Home » Eğitim » Dünyanın En İyi 10 Eğitim Sistemi

Dünyanın En İyi 10 Eğitim Sistemi

Eğitim tüm dünyada oldukça önemli kabul edilse de yine de her ülkenin bu işi aynı şekilde yapmadığı hatta bazı ülkelerin diğerlerinden çok daha iyi yaptığı aşikar. Batıdakiler genellikle kendi eğitim sistemlerinin en iyisi olduğunu varsayıyor. Ancak bu gerçekte pek de doğru olmayabilir. Pearson isimli bir eğitim grubu, bu tür varsayımların gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için notlar gibi ölçülebilir verileri kıyaslayarak eğitim sistemlerinin başarısına göre dünyadaki pek çok farklı ülkenin bir sıralamasını oluşturdu.

Sonuçlar oldukça çarpıcı. Özellikle de en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olduğu düşünülen Amerika’nın pek çok Avrupa ülkesinin altında 14. sırada yer alması gibi.

Hangi ülkeler vatandaşlarına en başarılı eğitimi sunuyor?

Social Progress Imperative, tüm dünyadaki temel eğitim düzeyleri üzerine bir araştırma derledi ve bunu Sosyal Gelişim Endeksi’nin bir parçası olarak açıkladı. Bu sonuçlar, sosyal gelişimi ölçmenin titiz ve kapsamlı bir yolunu sunuyor: Bir ülkedeki yetişkin okuryazarlık oranı, ilköğretime kaydolma, ortaokul ve liseye kaydolma ve kadınların okulda geçirdiği ortalama yıl sayısı gibi faktörleri içeren “Temel Bilgiye Erişim Düzeyi” puanları. Bu bileşenler hangi ülkelerin daha iyi eğitim olanakları sağladığını belirliyor.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeler

Temel Bulgular: 2015

 • Doğu Asya ülkeleri diğerlerinin üzerinde bir performans göstermeye devam ediyor. Güney Kore, sıralamanın en başında yer alırken, onu Japonya (2),Singapur (3) ve Hong Kong (4) takip ediyor. Tüm bu ülkelerin eğitim sistemleri “çabayı” doğuştan gelen “zekadan” üstün tutuyor ve sistemlerin çok net öğrenme çıktıları ve hedefleri bulunuyor.
 • Geleneksel olarak güçlü performans gösteren İskandinavya ülkeleri güçlerini kaybetme belirtileri gösteriyor. 2012 Endeksi’nin lideri olan Finlandiya sıralamada 5 sıra aşağı düşerken, İsveç 21′inci sıradan 24′üncü sıraya düştü.
 • Dikkate değer gelişme gösteren ülkeler arasında İsrail (12 sıra birden yükselerek 17. oldu), Rusya (7 sıra birden yükselerek 13. sırada yer aldı) vePolonya (4 sıra birden yükselerek 10.oldu) yer aldı.
 • Gelişmekte olan ülkeler Endeks’in alt yarısında yer aldı. 40 ülke arasında Endonezya yine sonuncu olurken, Meksika 39′uncu ve Brezilya 38′inci sırada yer aldı.

Temel Bulgular: 2012

 • Finlandiya ve Güney Kore eğitim sistemlerinde benzerlikler bulunuyor, ama aynı zamanda pek çok farklılıklar da mevcut. Güney Kore dünyada kendini eğitime en çok adayan ülke olarak kabul edilebilir. Çocuklar genellikle okula haftada yedi gün gidiyor ve çok küçük yaşlardan itibaren ödev yapıyorlar.
 • Ayrıca hem Kore’de hem de Finlandiya‘da eğitime çok büyük bir saygı duyuluyor ve öğretmenlere de inanılmaz saygı gösteriliyor. (Batıda doktorlara ve avukatlara gösterilen saygı ile eşdeğer denebilir.)
 • İlginç bir şekilde Güney Kore, İngilizce konuşma becerisinde ‘orta derecede yetkin’ puanı alıyor ki bu bir Asya ülkesi için oldukça iyi bir sonuç. Güney Koreliler, İngilizceyi Fransızlardan daha iyi konuşuyorlar. Bu da muhtemelen ülkede İngilizce öğrenmeye gösterilen güçlü odaklanmaya ve orada çalışan çok sayıdaki TEFL öğretmeninden kaynaklanıyor.

98f13708210194c475687be6106a3b84etik_dernegi20

2012′nin En İyi 10 Ülkesi

 1. Finlandiya
 2. Güney Kore
 3. Hong Kong
 4. Japonya
 5. Singapur
 6. Birleşik Krallık
 7. Hollanda
 8. Yeni Zelanda
 9. İsviçre
 10. Kanada

2015′in En İyi 10 Ülkesi

1. Güney Kore

o    Japonya ve Güney Kore birincilik konusunda yoğun bir rekabet yaşadı. Koreliler Japonları üç alanda geride bıraktı. Okulöncesi eğitime büyük yatırım yapmasına rağmen Japonya yine de bazı değerlendirmelerde ikinci sıraya düştü. Güney Kore’deki çocukların genellikle haftada yedi gün okula gittiklerini biliyor muydunuz? Geçtiğimiz yıl eğitime ayrılan ulusal bütçe 11,3 milyar dolardı. Okuryazarlık oranı genelde yüzde 97.9 iken bu oran erkeklerde yüzde 99.2, kadınlarda ise yüzde 96.6. .

o    2014 yılında kişi başına düşen ortalama GSYİH (SAGP) 34,795 Dolar.

2. Japonya

o    Teknoloji bazlı eğitim yapısı, bilgi ve kavrama konusunda Japonya’ya çok yüksek oranlar sağladı.

o    Yaklaşık 5.96 trilyon Dolarlık GSYİH, bu iddiayı kanıtlayan en belirgin kanıt.

3. Singapur

o    Güçlü ve yüksek sıralarda yer alan ilköğretim sistemi, yaşanan rekabette yer aldığı 3′üncü sıradan çok daha iyi durumda aslında.

o    Kişi başına düşen ortalama GSYİH (SAGP) 64,584 Dolar. Bu konuda tüm dünyada üçüncü sırada yer alıyorlar.

4. Hong Kong

o    Okul eğitimi yönetimi, İngiliz eğitim modeline oldukça benziyor. Geçtiğimiz yıl kişi başına ayrılan eğitim bütçesi 39,420 dolardı. İlkokul, ortaokul, lise ve yüksek eğitim, yaklaşımları ve yapılan çalışmalar açısından örnek gösterilecek düzeyde. Yüzde 94.6′lık bir okuryazarlık oranı da bu iddiayı destekliyor.

5. Finlandiya

o    Eski şampiyon, Asyalı rakipleri nedeniyle birinciliği kaybediyor. Bazı insanlar hala Finlandiya’nın dünyanın bir numaralı ve en iyi eğitim sistemine sahip olduğunu düşünüyor, oysa bu artık doğru değil. Prematüre çocuk kabulleri, sistemde büyük bir gerilemeye sebep oldu. Hiçbir öğrenim ücretinin alınmadığı eğitim sisteminin yıllık bütçesi 11.1 milyar Euro.

o    Ülkedeki kişi başına GSYİH 36,395 Dolardan az değil.

6. Birleşik Krallık

o    Birleşik Krallık’taki eğitimin yetkisinin devredilmesiyle birlikte bölgedeki hükümetler eğitimle ilgili konuları artık kendileri yönetiyor. İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere hükümetleri, bir Birleşik Krallık otoritesi altında kolektif bir şekilde yönetilmek yerine kendi eğitim sistemleriyle kendileri ilgileniyorlar. Pearson, Birleşik Krallık’a Avrupa sıralamasında 2′inciliği, dünya sıralamasında ise 6′ıncılığı verdi. Ancak karşılaştırmalı rekabet söz konusu olduğunda İskoç sistemi, İngiltere’nin biraz daha üzerinde yer alıyor.

o    Kişi başına GSYH 38,711 Dolar ile dünyada 21′inci sırada yer alıyor.

7. Kanada

o    Kitaplara bağlı bilgi ile etkileşime geçmenin ilk seviyeleri İngilizce ve Fransızca dilinde gerçekleşiyor. Okuryazarlık oranları yüzde 99 (hem kadınlar hem de erkekler için). Başarı oranları da oldukça yüksek yüzdelerde. Kanadalılar eğitimi 16 yaşına (çoğu bölgede) ya da 18 yaşına (birkaç istisna olarak) kadar zorunlu tutuyorlar. Yıllık eğitim takvimi 180-190 gün arasında değişiyor. Okulöncesi döneme yapılan yatırımlara öncelik verilmeye başlandıktan sonra sonuçlar büyük ölçüde daha da etkili olacaktır.

o    Kişi başına düşen GSYİH: 44,656 Dolar. Kanada GSYİH’nın yüzde 5.4′ünü eğitim sektörüne yatırıyor.

8. Hollanda

o    Lise eğitimindeki düşük yatırımlar, zayıf planlama ve yönetim, Hollanda’yı sıralamada 8′inci sıraya yerleştirdi.

o    Kişi başına düşen GSYİH: 42,586 Dolar.

9. İrlanda

o    Hem kadınlar hem de erkekler için okuryazarlık oranı yüzde 99. Ülkedeki eğitim, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar ücretsiz. Sadece Avrupa Birliği’nden gelen öğrencilerden öğrenim ücreti alınıyor.

o    İrlanda hükümeti yıllık olarak eğitime 8.759 milyar Euro’luk bir yatırım yapıyor.

10. Polonya

o    Polonya Eğitim Bakanlığı ülkedeki eğitim sektörünün başında yer alıyor. Hem Pearson hem de Economist dergisi, köklü ilkokul, ortaokul ve lise temellerine dayanarak Polonya’yı Avrupa’nın en iyi 4′üncü, dünyanın en iyi 10′uncu ülkesi seçti.

o    Kişi başına düşen GSYİH: 21,118 Dolar.

Eğitimde Başarıya Ulaşmak

Rapor, en iyi ve en kötü eğitim sistemlerini karşılaştırdı ve başarılı bir eğitim sistemini belirlemenin en güçlü faktörlerinin neler olabileceğini bulurken harcanan paranın ilginç bir şekilde o kadar da önemli olmadığını ortaya çıkardı.

Dünyanın tüm en iyi eğitimli ülkeleri, eğitimi hayatlarının kültürel olarak en önemli parçalarından biri haline getirmiş ülkeler. Diğer bir deyişle eğitime çok fazla değer veriyorlar. Ebeveynler, öğretmenler hatta öğrenciler bile sonuçlara önem veriyor.

Başarılı Eğitimin Özellikleri

Öğretmenlik bir meslek olarak çok büyük saygı görüyor ve her ne kadar yüksek maaşlı bir meslek seçeneği olmasa da yüksek bir sosyal statü sağlıyor.

İyi bir eğitime sosyal olarak da değer veriliyor. Çocuklar bile başarılı olmak istiyor ki iyi eğitimli insanlar olarak görülsünler.

 

Kaynak: http://www.mbctimes.com/english/20-best-education-systems-world

Sosyal Gelişim Endeksi 2015′in tamamına ulaşmak için:http://www.socialprogressimperative.org/data/spi