Home » Archive by category Kitap (Page 3)

Kitap Özeti BÜYÜKLER İÇİN HAYAT BİLGİLERİ Tınaz Titiz 1.Bölüm

DOĞRU ADLANDIRMA SORUN ÇÖZME, YANLIŞ ADLANDIRMA İSE SORUN ÜRETME YÖNTEMİDİR. “Adlandırma”, bilimin en temel yöntemidir. Bilinmeyenlerin bilinir hale getirilme çabası demek olan bilim, onları önce adlandırır, sonra gruplar ve sonra da inceleyerek “bilgi” türetmeye çalışır. Eğer böyle yapmasaydı, evrenin tüm bilinmezleri ile karşı karşıya bulunan insanoğlu onları tek...
Continue reading

Sabri ÜLGENER, – ZİHNİYET VE DİN -Analiz

ÜLGENER, ZİHNİYET VE DİN               Muhammed DAĞ[1] Bu çalışmada  Zihniyet ve Din –İslam Tassavuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı- adlı eser perspektifinde Ülgener’in iktisadi ahlak, zihniyet, din ve iktisadi yaşam  arasında kurduğu ilişki irdelenecek. Söz konusu bu irdelemeye geçmeden önce de Ülgener’in genel yaşamı hakkında bilgi vermeye çalışılacak....
Continue reading

Kitap Özeti: Tarih sümerle başlar – Kramer 2.Bölüm

BİR TUFAN İLK “NUH” Bu tabletin kapsamı yalnız ana konu olan tufan hikayesinden dolayı önemli değil. giriş olarak yazılan tufandan önceki olayları anlatması dolayısı ile, de ilgi çekicidir. Metnin bu kısmı çok kırık olmasına rağmen Sumer’lerin evren ve yaradılış bilgileri bakımından önemi büyüktür. Orada, insanın yaradılışını, krallığın başlangıcını ve en az...
Continue reading

Kitap Özeti: Tarih sümerle başlar – Kramer 1.Bölüm

Sümerde Okullar Sumerlerin uygarlığa en önemli katkıları Çiviyazısı sistemini icat etmeleridir. Yazının icadı ve geliştirilmesi doğrudan doğruya Sumer okullarında başlamıştır. İlk yazılı belgeler en eski Sumer şehri olan Urukt’a bulunmuştur. Kil tabletler üzerine bir çeşi t resim yazısı ile yazılmış ve adetleri binden fazlaya varan bu belgelerde basit idari ve...
Continue reading

Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili

Alparslan YALDUZ Arş. Gör.; U.Ü. İlâhiyat Fakültesi Özet İznik Konsili Hıristiyanlık tarihinde ilk ökümenik konsil olarak kabul edilir. Teslis kavramından ortaya çıkan tartışma Arian İhtilafı diye bilinmektedir. Tartışma, Oğul’un durumu ve Baba Tanrı’yla olan ilişkisi etrafında cereyan etmekteydi. İznik Konsil’i 325 yılında toplanmıştır. Arius, Oğul’un Baba ile aynı...
Continue reading

Kitap Özeti: Savaş Sanatı – Sun Tzu > Bölüm 2

Bölüm III SAVAŞTA STRATEJİ 1. Savaş Sanatı’nın en pratik kavramı, düşman ülkesini tümüyle, zarara uğratmadan ele geçirme fikridir. Yakıp yıkmanın kimseye faydası olmaz. Aynı şekilde, bir orduyu da tümüyle ele geçirmenin nimetleri sınırsızdır. 2. Bu nedenle, savaşların tümünde savaşarak zaptetmek en üstün başarı demek değildir. Üstün başarı düşmanın...
Continue reading

Kitap Özeti: Savaş Sanatı – Sun Tzu > Bölüm 1

SAVAŞ SANATI BARIŞIN ANAHTARIDIR Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır, Sun Tzu’nun Savaş Sanatı incelendiğinde Doğu Asya’da, gerek psikolojinin, gerekse bilim ve teknolojinin temelini oluşturan Taoizm’den önemli ölçüde etkilendiği görülür. Hatta, bugünkü Uzak Doğu’ya özgü dövüş yöntemlerinin de Taoizm’den ve dolayısıyla Savaş Sanatı’ndan en azından esinlenmiş olacağını bize düşündürür....
Continue reading

Kitap Özeti: Stratejik Derinlik – Ahmet Davutoğlu

Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Ahmet Davutoğlu, Küre Yayınları, 2004 – İSTANBUL Türkiye’yi çevreleyen yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzaları, coğrafî olarak dünya anakıtasının merkezini, tarihî olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği alanları kapsamaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemin getirdiği dinamik uluslararası ve bölgesel konjonktürde en...
Continue reading

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI CONQUEST OF SYRIA AND MESOPOTAMIA CONTRIBUTION TO THE TRANSLATION IN THE ABBASID ERA Murat TURAL Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öz İslam devleti‟nin sınırlarının Mezopotamya ve Suriye‟ye ulaşması ile Müslümanlar Helenistik, İran ve Hint kültürleri ile karşılaştılar. Bunun sonucunda...
Continue reading

Kitap Özeti ÖLÜM ve SÜRGÜN : Justin McCarthy

Justin McCarthy ÖLÜM ve SÜRGÜN -Ergenekon SAVRUN ÖZET Amerikalı, ünlü tarih profesörü Justin McCarthy’nin ‘Ölüm ve Sürgün’ (Death and Exile),adlı eseri on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyılın başlarında Balkanlarda, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesi ve tehcir edilmesinin tarihi olduğu kadar Müslümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel kıyımların...
Continue reading

Kitap Özeti : Antik Çağda Kitap

ANTİK ÇAĞDA KİTAP “Kitap, insanlığın kültür hayatındaki en önemli olgulardan biridir. Sosyolojik açıdan bakıldığında, kitap tüm toplumların (ya da en azından çoğunun) gerçekliğin kapılarını tam anlamıyla aralamalarını sağlayan bir araçtır. Kitap, dünyanın tüm görüntülerinin yazı ve resirole simgesel bir biçimde canlandırılmasını. mümkün kılar. Kitap, kişisel varoluşu geniş bir...
Continue reading

Kitap Özeti : 3’üncü ALTERNATİF-“He 3rd Alternatife”-Stephan R. COVEY

3’üncü ALTERNATİF-“He 3rd Alternatife”-Stephan R. COVEY Geçiş Noktası Hayat çözülmesi olanaksız görünen sorunlarla doludur. Tüm insanlar sıkıntı çeker, genelde sessizce. Çoğu kişi çalışarak ve daha iyi bir gelecek umarak, sorunlarına rağmen cesaretle yoluna devam eder. Birçoğu için terör, yüzeyin hemen altındadır. Bu terörlerin bazıları fiziksel, bazıları psikolojik, ama...
Continue reading

Kitap Özeti: ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALISKANLIGI – 3.bölüm

ALISKANLIK “KAZAN/KAZAN” DİYE DÜSÜN İnsan Etkileşimiyle İlgili Altı Paradigma Kazan/Kazan, bir teknik değildir. Bu, insanlar arasındaki etkileşimle ilgili bütüncül bir felsefedir. Aslında insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin altı paradigmasından biridir. Diğer paradigmalar ise şunlardır: *Kazan/Kazan *Kaybet/Kaybet *Kazan/Kaybet *Kazan *Kaybet/Kazan *Kazan/Kazan ya da Anlaşma Yok Kazan/Kazan Kazan/Kazan zihinsel ve duygusal...
Continue reading

Kitap Özeti: ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALISKANLIGI – 2.bölüm

ALISKANLIK SONUNU DÜSÜNEREK İSE BASLA “Sonunu Düşünerek İse Başlamanın Anlamı Joseph Edison’un su sözlerini düşünün: Yüce insanların mezarlarına baktığım zaman, içimdeki her türlü kıskançlık duygusu ölüyor. Güzel insanların mezar taslarını okuduğumda, her türlü aşırı istek sönüyor. Bir mezar tasında anne ve babanın ıstırabını okuduğumda, merhametten içim eziliyor. Aynı...
Continue reading

Kitap Özeti: ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALISKANLIGI – 1.bölüm

ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALISKANLIGI İçten Dışa Durumu değiştirmek için önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini kavradık. Kendimizi etkili bir biçimde değiştirmek için de, önce algılarımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Algıyla ilgili araştırmalarıma ek olarak, 1776’dan bu yana ABD’de yayımlanan başarıyla ilgili yayınları derinlemesine inceliyordum. Çalışmalarım beni 200 yıl boyunca yazılmış başarıyla ilgili...
Continue reading

DÜŞÜNCE GÜCÜ Düşünmenin Tadına Nasıl Varılır?

DÜŞÜNCE GÜCÜ Düşünmenin Tadına Nasıl Varılır? Beyniniz sahip olduğunuz en değerli varlıktır. Onu kullanmanın tadına varamı-yorsunuz, çünkü düşünmek ciddi, zor, üstelik SIKICI bir iştir. Kimi insanlar, düşünmenin yalnızca bir zeka işi olduğuna inanırlar. Ayrıca sanırlar ki ancak yüksek bir zeka katsayısı (IQ) ile doğmuşsanız düşünebilirsiniz, eğer zeka katsayınız...
Continue reading

Kitap Özeti : OUTLIERS – SIRADIŞI İNSANLAR- 2.Bölüm

BÖLÜM 5 JOE FLOM’DAN 3 DERS Joe Flom büyük buhran yıllarında New York’ta Yahudi bir göçmen ailenin çocuğu olarak doğmuştu. Aile aşırı yoksuldu. Joe küçük yaşta avukat olmayı kafasına koymuştu. Azmetti, çalıştı ve Harvard’ı bitirdi. Tipinden ve Yahudi oluşundan dolayı iş için başvurduğu hiçbir büyük avukatlık firması onu...
Continue reading

Kitap Özeti : OUTLIERS – SIRADIŞI İNSANLAR 1.Bölüm

OUTLIERS SIRADIŞI İNSANLAR Önsöz Pennsylvania yakınlarındaki bir tepeye 1800’lerin sonunda İtalya’nın Roseta köyünden göç edenler yerleşmiş ve aynı isimde kurdukları köye çok uzun yıllar boyunca kendilerinden olmayanları almamışlardı. 1950’lerde vadideki bir tıp toplantısına gelen Doktor Stewant Wolf’a bir yerli doktor, çevredeki yerleşim yerlerinden kendisine pek çok hasta geldiğini...
Continue reading

Kitap Tavsiyesi : Konfüçyüs Ve Liderlik : John Adair

‘’Başarılı olmak istiyorsanız insanlarla istişare edin.’’                                                             Çin atasözü Liderlik eğitiminin ünlü ustası John Adair’in, Konfüçyüs felsefesinin daha iyi bir liderlik yolunda bize nasıl ışık tutabileceğini anlattığı Konfüçyüs ve Liderlik başucu kitabı niteliğinde. Aradan yüzyıllar geçse de liderliğe olan bakış açısı ve liderlerde bulunması gereken bazı özellikler değişmiyor....
Continue reading

Kitap Tavsiyesi : Kelile ve Dimne | Beydeba

KELiLE VE DiMNE Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan, çevrilen ve uyarlaması yapılan üç-bes kitap arasındadır. Temel konusu ahlak ve siyâsettir. Eserin Özü, hükümdar ile aristokrat bir aydın arasında gerçeklesmesi kurgulanıp temenni edilen görüs alısverisi ve istisare sohbetleridir .. Otorite’ye yakınlık, uzaklık; otoritenin devamını sağlayan temel ilkeler; halk -hükümdar iliskisi,hükümdarla...
Continue reading