Home » Ekonomi » Yöneticilik Dersleri : Etkin amirlik – Mustafa Özel

Yöneticilik Dersleri : Etkin amirlik – Mustafa Özel

bbea861c68f13c1fd442863a325c364c_1269863736

Liderin her adamı, kendi ekibinin orkestra şefi olmazsa etkici yöneticilik gerçekleşemez.

Yöneticilerin planlanan sonuçları elde edebilmeleri için, şirketin her kademesinde etkin bir “amirlik” düzeninin yerleştirilmesi şarttır. Amir, emir veren demektir. Bundan, şirketi buyruklara dayalı bir ilişkiler ağı olarak görme sonucu çıkarılmamalıdır. Her amir, doğal bir lider olmaya çalışmalıdır. Doğal lider ise, yönettiği her insanı bir lidere dönüştürebilme yeteneği olan insandır. Lider, liderlere lider olmalıdır. Liderin her adamı, kendi ekibinin orkestra şefi olmazsa etkici yöneticilik gerçekleşemez. Planlanan sonuçlara ulaşmada başlıca şu 12 aşamadan geçilir:

1. Planla. Bir ay, üç ay veya bir yıl gibi her planlama dönemi için Neyin, Kim tarafından, Ne zamana değin, Hangi maliyetle yapılması gerektiğini belirle.

2. Paylaş. İş, sorumluluk ve yetkiyi paylaş ki, emrinde çalışanlar kabiliyetlerini maksimum kullanabilsinler.

3. Talimat ver. Adamlarına aksatmadan günlük görevler ver ki, Yapılmasını istediğin şeyleri, Yapılmalarını arzu ettiğin zamanda,Yapılmalarını arzu ettiğin biçimde yapsınlar.

4. İşbirliği yap. Adamlarının birey ve grup olarak istekli ve etkin çalışmalarına yardımcı ol. Emir verip köşene çekilme.

5. Sorun çözücü ol. Günlük sorunlar için, adamlarınla beraber çözüm geliştir ve bunları uygulat.

6. Adam al. Şirketteki fonksiyonunla alakalı konumların her birine vasıflı bir kişinin getirilmesini sağla. Amirlerini bunu yapmaya zorla.

7. Eğit. Birey ve grupları, işlerini nasıl daha iyi yapacakları ve verimliliklerini nasıl arttıracakları hususunda kesintisiz eğit.

8. Motive et. Hem kısa hem uzun vadede, adamlarının somut ve soyut kişisel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı ol, onları havaya sok.

9. Danış. Bireylerle nasıl daha iyi iş yapabilecekleri, kişisel sorunları nasıl daha iyi çözebilecekleri veya nasıl daha tutkulu olabilecekleri hususunda birebir görüş.

10. Geliştir. Kaliteyi temin ve üretkenliği arttırmak için daha iyi yöntem ve prosedürler geliştir.

11. Baskıdan yılma. Duygusal stres veya bastırıcı talepler karşısında pes etme; amir olarak üzerine düşeni anla ve yap.

12. Kontrol et. Amaçlarına ulaşmak için, ilerlemeyi ölç ve gerektiğinde düzeltici eyleme geç.

Bu 12 aşamada kademe kademe her yönetici 0-100 arası bir başarı derecesi elde edebilir. Dikkatlerimizi tepedeki %10 ile tabandaki %10”a odaklandırıp, en iyilerle en kötüleri ayırabildiğimiz zaman, yüksek performans yolunda ilk ciddi adımı atmış oluruz. Hedefimiz, +10”dakilerin özelliklerini benimsemek, -10”dakilerin kusurlarından ve anlayış bozukluklarından uzak durmak olmalıdır.