Home » Tarih » Anadolu Medeniyetleri » Hititler » Anadolu’nun İlk İmparatorluğu: Hititler Bölüm1

Anadolu’nun İlk İmparatorluğu: Hititler Bölüm1

GiRiŞ Bölüm 1

“Hitit” Kelimesinin Açıklaması

Hitit kelimesinin temelinde hat(t)- kökü vardır. Aynı kök başkentlerine verdikleri Hattuş(a) ve ülkelerine verdikleri Hatti adlarında da görülmektedir. Hitit ve Hititler kelimeleri ise, Tevrat’ta geçen (Eski Ahit) bir kelimeye dayanmaktadır (Het Oğulları, ibranca hittim, Arapça Ben-i Het). Ancak Tevrat’ta geçen Het Oğulları ile Anadolu’da büyük bir devlet kuran Hititler aynı değildir. Tevrat’ta bahsedilen Het Oğulları, MÖ birinci binyılda, yani Hitit imparatorluğu’nun yıkılışından sonra, ağırlı klı olarak Kuzey Suriye’de kurulan Geç Hitit Devletleri’dir. Het Oğulları olarak Tevrat’ta geçen bu isim, daha sonra modern dillere, Almanca Hethiter, İngilizce Hittites, italyanca ittiti, Fransızca Hittites olarak geçer. Türkçeye bu isim Fransızca’daki Het Oğulları isminden Fransızca sıfat Hétéen kelimesinden girmiştir ve başlarda Fransızcada okunduğu gibi, yani baştaki [h] sesi olmadan, Eti olarak yazılmıştır. Zamanla bu hatalı yazılışından vazgeçilmiş ve Hitit kelimesinde karar kılınmıştır. Türkçe yazılışındaki bu değişiklik nedeniyle eski nesil Hititleri, hâlâ Eti olarakbilmektedir.

guneskursu

Boğazköy arşivlerinin bulunmasıyla Hititlerin kendilerini “Hitit”, dillerini ise “Hititçe” olarak adlandırmadıkları ortaya çıkmıştır. Kendilerini Neşalı ve dillerini ise Neşaca olarak isimlendirdikleri yazılı belgelerde geçen naşili, neşili ve neşaumnili (Neşa tarzında) kelimelerinden anlaşılmaktadır.