Home » Bilim İnsanları » Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Büyük Kartoğraf ve Coğrafyacı ve Denizci > Piri Reis

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : Büyük Kartoğraf ve Coğrafyacı ve Denizci > Piri Reis

Osmanlı denizcisi, büyük kartoğraf ve coğrafyacı. Piri Reis; 1470’li yıllarda Gelibolu’da doğdu. Esas adı Muhittin Piri, babası Karamanlı Hacı Ali Mehmet’tir.Piri Reis; daha küçük yaşlarda iken, amcası ve ünlü denizci Kemal Reis’in yanında deniz seferlerine başladı. Kemal Reis tarafından iyi bir denizci olarak yetiştirildi. 1487-1493 yılları arasında, amcası ile Akdeniz’de korsanlık yaptıkları dönemde, Sicilya, Korsika, Fransa kıyılarına yapılan saldırılara katıldı. Gittiği yer ve limanı inceleyerek notlar almaya ve haritalar çizmeye başladı. 1494 yılında Venedik üzerine sefer hazırlığı yapmakta olan II. Beyazıt; Akdeniz’de korsanlık yapan denizcileri, Osmanlı Donanması’na katılmaya çağırınca, Kemal Reis ile birlikte Osmanlı Donanması’nın hizmetine girdi.

Piri Reis; Osmanlı-Venedik savaşında, ilk defa gemi kaptanlığı yaptı. Daha sonra; İnebahtı,Moton, Navarin, Midilli, Rodos gibi deniz seferlerinde bulundu. Her gittiği yerde notlar almaya ve haritalar çizmeye devam eden Piri Reis; 1511’de amcası Kemal Reis’in ölümü sonrası, denizciliğe ara vererek, kitaplar ve haritalar üzerinde çalıştı. Aldığı notlar ve haritalar ve öğrendikleri ile Dünya Haritası’nı çizdi. Bir müddet, Barbaros Kardeşlerin idaresi altında bazı seferlere çıktı ise de, yeniden Osmanlı Donanması’nın hizmetine girdi. Mısır Seferi’ne gemi komutanı olarak katıldı, Nil Irmağı’nı çizdi. İskenderiye’nin fethinde gösterdiği başarılar sonucu, padişahın övgüsüne mazhar olarak haritasını sundu. Sefer sonrası aldığı notları derleyerek Kitab-ı Bahriye’yi hazırladı. Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa aracılığı ile, Kanuni Sultan Süleyman’a arzetti. 1528 yılında, ilkindekinden daha tefarruatlı olan ikinci haritasını çizdi. 1533 yılında Derya Sancak Bey’i oldu. Güney denizlerde Osmanlı için çalıştı. 1546’da Mısır Kaptanı ünvanını aldı. Umman ve Basra seferi sonunda, Mısır’daki yöneticiler tarafından, suçlayıcı ve olumsuz rapor hazırlanarak Kanuni’ye gönderildi. Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı ile 1554’te idam edildi.

Piri Reis haritası