Home » 2015 » Ağustos

Dil Eğitimi : Bölüm 7 > 5 günde İngilizce Oh Ne Ala!

Bu bölümde çok kısa zamanda İngilizce öğrenilip öğrenilemeyeceği anlatılmaktadır. İlker sabah uyandığında burnuna nefis bir sucuk kokusu doldu. Mutfaktan gelen tabak çanak seslerine bakılırsa Hasan Hoca kahvaltı hazırlıyordu. –          Günaydın! Hasan Hoca gülümseyen bir yüzle kapının yanında dikiliyordu. –          Günaydın hocam. Biraz da çekinerek hemen yatağından kalkıp yastığı,...
Continue reading

SÜMER HANEDANLARI VE KENT DEVLETLERi Bölüm4

Sümerler, Önasya’da tarihsel süreci başlatan toplum olarak bilinmektedir. Gerçekten de MÖ dördüncü binyılın sonlarından itibaren en eski yerleşmelerin, nehirlerin, dağların, kralların, tanrı ve tanrıçaların isimleri yazılı belgelere kayıt edilmeye başlanmış ve unutulmamak üzere tarihin belleğine aktarılmıştır. Bunların yanında sosyal yaşama ilişkin pek çok ayrıntı da bu sayede günümüze...
Continue reading

Sihlerin ilk Gurusu Guru Nanak Dev

Guru Nanak Dev (15 Nisan 1469 – 7 Mayıs 1539), Sihlerin ilk gurusu. Öğretisi büyük bölümü günümüze ulaşan kutsal ilahilerden bilinmektedir. Ticaretle uğraşan Khatri kastının bir alt bölümü içinde yer alması, izleyiclerinin hızla çoğalmasında önemli rol oynamıştır. Efsanelerde birkaç yıl bir tahıl ambarında çalıştıktan sonra kendini dine vererek...
Continue reading

Yeni Öğretmenlerin Yaptığı 5 Hata

Geçen yıl, birkaç öğretmene akıl hocalığı yaptım. Harika bir bilgi zenginlikleri ve gerçekten iyi soruları vardı. En iyi 5 tavsiyemi yeni öğretmenler için derleyebileceğimi düşündüm. 1. Telefon numaraları Cep ya da ev telefonunuzu asla bir ebeveyne vermeyin. Aileler size okulun sitesinde yer alan e-mail adreslerinizden ulaşabilir ya da okulu...
Continue reading

Ana Hatlarıyla Antik Mısır’da Mumyalama

Tarihte hiçbir toplum yoktur ki kendine ait bir cenaze seremonisi yapmış olmasın. Bu seremonilerden birisi de, dünyada birçok medeniyette yapılmış olmasına rağmen daha çok Antik Mısır ile özdeşleşmiş olan, mumyalama işlemidir. Eski Mısır’da, mumyalama geleneği daha geçmiş bir tarihe uzanan bir dini ritüel olsa da en gelişkin haline...
Continue reading

İnternetsiz Hayatı Bilmeyen Bir Jenerasyona Eğitim Vermek

Platon’dan Aurobindo’ya, Vygotsky’den Montessori’ye kadar yüzyıllardır eğitim üzerine düşünen herkes güçlü bir şekilde tek bir pedagojik soruyu tartışıp duruyor: Çocuklarda yaratıcılığı, merakı ve hayreti nasıl harekete geçirebiliriz? Ancak konu üzerine Google-öncesi dönemde felsefeler geliştirenler, internetin bu asırlık sorunun çağdaş cevabını nasıl etkileyebileceğini merak etmekten yoksundu. Biz bugün bunu...
Continue reading

SÜMERLERİN SIRLARININ PEŞİNDELER

Sümeroloji’nin Sırrı Neden Sümerler? Neden Urartular, Persler, Romalılar değildi de. Sümerler! Nedeni şudur. Sümerlere kadar bilinen tüm insanlık tarihi şunu söyler, insanlar avcı toplayıcı ilkel yaşamın en alt seviyesinde bir yaşam kültürüne sahipken birden bir şey olur. Bir medeniyet mantar biter gibi biter. Sümer Medeniyeti… Birden biter dedik...
Continue reading

Sihlerin Altın Tapınağı Hindistan

Amritsar, bir milyonu geçkin nüfusuyla Hindistan’ın Pencap Bölgesi’nde bulunan sihler için kutsal kabul edilen, bölgenin en büyük ve en önemli şehri. Şehir, 1574 yılında Sihizm’in dördüncü gurusu Guru Ram Das tarafından kurulmuş. 1947 yılında Britanya Hindistanı’nın ikiye bölünmesiyle Pencap, Hindistan ve Pakistan arasında paylaştırılarak ikiye bölünmüş ve Amritsar...
Continue reading

2012’den M.Ö 3500’lere Yolculuk: Sümerler

Bu güzel ülkemize her taraftan göz diktiler. Göklere uzanan basamaklı kulelerimizin, görkemli tapınaklarımızın, arı gibi işleyen çarşılarımızın, her tarafa ulaşan kervanlarımızın, dümdüz uzanan yollarımızın, boy ürün veren tarlalarımızın, nehirlerimizde ve açtığımız kanallarda salına salına yüzen teknelerimizin, dolup taşan iskelelerimizin, her tür bilgiyi veren okullarımızın ünü uzak ülkelere kadar...
Continue reading

Dil Eğitimi : Bölüm 6 > Öğrenmek mi, edinmek mi?

Bu bölümde “öğrenmek” ve “edinmek” kavramları arasındaki fark ve İngilizce konuşabilmek için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır. –          Hoş geldin İlker. Gel. İlker çekingen tavırlarla eve girdi. –          Rahat olabilirsin, kimse yok. İyi, en azından kimse yoktu. Acaba neredeydi ailesi? –          Bizimkiler iki hafta yoklar biliyorsun. –          Bilmiyorum hocam,...
Continue reading

Sihizim İbadet Anlayışları Bölüm 7

Sabah erkenden güneş doğmadan önce meditasyon ve dua Sihlerin günlük ibadetleri arasındadır. Sihlerde Hristiyanlık ya da Yahudilikte olduğu gibi belirli bir ibadet günü olmamakla birlikte Batıda Hıristiyan ülkelerde yaşayan Sihler toplu ibadetlerini pazar günü yaparlar. Her ne kadar genel yapısı itibarıyla İslam ve Hiduizm arasında bir gelenek olsa...
Continue reading

Sümer dili ve yazısı

Dünya üzerinde, ilk yazıyı MÖ.3300’lü yıllarda Sümerler bulmuştur. İlk olarak resimsel bir anlatım, daha sonra çivi yazısına dönmüştür. Bu yazı türü daha sonraları, mısırda hiyeroglif yazısına ilham kaynağı olmuştur. Hindistan, Çinliler derken tüm yazıların atası Sümer yazısıdır. Sümerler, yazıyı bulduktan sonra Gılgameş destanı gibi büyük bir esere imza...
Continue reading

Yöneticilik Dersleri : Suyu gözeten adam – Mustafa Özel

Çocuk rüyalarımı süsleyen şehirdir Malatya. Babamın uzun ve soğuk kış gecelerinde, kömür sobamızın etrafına çömelmiş konu komşuya ballandıra ballandıra okuduğu Battalnâme”de, Şehr-i Malatya”dan huruç ile Kayser-i Rûm üzere sefer eyleyen Hüseyin Gazi oğlu Seyyit Battal, Bizans tekfurlarına kök söktürüyordu. Üslup mutantan ve mübalağalıydı. Fakat Malatyalıları tanıdıkça Battal Gazi”nin...
Continue reading

Sümerler  – Çivi yazısının Gelişimi Bölüm3

Yazı, nüfusları oldukça artan kentlerde, ortaya çıkan yönetici sınıfın işleri düzene koymak, yaygın ticari ilişkilerde karışıklıkları önleme çabalarının bir ürünüdür. Güney Mezopotamya’nın nüfusları hızla artan kentlerinde, merkezi idarenin yürüttüğü inşa projeleri çoğaldıkça, tapınakların depolarında biriktirilen ve buradan dağıtılan ürünlerin miktarı arttıkça basit işaretler, sayılar ve listeler ihtiyacı karşılayamaz...
Continue reading

Çocuklarınızın Ekran Saatini Sınırlandırmak mı İstiyorsunuz? Önce Kendinizinkinden Başlayın.

Çocuklar ve ergenler, gerçek dünya ve içindeki insanlarla etkileşime geçmek yerine elektronik medyaya, bilgisayar oyunlarına ya da gün içinde saatler boyunca mesajlaşmaya bağımlı hale geldilerse, bunda, doğrudan ya da dolaylı olarak ebeveynlerin de suçu var. Geçen hafta yayınlanan bir yazıda aşırı dijital “yüklenmenin” bir çocuğun sosyal, duygusal ve...
Continue reading

Sihizim Teknik ve Metodlar Bölüm6

Bu konuda daha fazla bildi için Sihizm’in teknik ve metodları maddesine bakınız. Üç Altın Kural, önem sıralarına göre: Kirat Karō: – Tanrı’yı hatırlayarak, dürüst kazanç, emek vb. Nām Japō: – Sihizmdeki Tanrı Adına ki bu “Waheguru”dur, meditasyon ve ibadet etmek. Naam Japna isminin tekrarlanmasıdır. Vand Chakkna: – İhtiyacı...
Continue reading

Sümerler URUK DÖNEMi VE YAZININ GELiŞiMi Bölüm 2

  Uruk Dönemi (MÖ 4000-3100)  Uruk, Basra Körfezi yakınında, Fırat Nehri’nin sol kıyısında yer alan, Mezopotamya’nın en önemli kentlerinden biridir. Burada yapılan arkeolojik araştırmalarda, uygarlaşma sürecinin önemli adımlarının atıldığı bir sürecin bulguları saptanmıştır. MÖ dördüncü binyılın başlarından itibaren Güney Mezopotamya’daki kentler çekim merkezi olmuş ve nüfusları hızla artmıştır....
Continue reading

Dünyanın Bilinen En Eski Aşk Şiirini Okuyun

Aşk şiirleri modern bir edebiyat türü değil. Irak’ın güneydoğu kesiminde yer alan Nippur Antik Kenti’nde bulunan ve Milattan önce 18. yüzyıl’a tarihlenen bu tablet, dünyanın bilinen en eski aşk şiirini günümüze taşıyor. Bu aşk şiiri, pişmiş toprak bir tablet üzerine çivi yazısıyla MÖ. 2037 ila 2029 yılları arasında...
Continue reading

Dil Eğitimi : Bölüm 5 > Gramerim sağlam, bir de kelime bilsem var ya!

Bu bölümde en etkili kelime öğrenme yöntemleri anlatılmaktadır. –          Bugünkü konuşacağımız konu çok ilgini çekecek. Kelime öğrenmek. –          Hocam, harika. Kaç gündür bekliyorum bu konuyu. O kadar soru var ki aklımda. –          Sen soru sormaya başlamadan önce ben sana soru soracağım. Böylece konuya da güzel bir giriş yaparız...
Continue reading

Yazılı (Tarihi) Sürecin Başlangıcı ve Sümerler Bölüm 1

GiRiŞ Sümer Ülkesi Mezopotamya, genel olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan alanın adı olarak kullanılmaktadır. Antik yazarların iki nehir arasını tanımlamak için Grekçe mesos (orta) ve potamos (ırmak) sözcüklerinden türettikleri bu isim, zaman içerisinde bu bölgede oluşan uygarlıkları ve bunların yayılım alanını tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Mezopotamya...
Continue reading