Home » Z_Ders Notları » Uluslar_arası_İlişkiler » 1.Dönem » Archive by category Siyasi Tarih 1

Fransız Devrimi – 4. Ünite

Fransız Devrimi FRANSIZ DEVRİMİ NEDEN VE NASIL YAPILDI? Siyasi Tarih içinde bir dönüm noktası sayılan 1789’daki Fransız Devrimi, sadece Avrupa değil, dünya siyasi dengelerini de köklü biçimde etkileyen sonuçlara sebep olmuştur. Bu sonuçların bir bölümünün XXI. yüzyılda bile dünyanın çeşitli yerlerinde etkisini sürdürdüğünü söylemek Fransız Devrimi’nin önemini vurgulamak...
Continue reading

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Büyük Güçlerin Küresel Rekabeti – 3.Ünite

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Büyük Güçlerin Küresel Rekabeti MANŞ’IN İKİ YAKASINDA PARLAMENTARİZM VE MUTLAKİYETÇİLİK Bir önceki Ünite’de Manş Denizi’nin iki ayrı kıyısında bulunan İngiltere ve Fransa’nın yönetim biçimlerinin XIV. yüzyıldan itibaren nasıl birbirlerinden farklılaşmaya başladığı anlatılmıştı. Her ikisi de monarşiyle yönetilen bu iki ülkeden İngiltere’de hükümdarın yetkilerini sınırlandırmaya...
Continue reading

Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni – 2. Ünite

Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni OTUZ YIL SAVAŞLARI ÖNCESİNDE FRANSA VE İNGİLTERE’DE SİYASİ DURUM Fransa’da Mutlakiyetçiliğin Ortaya Çıkışı 1328’de Fransa’da VI. Phillip’in tahta çıkmasıyla birlikte Capet Hanedanı’nın Valois kolu iktidara gelmiş oldu. Valois kralları 1589’a kadar Fransa’yı yöneteceklerdir. İngiltere karşısında üstünlük sağladığı Yüz Yıl Savaşları’ndan güçlenerek çıkan...
Continue reading

Modern Avrupanın Doğuşu – 1.Ünite

Modern Avrupa’nın Doğuşu ORTA CAĞIN MİRASI Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından, II. Mehmet’in 1453’te İstanbul’u feth ederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na son vermesine kadar geçen dönem Orta Çağ olarak adlandırılır. Bazı Batı kaynakları Orta Çağ’ın, Kristof Kolomb’un 1492’de Amerika kıtasını keşfetmesiyle sona erdiğini kabul ederler. Bu dönemin ilk...
Continue reading