Home » Şiir - Deneme - Öykü » ABD Şiirleri » ABD Şiirlerinin Özellikleri

ABD Şiirlerinin Özellikleri

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Şiirlerinin özellikleri

Günümüz Amerika Birleşik Devletlerinin 4 Temmuz 1776’ da İngiltere’ye karşı bağımsızlığını ilan etmesine karşın, bu ülkenin, Edgar Allan Poe, H.W. Longfellow, Walt Whitman ve R. W. Emerson’e gelinceye kadar, yani XIX. yüzyıl şairlerine gelinceye kadar, kendine özgü bir şiir geleneğinden söz etmek oldukça güçtür. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiliz ve ABD şiirlerinde bir beğeni devrimi başlatmış olan Ezra Pound ile T. S. Eliot’ın bu ülkede yeterince köklü bir kültür birikimi bulunmadığını ileri sürerek Avrupa’ya yerleşmeye karar vermeleri de bu kanıyı destekler niteliktedir. Ama bu konuda fazla ileri gitmemek için resmi dilin İngilizce olmasına karşın, bu ülkeye göçen insanların anadillerini (Fransızca, Almanca, İtalyanca, İskandinav dilleri) ve kültürlerini uzun süre koruduklarını, bu olgunun da bir dil ve kültür birliğinin oluşumunu güçleştirdiği gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekir. ABD şiiri, bütün olumsuz koşullara karşın, yukarıda adını andığımız şairlerle, özellikle Poe ve Whitman, ülke içinde çok önemli bir atılım yapmakla kalmamış, yaşlı Avrupa’nın da şiirini etkilemiştir. Örneğin Edgar Allan Poe’nun Fransız şairleri Charles Baudelaire, Mallarmé ve Paul Valery üzerindeki etkisi bilinen bir gerçektir. Biçimsel deneylere ağırlık veren romantik bir şiir anlayışının temsilcisi olan Poe’nun etkisi Baudelaire aracılığıyla 1930-1945 yılları arasında ülkemize kadar uzanmıştır. Demokrasi anlayışının ve bu anlayışa uygun düşen yığın kültürünün şiir alanındaki sözcülüğünü yapan “Koca Reis” Whalt Whitman’ ııı evrensel etki ve saygınlığı günümüzde de sürmektedir. X X . yüzyılın başlarında Amerikan şiirine yön veren şairlerin başında Ezra Pound, Conrad Aiken, T. S. Eliot ile Wallace Stevens, W.C. Williams, E. E. Cummings yer alırlar. Bu şairler Anglo-Saxon şiirini değiştirmekle
kalmamışlar, aynı zamanda, sınırları ülkemizi de içine alan bir beğeni değişim ve devrimine yol açmışlardır. 1 9 5 0 ’li yıllarda ortaya çıkan ve içinde Ginsberg, Ferlinghetti ve Torso gibi şairlerin yer aldığı “Beat Generaiton” şiiri ülke içinde bir tür “yüksek sesle okuma şiiri’ ne de yol açarak, şiiri basılı sayfaların ve kapalı odaların dışına çıkartarak, ona, spor salonlarında, stadyumlarda ve kırlarda geniş soluk alma olanağı sağlamışlardır. Amerika Birleşik Devletleri, kızılderili kalıtıyla, karaderililerin Afrika katkısıyla, çeşitli etnik toplulukların kültürel ve şiirsel zenginlikleriyle çok genç, ilginç ve dinamik bir şiir anlayışım barındırıyor topraklarında.