Home » Dinler Tarihi » Sihizm » Sihizm Temel Değerler – Bölüm5

Sihizm Temel Değerler – Bölüm5

Tüm Sihler şu değerlere inanmak zorundadır:

Eşitlik: Tanrı katında tüm insanlar eşittir.

Tanrı’nın ruhu: Tüm yaratıklar Tanrı’nın ruhlarına sahiptirler, bu nedenle de uygun şekilde saygı görmelidirler.

Kişisel hak: Her kişinin yaşama hakkı vardır.

Davranışlar: Kurtuluş kişinin hareketleri, davranışları doğrultusunda edinilebilir; iyi işler, Tanrı’nın hatırlanması vb.

Aile hayatı yaşamak: Bir aile olarak yaşanması teşvik edilir.

Paylaşım: Kutsal metine göre tüm Sihlerin kazançlarının en azından %10’unu, hayatlarının %10’u ile birlikte, diğerlerine yardım etmekte ve Tanrı hizmetinde harcamalıdırlar.

Tanrı’nın takdirini kabullenmek: Mutlu olaylarla kötü olayları aynı şekilde görebilecek şekilde kişiliği geliştirmek, Tanrı’nın takdir ettiği her türlü olayı (iyi veya kötü) kabullenebilmek.

Hayatın dört meyvesi: Hakikat, memnuniyet, tefekkür ve Naam.

indir

Yasaklanan Davranışlar

Bu konuda daha fazla bilgi için Sihizm’in yasakladığı davranışlar maddesine bakınız.

Mantıksız davranışlar: Batıl inançlar ve Sihlerce anlamı olmayan ayinler (sünnet olmak, hac yapmak, oruç tutmak, nehirlerde yıkanmak, görüntü veya putlara tapınmak vb.)

Maddi bağlılık: (“Maya”) Maddi şeylerin (materyallerin) biriktirilmesi, bunlara aşırı bağlılık veya saplantı gösterilmesi Sihizmde anlamsızdır, zira ölürken tüm mal varlığın burada (Dünya’da) kalacaktır.

Yaratıkların kurban edilmesi: (Sati) Dulların kendilerini ölmüş kocalarıyla birlikte yakması, küçük veya büyük baş hayvanların kutsal bayram vb. zamanlarda kurban edilmesi ve benzeri şekilde canlıların kurban edilmesi yasaklanmıştır.

Aile düzeni olmayan yaşam tarzı: Bir Sih’in münzevi, keşiş veya yogi hayatı yaşaması uygun görülmez, teşvik edilmez.

Gereksiz konuşma: Övünmek, gıybet, yalan söylemek vs. yasaklanmıştır.

Sarhoşluk: Alkol, narkotik maddeler, tütün ve diğer benzeri mest edici, sarhoşluğa neden olan maddelerin kullanımı teşvik edilmez.

Ruhban sınıfı: Sihlerin dini görevlerini yerine getirmek için bir ruhban sınıfına veya herhangi bir din görevlisine, rahibe dayanmaları gerekmez.

Önyargılı davranış: Sihler kast, ırk, sınıf, cinsel seçim veya cinsiyet ayrımı yapmamalıdırlar. Ayrımcılık ve adil olmayan davranışlar Sih öğretilerinin tamamen aksi olarak kabul edilir.