Home » Z_Ders Notları » Uluslar_arası_İlişkiler » 1.Dönem » Archive by category Hukukun Temel Kavramları-1

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – 4.Ünite(6)

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – 4.Ünite(6)   HAKKIN KAZANILMASI Hakkın Kazanılmasına Yol Açan Sebepler Bir hakkın bir kisiye baglanmasına hakkın kazanılması adı verilir. Bu durumda kisi ile hak arasında bir baglantı kurulmaktadır. Hak, hukuk düzeninin kisilere tanıdıgı yetkiler veya kisilerin hukuk düzeni tarafından korunmakta olan menfaatleri...
Continue reading

Hukuki Iliskiler ve Haklar -3.Ünite

Hukuki Iliskiler ve Haklar -3.Ünite HAK KAVRAMI VE TANIMI Hak kavramı, özel hukuk alanının temel kavramıdır. Hakkı çesitli sekillerde tanıma tâbi tutmak mümkündür. Hak esasen, hukuk düzeni tarafından kisilere tanınmıs olan yetkileri ifade eder. Bir baska tanımla da hak, “hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve...
Continue reading

Yargı Örgütü – 2.Ünite

Yargı Örgütü – 2.Ünite GENEL BILGI Daha önceki bölümlerde açıklandıgı üzere, Türk Hukukunda Kıta Avrupası Hukuk Sistem ine paralel biçimde, özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı yapılmaktadır. Bu baslıklar altında ise medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku gibi hukukun birçok dalı yer...
Continue reading

Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi – 1.Ünite

Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi – 1.Ünite KARSILASTIRMALI HUKUK VE HUKUK SISTEMLERI Her hukuk düzeninin, kendi hukuk kurallarını ifade etmeye yarayan kavramları, bu kuralların dizgesellestirilmesinde (sistematizasyonda) kullandıkları kategorileri vardır. Hatta “hukuk kuralı” ifadesi bile her hukuk düzeninde birbirinden az da olsa farklı bir anlama sahiptir. Hukuki bilincimizin...
Continue reading