Home » 2016 » Ocak

AHİ TEŞKİLATINDA YÖNETİM FONKSİYONLARIYLA UYGULAMALAR Bölüm 2

2.2. Ahi Teşkilatında Örgütleme Bölüm2 Ahi teşkilatının örgüt yapısına teşkilatın genel yapısı ve teşkilatta yer alan işletmelerin yapısıolmak üzere iki açıdan bakılabilir. Teşkilatın genel yapısı açısından bakıldığında, kapsamlı bir örgüt şemasıyla karşılaşmaktayız. “Ahi teşkilatına bağlı bütün merkezlerdeki Ahi Babalarının atanma ve azilleri, Kırşehir’deki Şeyh’ül-mesayih adı verilen Ahi Teşkilatı...
Continue reading

AHİ TEŞKİLATINDA YÖNETİM FONKSİYONLARIYLA UYGULAMALAR Bölüm 1

AHİ TEŞKİLATINDA YÖNETİM FONKSİYONLARIYLA UYGULAMALAR Bölüm 1 Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim, literatürde kabul görmüş beş yönetim fonksiyonudur. Henry Fayol tarafından 1925’te önerilen bu beş fonksiyon, hâlâ yönetimle ilgili çalışmalarda referans olarak kabul edilmektedir ve konuyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ancak 13. yüzyılda ortaya çıkan Ahilik felsefesinin...
Continue reading

Osmanlı Esnaf Teşkilatının Temelleri

  Osmanlı Esnaf Teşkilatının Temelleri Osmanlı Esnaf Teşkilatı, münferit bir çalışma olarak ele alınsa dahi tarihi derinliği bu konunun bir tez çalışması sınırları ve süresi içinde hakkıyla çalışılmasına imkan vermeyecektir. Konunun girift yapısı da bir ikinci etmen olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar bizim çalışmamız esası itibariyle...
Continue reading

ANADOLU’NUN TÜRK VE İSLÂM YURDU HALİNE GELİSİNDE AHÎLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Bölüm 2

2. ANADOLU’NUN TÜRKLESMESİ VE İSLÂMLASMASINDA AHİLERİN ROLÜ Bölüm 2 2. 1.Anadolu’nun Türklesmesinde Ahîlerin Egitim, Kültür ve Sosyo-Ekonomik Rolleri Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra yüzlerini batıya dogru çevirip Anadolu’ya girmis ve burasını bir Türk yurdu haline dönüstürmüslerdi. Ancak bu süreç kısa bir zaman diliminde gerçeklesmemistir. Her ne kadar Malazgirt...
Continue reading

ANADOLU’NUN TÜRK VE İSLÂM YURDU HALİNE GELİSİNDE AHÎLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Bölüm 1

ANADOLU’NUN TÜRK VE İSLÂM YURDU HALİNE GELİSİNDE AHÎLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Bölüm 1 GİRİS Fütüvvet ve Ahiliğin menşei hakkında birbirinden farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bizde çalışmamıza metodolojik olarak öncelikle “Ahî” tabirini açıklayarak başlamak istiyoruz. “Ahî” sözcüğünün kökenine ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştır. “Ahî” kelime olarak Arapça “erkek kardesim”...
Continue reading

Ahi Bölüm 6 – AHİLERİN ÖDÜNÇ PARA VERME VE YARDIM SANDIKLARI

Bölüm 6 AHİLERİN ÖDÜNÇ PARA VERME VE YARDIM SANDIKLARI Her esnafın sandığında altı kese (torba) bulunurdu. Bunlar: 1- Atlas kese: Esnaf vakfına ait her türlü hüccet ve yazışma belgeleri bu kesenin içinde saklanırdı. 2- Yeşil kese: Esnafa ait vakıf gelirlerin senetleri ve tapu senetleri bu kese içinde saklanırdı....
Continue reading

Ahi Bölüm 5 – XIII-XIX. Y. YILLARDA TÜRK EKONOMİSİNİN TEMEL DİREĞİ AHİLİĞİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 5 XIII-XIX. Y. YILLARDA TÜRK EKONOMİSİNİN TEMEL DİREĞİ AHİLİĞİN ÖZELLİKLERİ Ahilik, kişiye mesleğinde ve ahlakî davranışında yüksek fazilet ve saygınlık verdiğinden, 12301ı yıllardan, meslek ve sanatın her türlü kontrolünün bu kuruluştan alınıp, meslek ve sanat tutmanın serbest bırakıldığı 1860’h yıllara dek 630 seneden çok bir süre, Anadolu...
Continue reading

Ahi Bölüm 4 – YARAN ODALARI

Bölüm 4 YARAN ODALARI Benim ailemde biz, beş oğlan, bir kız kardeştik. En büyük ağabeyim benden 21 yaş büyüktü. Hepimiz ana-baba bir kardeştik. Büyük ağabeyimle onun küçüğünün, evimizin arka bahçesinde bir yaran odaları vardı; orada akşamları toplanırlardı. Bu tür genç odalarında 20–35 yaş arasındaki gençler toplanırlardı. 35–40 yaşın...
Continue reading

Ahi Bölüm 2 – Ahi örgütünün Anadolu’da yerleştirilip yaygınlaştırılmasıyla şu sonuçlar elde edildi – Bölüm 2

Ahi örgütünün Anadolu’da yerleştirilip yaygınlaştırılmasıyla şu sonuçlar elde edildi: 1- Göçebelikten yerleşikliğe geçiş yani Türk şehirleşmeciliği çok hızlandı. 2- On Üçüncü yüzyılın ikinci yarısı başlarına dek büyük bir çoğunlukla, Türk olmayan yerli halkın elinde ve tekelinde bulunan sanat ve ticaret işyerlerine Türkler de sahip olmaya, katılmaya, ona canlılık...
Continue reading

AHILIK KURULUŞU, İLKELERİ VE FONKSİYONLARI :Dr. Fahri Solak

AHILIK KURULUŞU, İLKELERİ VE FONKSİYONLARI Dr. Fahri Solak Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İstanbul, 1. AHILİGİN KURULUŞU Ahilik, Türkistan Türklerinin “ahı” yani cömertlik felsefesinin İslami fütüvvet geleneğiyle kaynaşması ile ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış bir dünya görüşü ve bu zihniyete dayalı olarak ortaya çıkmış bir kurumdur. Fütüvvet kelime olarak...
Continue reading

Ahi Bölüm 1 – Ahilik Nedir?

AHİLİK NEDİR? Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır. Ahi diye anılan kişi kesin olarak bir sanat, ticaret ya da meslek sahibidir. O bununla birlikte olgun, ahlaklı, merhametli, iyiliksever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilir bir kişidir. Özellikle...
Continue reading

ZİHİNSEL VİRÜSLER

NO 1- “Başkası yapmasın, ben de yapmam!” Toplum yaşamımızı şekillendiren değer ölçüleri içinde yer alan birkaç virüsü tanıtmak istiyorum. İlk sıra, en masum görünüşlü, fakat en öldürücü olanında: “Başkası yapmasın, ben de yapmam!” “Güvenlik Şeridi: Güvenlik şeridinde araç sürmek başkalarının yaşamlarına kast etmekle eşdeğerdir. Taammüden cinayetle, ambulansın geçebileceği...
Continue reading

FARKLI MALZEMELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ MÜZİKSİZ OLMAZ!

Her nerede “ek” varsa oraya dikkat ediniz. Büyük ihtimalle, “ek” yeri, sızıntı yapıyordur. Daha doğrusu, genellemeden söylenecek olursa, “ülkemizdeki ek’lerin çoğu kaçırıyordur!”.. Su, elektrik, gaz, kanalizasyon ve benzeri bilumum borular, ek yerlerinden —yurdumuzda— kaçırırlar. Tesisat işleriyle uğraşan ustalar bu ek yerlerine “keten” denen lifleri sarıp üzerine de “ilaç”...
Continue reading

“Bilmiyorum” Diyebilmek

“Bir bilgeye, “Bir insanın akıl düzeyini nereden anlarsınız?” diye sormuşlar. “Konuşmasından” demiş. “Ya hiç konuşmazsa?” Gülümseyerek şu cevabı vermiş: “O kadar akıllı insan yoktur.”” Bu diyalogu sığ bir anlayışla kavramaya çalışanlar derhal atılır ve konuşmaya başlar: “Ne demek yani hep susmak erdem olarak gösterilmiş, sus sus nereye kadar,...
Continue reading