Home » Dinler Tarihi » Sihizm » Sihizim Teknik ve Metodlar Bölüm6

Sihizim Teknik ve Metodlar Bölüm6

Bu konuda daha fazla bildi için Sihizm’in teknik ve metodları maddesine bakınız.

Üç Altın Kural, önem sıralarına göre:

Kirat Karō: – Tanrı’yı hatırlayarak, dürüst kazanç, emek vb.

Nām Japō: – Sihizmdeki Tanrı Adına ki bu “Waheguru”dur, meditasyon ve ibadet etmek. Naam Japna isminin tekrarlanmasıdır.

Vand Chakkna: – İhtiyacı olanlarla paylaşım, bedava yiyecek (langar), gelirin %10’unu bahşetmek Dasvand, zamanın %10’unu iyilik için çalışarak harcamak.

Diğer Gözlemler

Tanrı’nın oğlu değil: Gurular, Hristiyan anlayışındaki gibi bir şekilde “Tanrı’nın Oğlu” değildirler. Sihizm tüm insanlar Tanrı’nın çocukları olduğunu söyler ve buna göre Tanrı anne/babadır.

Farklı seviyelerde yaklaşım: Sihizm, bir inanan olmak için farklı&çoğul seviyelerde yaklaşımın varlığını kabul eder. Buna göre örneğin günlük ibadetleri ve bazı gerekli erdemleri yerine getirmeyen inananlar da hâlâ birer Sihtirler.