Home » Archive by category Z_Ders Notları (Page 3)

Iktisadı Neden Ögrenmeliyiz? – 1. Ünite

Iktisadı Neden Ögrenmeliyiz? GIRIS  Iktisadı neden ögrenmeliyiz? Iktisadı ögrenmenin bir nedeni, içinde yasanılan dünyayı anlamaktır. Bu dünyada bazı ülkeler refah içinde yasarken, neden diger ülkeler açlık çekmek-tedirler? Bazı ülkelerde eniasyon oranı çok yüksek iken, neden bazı ülkeler istikrarlı fiyat-lara sahiptirler? Bazı dönemlerde is bulmak daha kolay iken, neden...
Continue reading

Modern Avrupanın Doğuşu – 1.Ünite

Modern Avrupa’nın Doğuşu ORTA CAĞIN MİRASI Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından, II. Mehmet’in 1453’te İstanbul’u feth ederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na son vermesine kadar geçen dönem Orta Çağ olarak adlandırılır. Bazı Batı kaynakları Orta Çağ’ın, Kristof Kolomb’un 1492’de Amerika kıtasını keşfetmesiyle sona erdiğini kabul ederler. Bu dönemin ilk...
Continue reading

Aile ve Toplumsal Gruplar – 4. Ünite

Aile ve Toplumsal Gruplar – 4. Ünite AİLE KAVRAMI VE GLOBAL BİR BAKIŞ Aile bütün diğer kurumlar içinde en eski ve en temel kurumlardan biridir. Bütün toplumlarda her birey bir aile grubunun içinde doğar, orada yaşar, kendi toplumunu tanır ve onun bir parçası olarak hayatını sürdürür. Aile ve...
Continue reading

Kültür ve Kültürel Değişme – 3.Ünite

Kültür ve Kültürel Değişme – 3.Ünite KÜLTÜR NEDİR? İnsanlar dünyaya belirli kalıplarla gelmez. Zamanla içinde yaşadığı ortamla bütünleşir. Diğer bir deyişle yaşadığı farklı kültürel ortamlara uyum sağlar. Dolayısıyla içinde yaşadığı kültürü kendi gelişmiş beyin potansiyeli ile öğrenir. Bu öğrenilen yaşam biçimi bir nesilden bir nesile aktarılarak sürer. Dünyaya...
Continue reading

Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar – 2. Ünite

Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar – 2. Ünite SOSYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Sosyolojinin Doğuşu Sosyolojinin ilk nasıl ortaya çıktığı önemli olduğu kadar, birçok yönden yanıtlanması oldukça güç bir sorudur. Hatta Batılı tarihçiler Yunan ve Romalı düşünürlerin insan davranışı ile ilgili felsefi karmaşık sistemler geliştirdiklerini savunarak, sosyolojinin düşünsel temellerini...
Continue reading

Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi – 1.Ünite

Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi GİRİŞ Bu ünitede Davranış Bilimleri I dersi kapsamında Sosyoloji disiplini sizlere tanıtılmaya çalışılacaktır. Böylece sosyolojinin ne olduğu, sosyolojik düşünmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verilerek, sosyolojik araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntem anlayışı açıklanmaya çalışılacaktır. SOSYOLOJİ NEDİR? Sosyoloji sosyal ilişkiler üzerinde odaklanır ve sosyal ilişkilerin, bireylerin...
Continue reading