Home » Ekonomi » Yöneticilik Dersleri : Bırak, seni geçsinler – Mustafa Özel

Yöneticilik Dersleri : Bırak, seni geçsinler – Mustafa Özel

38

Etkin yönetici, iyi planlayan; görev, yetki ve sorumluluğu paylaşan; adamlarına danışan ve sorunları onlarla beraber çözen yöneticidir. İşi, yetkiyi ve sorumluluğu paylaşmak demek, adamlarımızın kendi işlerini bizden daha iyi yapmalarına fırsat vermek demektir. Her işi, altındaki yöneticiden daha iyi yaptığını, kendisi işi ucundan tutmadığı zaman sonuç alamadığını söyleyen yönetici, muhtemelen iflah olmayacaktır.

Geçen yazıda, yönetici olarak gözümüzü performans zirvesindeki %10”a dikmemiz ve tabandaki %10”un zaaflarından uzak durmamız gerektiğini belirtmiştim. Şimdi bir tablo ile bunun ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım:

Sorumluluk +10 Performans -10 Performans

1-Planla. Gerçek kazanç etkisi yarat. Olanlara tepki göster.

2-Paylaş. Adamlarının, işlerinde seni geçmelerine imkân ver. İşlerini, adamlarından daha iyi yaptığını göster.

3-Talimat ver. Kritik talimatları farket. Bütün talimatları bir say.

4-İşbirliği yap. Gücü aşağıdan yukarıya ulaştır. Otoritene dayan.

5-Sorun çöz. Çözümleri, sorunlardan etkilenenlerle beraber geliştir. Bildiğini oku.

6-Adam al. Geçmiş performansın eğrisini uzat. Kişisel kimyaya önem ver.

7-Eğit. Tecrübeyi hızlandır. Çoğunlukla iş üzerinde eğitimle yetin.

8-Motive et. Adamlarını, ihtiyaçlarına göre eğit ve hareketlendir. Kendi ihtiyaçlarına göre eğit.

9-Danış. Erken uyarı işaretlerine göre hareket et. Bırak, krizler demleniversin.

10-Geliştir. Kendini iyileştirme amaçlarına ada. Statükoyu savun.

11-Baskıdan yılma. Rasyonel cevap ver. Duygusal ol.

12-Kontrol et. Kendi performansını denetle. Performansını başkaları denetlesin.