Home » 2016 » Şubat

Yöneticilik Dersleri :KALİTEYİ KOLLAMAK: BÖLÜM -4

KALİTEYİ KOLLAMAK: BÖLÜM -4 Kaliteyi Keşfeden Adam W.Edwards Deming, Japonlara kalite bilincini aşılayan adam. Anahtar kelimeleri: Kalite ve sistem. Kalite kelimesi şirket felsefelerinin anahtar kavramı haline gelmiş bulunuyor. Amerikalı yöneticiler kalite sorunlarının suçunu işçilere yüklerken, Deming kalite ve üretkenliğin artırılmasında insiyatifin yöneticilerde olması ve suçu da başkalarına atmamaları...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri – MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: BÖLÜM -3

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: BÖLÜM -3 Çapraz Satış Çapraz satış, mevcut müşterilere veya aktif olmayan müşterilere ilave ürün veya hizmetlerin satılmasıdır. Çapraz satış, kısa vadeli sonuçlardan çok uzun vadede pazarı ele geçirmeyi ve mevcut müşterileri tatmin etmeyi ha defleyen bir yönetim anlayışıyla gerçekleşir. Bunu için de, yönetim kurulu başkanından en...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri -ŞİRKET MİMARİSİ: BÖLÜM – 2

ŞİRKET MİMARİSİ: BÖLÜM – 2 Şirket Mimarisi Temel olarak şu soruyla uğraşmalıyız: “Nasıl farklı olabiliriz?” Bu soruya verilecek cevaplar, her şirketin kendi içinde, onun en değerli gerçek veya potansiyel üstünlüklerini teşhis etmek suretiyle bulunacaktır. Bu “ayırt edici yetenekler” dört geniş kategoriye ayrılabilir: Birincisi, yenilik yapmaktır. Nazik bir avantajdır...
Continue reading

YÖNETİCİLİK DERSLERİ -LİDERLİK VİZYONU: 1.BÖLÜM

YÖNETİCİLİK DERSLERİ Yazar : Mustafa ÖZEL LİDERLİK VİZYONU: 1.BÖLÜM Bir Liderin Düşleri “Tarih, düş görenlerin mülküdür. Bugün dünya tarihine biçim vermekte olan bütün insanların gençken büyük düşleri olmuştur. Kişiliği yapan, düşlerdir. Seyir halindeki geminin dümenidir düş. Küçük ve gözden ırak görünebilir, fakat geminin rotasını o belirler. Düşsüz hayat, dümensiz...
Continue reading

Ortaklık Kültürü – Bölüm 9

Ortaklık Kültürü Bölüm 9 1- insana Dair Bilgiler insana dair bilgiler, her ortağın kendisini ne kadar tanıdığı ve kendisine dair bilgilerinin ne ölçüde tutarlı olduğuyla başlar. Böyle bir başlangıcın nedeni, kendisini yeterince tanıyamayan ve analiz edemeyen bir insanın başkalarına yönelik etkili analizler yapmasının mümkün olmayacağı gerçeğidir. Her ortak...
Continue reading

Ortaklık Kültürü -Bölüm 8

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 8 2- işletme Fonksiyonları Açısından Bir işletmenin faaliyet gösterebilmesi için bir takım fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlar görünüşte birbirinden farklı faaliyetlerden meydana gelseler de, işletme çerçevesi içerisinde birbirlerini tamamlamakta ve uygun işletildikleri zaman bir sisteme dönüşmektedirler. İşletme yönetimi, üretim, pazarlama, tedarik, muhasebe,...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları -Süreç Boyutu – Bölüm 7

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 7 D- Surec Boyutu Herhangi bir kurumun yönetimi bir defaya mahsus başlayıp gelişen ve bitip tükenen bir hadise değildir. Sürekli tekrar edilen faaliyetlerden meydana gelen işletmecilik, yönetim faaliyetini de sürekli olarak tekrarlanması gereken bir özelliğe kavuşturur. Bir işletmenin üretim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe,...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları -Davranış Boyutu – Bölüm 6

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 6 C- Davranış Boyutu Davranış ve düşünce arasındaki ilişki elbette ki her zaman üzerinde kafa yorulan ve analitik yaklaşımlarla değerlendirilen bir konudur. Düşüncenin davranışı belirleyen yapısı ve davranışın düşünceye olan etkisi daima üzerinde değerlendirmeler yapılacak bir konu olarak kalmaya devam edecektir. Çünkü her...
Continue reading

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 5

Ortaklık Kültürünün Farklı Boyutları Bölüm 5 B- Düşünsel Boyut 1- Hukukî Ortaklık Yeterli mi? Birden fazla insanın bir araya gelerek herhangi bir sektörde ortak bir hukukî oluşum gerçekleştirmeleri ortaklığın yeterliliğini sağlayabilir mi? Bu ve benzeri sorulara verilecek cevap elbette ki, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından “evet” olacaktır. Ancak...
Continue reading

Ortaklık Kulturunun Farklı Boyutları : Bölüm 4

Ortaklık Kulturunun Farklı Boyutları Bölüm4  A- Sahiplik Boyutu 1- Ortaklık Bilinci veya Bilinçli Ortaklık Bilinç kavramı her hangi bir işin o işe ait bilgiye vakıf olarak yerine getirilmesiyle ilgilidir. Bilinçli olmanın faydası, bilerek ve farkında olarak bir işe kalkışma, bir yetkiyi kullanma veya bir sorumluluğu üstlenmeye imkân vermesidir....
Continue reading

Cumhuriyet Doneminde Ortaklıklar Bölüm 3

C- Cumhuriyet Doneminde Ortaklıklar 1- Adi Ortaklık iki ya da daha fazla kişinin ortak bir gayeyi gerçekleştirmek için mal ve emeklerini koydukları ortaklık türüdür. Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır. Sözlü olarak kurulabileceği gibi, ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile de kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirtilmemişse,...
Continue reading

I- Kultur ve Ortaklık ilişkisi Bölüm 2

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ   I- Kultur ve Ortaklık ilişkisi Bölüm 2   a- Kültür Kültür insan hayatını etkileyen en önemli kavramlardan birisidir. Onun maddî ve manevî tüm birikimini ifade eder. Tarih, sosyoloji ve etnoloji gibi pek çok sosyal bilim dalının kendilerini ilgilendiren yönleriyle ele alıp inceledikleri bir kavramdır. Latince...
Continue reading

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ – Bölüm 1

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ Büyümek için Ortaklık Kültürü Şart Bölüm 1 Giriş İmam Gazâli’nin “Cevizin kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler, cevizin tamamını kabuk zannederler” şeklinde, insanın var olduğu her durumda geçerli olabilecek bir sözü vardır. Bu söz üzerinde hayatın her alanını içine alacak şekilde derinliğine düşünüldüğü zaman, önemli sonuçlara ulaşmak...
Continue reading