral Den’in yönetimi; kral unvanından mezar tasarımına kadar yenilikler taşıdığı için bir kilometre taşıdır. (Bir giriş merdiveninin konulması, geçmişe bakıldığında mezar odasına ulaşmayı kolaylaştırmak için olduğu açık gibi görünse...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 4 : Güney Kore

Hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörünün üzerinde yükselen başarılarıyla, G. Kore; öğrenme sürecine yaratıcı bir yaklaşımı harekete geçirme yolunda sayısal teknolojiden yararlanıyor. Öğrenciler böylece, istedikleri her yerde ve her zaman eğitim malzemelerine ulaşma olanağına kavuşuyorlar  Temel göstergeler  Geçen yarım yüzyıl boyunca, G. Kore, hem eğitim hem...
Continue reading

Antik Mısır – Kısım 7 – Mutlak İktidar / Yazı / Ekonomi / Vergi

Ulusal yönetimin Eski Mısır’daki gelişimi, I. sülaleden III. sülaleye dek süren, Erken Sülale Dönemi (2950-2575) diye bilinen firavun uygarlığının oluşum safhasının en büyük başarılarından biriydi. Dönemin başında ülke yeni birleşmişti. Narmer ve ardılları Akdeniz kıyılarından Afrika’nın ortalarına kadar uzanan, geniş bir ülkeyi yönetmenin zorluğu ile karşı karşıyaydılar. Erken...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 3 : Brezilya

TEMEL GÖSTERGELER Halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesi, Brezilya’nın ekonomik gelişmesi bakımından yaşamsal önem taşıyor. 200 Milyonluk nüfusunun dörtte birini 15 yaş altı çocukların oluşturduğu ülke, muazzam bir dönüşüm fırsatını elinde tutmakta. 1950’lerde, Brezilya nüfusunun yüzde 64’ü kırsal alanda yaşamaktaydı ve toplam nüfusun yüzde 50’den fazlası okuma yazma bilmiyordu. Son...
Continue reading

Endülüslü Yahudiler ile Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, Engizisyon, Katliam ve Sürgün (Dinî – Etnik Temizlik ve Expulsion)

Hıristiyan Hakimiyeti Altında Kalan Endülüslüler (Müdeccenler/Mudejares/Moriscos ve Yahudiler/Conversos) Endülüslü Yahudiler ile Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, Engizisyon, Katliam ve Sürgün (Dinî – Etnik Temizlik ve Expulsion) Hıristiyan Hakimiyeti Altında Kalan Endülüslüler iki dinî topluluktan meydana geliyordu: Müslüman Müdeccenler ve Yahudiler. Irk olarak çoğunlukla Araplar ve Berberîlerden müteşekkil olan fakat daha çok...
Continue reading

NASA’dan göktaşı engelleme planı

NASA gelecekte Dünya’yı tehdit edebilecek göktaşlarını etkisiz hale getirecek teknolojinin geliştirilmesini sağlayacak plan üzerinde çalışıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), gelecekte Dünya’yı tehdit edebilecek göktaşlarını etkisiz hale getirecek teknolojinin geliştirilmesini sağlayacak plan üzerinde çalışıyor. NASA Başkanı Charles Bolden, Washington’da düzenlenen “Humans to Mars” konferansında yaptığı açıklamada, plan...
Continue reading

Antik Mısır -Kısım 6 – Oyundaki Rol / Resmi Törenler / Kurbanlar

İkonografi. Nüfusun % 95’inin okuma-yazma bilmediği Mısır’da çok önemli bir propaganda silahı olmuştur. Antik dünyada krala tehdit nadiren kitlelerden kaynaklanmıştır. Kralın asıl dikkat etmesi gereken yakın çevresidir. Mısır’ın usta propagandacıları, krala okur-yazar sınıf arasında destek sağlamanın zekice bir aracını icat ettiler. Zaman içinde krallık makamı gerçek bir dokunulmazlık...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 2 : Belçika (Flaman Bölgesi)

Flaman eğitiminin başındakiler, öğrenciler için yalnızca temel düzeyde bir başarı hedefi koymakta ve okulların bunlara uyup uymadığını denetlemek amacıyla düzenli denetimler yapmakla yetinmekteler.  TEMEL GÖSTERGELER 6.3 milyon nüfuslu Flaman Bölgesi, Belçika’nın toplam nüfusunun yüzde 57’sini barındırıyor ve ülke topraklarının yüzde 44’ünü kaplıyor. Son iki kuşaktan bu yana sürdürülen...
Continue reading

Endülüs Devletinin İki Başşehri Kurtuba (1236) ve Gırnata’nın (1492) Düşüşü

İberya Yarımadasında Hıristiyan Krallıkların Doğuşu, İspanyol Reconquistası Karşısında Endülüs Devleti ve Endülüslüler Endülüs Devletinin İki Başşehri Kurtuba (1236) ve Gırnata’nın (1492) Düşüşü Başlangıçta Fransa içlerine kadar ilerleme hamlelerinden de anlaşılacağı üzere, Müslümanlar İspanya’da kalıcı olma niyetindeydiler. Ancak, Endülüs’e karşı Hıristiyan Reconquista hareketinin başlamasıyla Endülüs’te ilk kayıp meydana geldi:...
Continue reading

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 1 : Portekiz

Son on yıl içinde eğitim sisteminde yaptığı reform ve uygulamalarla önemli ilerlemeler kat etmiş ülkelerin eğitim sistemlerine yer vereceğiz. Şimdi Portekiz’den haberler… Ülkenin eğitim sistemi, yaygın bir verimsizlik ve fırsat eşitsizliği ile yüz yüze bulunuyor. Ancak Portekiz bugün okulları yeniden düzenleme ve modernleştirme yolunda yürüyor: Okullar, yeniden herkese daha...
Continue reading

Gelecek nasıl olacak?

Star Trek günlerine çok yakınız, bizi ışınlayacak Scotty eksik! Gelecek projeksiyonlarına göre o da yakında olacak gibi. Bakın bizi neler bekliyor! Aslı Ortakmaç Aralık’ta Fütüristler Derneği’nin (TFD) Ankara Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirdiği sempozyuma 3 boyutlu (3D) yazıcılar damgasını vurdu. Konuşmacı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Medikal Tasarım ve...
Continue reading

Küresel ısınma 6 canlı türünden birisini yok edebilir

Küresel ısınma mevcut hızında devam ederse her altı canlı türünden birisinin soyunun tükeneceği uyarısı yapıldı. ABD’nin Connecticut Üniversitesi’nden Mark Urban’ın küresel ısınma ve risk altındaki canlı türlerini incelediği araştırması, dünya üzerindeki türlerin yüzde 16’sının soyunun tükeneceği sonucuna varıyor. Science dergisinde yayınlanan araştırma en çok Güney Amerika, Avustralya ve Yeni...
Continue reading

Antik Mısır Kısım 5 – Yaşasın Kral / Taç ve Asa

Mısır’ın M.Ö. 2950 yılında birleşmesi dünyanın ilk ulus devletini oluşturmuştu. Narmer’den başlayarak Mısır kralları kendilerini yeni bir siyasal yapıyı yöneten hükümdarlar olarak bulmuşlardı. Bu çok zor bir işti: farklı halklar arasında millet olma duygusunu güçlendirmek ve bu duyguyu Birinci Çağlayan’dan Akdeniz sahillerine dek uzanan bölgeye yaymak Mısır’ın ilk...
Continue reading

SON BÜYÜK ENDÜLÜS FÂTİHİ Hâciblerinden eI-Mansûr Muhammed İbn Ebî Âmir

SON BÜYÜK ENDÜLÜS FÂTİHİ Endülüs Emevileri Hâciblerinden eI-Mansûr Muhammed İbn Ebî Âmir (366/976-392/1002)* Lütfi ŞEYBAN** A. İKTİDARA KADARKİ YILLAR Tam adı Ebu Âmir Muhammed b. Abdullah b. Mu¬hammed İbn Ebî Âmir el-Muâfirî’dir. IV./X. asırda, En¬dülüs Emevîleri’nde Halife II. Hişâm’ın hâcibi (başvezir) olarak meşhur olmuştur.1 Avrupa Hıristiyanları onu Al-Manzor...
Continue reading

Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya

… Finlandiyalı çocukların okul yaşamı, Finlandiya’nın bizzat uygulamakta olduğu gençlik ve eğitim politikalarının sonucudur; PISA testlerinin değil. Fin eğitim sisteminde okuma becerileri, bilim ve matematik okur yazarlığı kadar sosyal bilimler, görsel sanatlar, spor ve pratik becerilerin geliştirilmesi de önemli. Finli çocuklar anaokul ve ilkokul hayatları boyunca oyun oynar...
Continue reading

Yahudilik, Mezhepleri, önemli günleri

Yahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī) , ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile gelen, ardından da Talmud’da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamalar bütününe verilen ad. Musevilik,...
Continue reading

Antik Mısır’da efsanevi kişi : İMHOTEP

İmhotep (“barış içinde gelen”, MÖ 2667 – MÖ 2648[1]), Antik Mısır’da mimar, yazar, hekim, mucit, mühendis, heykeltraş, astronom ve firavun Djoser’in veziri olan efsanevi kişi. İmhotep, çağının en büyük dehalarından biridir; bilimsel bilgileri yenileyip zenginleştiren bazı hekimlik ve astronomi incelemelerinin yer aldığı Ahlak Bilgilerinin yazarıdır. Adı “Sulh ve...
Continue reading