Home » Eğitim » Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 6 : Kanada, Ontario

Eğitim Sistemini Dönüştüren Ülkeler – 6 : Kanada, Ontario

30366“Kanada eğitim reformunun temel hedefi, her sosyal tabaka ve kökenden öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmesini güvence altına almak.”

 Geniş toprakları, düşük nüfus yoğunluğu ve yine düşük olan doğum oranları, göçmen alımını ülke için önemli ve gereksinim duyulan bir dayanak durumuna getiriyor. 2003 yılından bu yana, eğitim standartlarını artırma ve ekonomisini canlandırma yolundaki genel politikanın bir parçası olarak, Kanada Ontario, göçmen çocukların gelişimini planlı biçimde desteklemeye devam ediyor.

Toplumsal-ekonomik konumundan, anadilinden veya Kanada doğumlu olup olmamasından bağımsız olarak, Kanadalı lise öğrencilerinin çoğu eğitimlerini başarıyla sürdürüyor. Eğitim politikasının sorumluluğu bölgesel hükümetlere ait. Ontario Bölgesi, özellikle, bir bütün olarak ulusal düzeyde, akademik başarının ardında yatan etmenlerin iyi bir örneğini sunuyor.

Kanada’nın toplumsal ortamı genel olarak akademik başarı için uygun koşullar sunuyor. Anne babalar çocuklarının okula devamı konusunda oldukça destekleyiciler. Toplumun genelinde, çocukların en iyi koşullarda eğitim alması yönünde bir ortak sorumluluk duygusunun egemen olduğu gözleniyor. PISA verilerine göre, boş zamanlarında yalnızca zevk almak için kitap okuma konusunda, Kanadalı öğrenciler başka ülkelerdeki çocuklara göre çok daha ileride.

Kanada’nın çok-kültürlü toplumsal yapısı, bir yandan yerel kültürlerin önemine saygı göstermeyi, ama aynı zamanda göçmenleri Kanadalı kimliğine dahil etmeyi gerektiriyor. Sonuç olarak, okul yönetimleri, göçmen öğrencileri elden geldiğince hızlı bir biçimde ortak kültüre kazandırmayı görev ediniyor. Göçmen çocukların eğitimine bu kadar çok değer verilmesi, ülke okullarının tümüne yayılan olumlu bir etki yaratıyor.

Ontario yönetimi, eğitim reformunun bir parçası olarak, ilkokullarda okuma ve matematik dallarında başarıyı artıracak bir okur-yazarlık projesini yürürlüğe koydu. Hükümet aynı zamanda, lise mezuniyet oranlarını yükseltmek amacıyla, bir “Öğrenci Başarısı Projesi” başlattı. Proje, alışılmış müfredatın hitap edemediği lise öğrencilerine yönelik yeni bir programı da içeriyor. Bu, okul sonrası iş bulma şanslarını artıracak bir Uygulamalı Beceri Kazandırma programı.

Eğitim reformu stratejisini hayata geçirmede Ontario hükümetinin üstesinden gelmesi gereken en büyük güçlük, öğretmenlerin desteğini arkasına almak olmuş. Öğretmen sendikalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda bu amaca ulaşılabilmiş. Sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılmış, öğretmenlerin derslere hazırlık süreleri uzatılmış. Onların mesleki yeterliklerini güçlendirecek bir kampanyayla birlikte, her okulda, öğrencilerin başarı durumunu izlemekle görevli bir pozisyon oluşturulmuş.

 

Elde Edilen Sonuçlar

Kanada Ontario’da gerçekleştirilen eğitim reformunun sonuçları oldukça olumlu. Reform, temel düzeyde okur-yazarlık oranını artırırken, mezuniyet oranlarını yükselterek başarısız okulların sayısını azaltmış. Uygulanan politikalar sayesinde Kanada, bugün PISA testlerinde en başarılı olan ülkelerden birisi olarak geçiyor. Öte yandan Kanada, göçmen ve doğma büyüme Kanadalı olan öğrenciler arasındaki başarı farkını kapatmasıyla, bunu başarabilen pek az sayıdaki ülkeden biri olmayı başarmış durumda.

• Göçmen ailelerin çocukları, Kanada’ya geldikten sonraki üç yıl içinde, PISA sınavında ortalama 500 puana ulaşıyor. Uluslararası standartlar bakımından bu kayda değer ölçüde büyük bir başarı. Kanada bu alanda ABD ve Fransa gibi ülkelerin önünde yer alıyor.

• 2003 ve 2010 yılları arasında Ontario’da liseden mezuniyet oranı yüzde 68’den yüzde 79’a yükselmiş. Bölgesel hükümet bu oranı yüzde 85’e çıkarmayı hedefliyor.

• Okur-yazarlığı artırma girişiminin çabaları sonucunda, bölgesel sınavlarda okuma, matematik ve yazma dallarında 2003 yılında yüzde 55 olan başarı oranı, 2010 yılında yüzde 70’e yükselmiş. Bölgesel hükümet bu oranı yüzde 75’e kadar çıkarmayı hedefliyor.

 

Temel Göstergeler

Kanada, dünya ülkeleri içinde, kişi başına en yüksek oranda göçmen alan ülkelerden birisi. Her yıl devlet okullarına devam eden 40 bin göçmen çocuğu da bunların içinde yer alıyor.

• 13 milyonluk nüfusuyla Ontario, Kanada nüfüsunun yüzde 40’ını oluşturuyor. Ontario’da her 5 öğrenciden 4’ü kentsel alanlarda yaşıyor.

• Yine öğrencilerin 4’te 1’i, Kanada dışında dünyaya gelmiş çocuklar. Göçmenlerin çoğu Asya’dan ve çeşitli gelişmekte olan ülkelerden geliyor ve yüzde 80’i İngilizce konuşamıyor.

• Ontario’da 2 milyon kadar öğrencinin devam ettiği, yaklaşık 5.000 okul bulunuyor. Bölgesel hükümetin eğitim reformlarının bir parçası olarak, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının büyük bölümü bir rehberlik programına katılıyor.